Домашнє завдання. Жири.

Завдання 1. Напишіть рівняння реакції естерифікації між:

а) гліцеролом і олеїновою кислотою з утворенням трьох речовин.

1. гліцерол триолеїноат;

   С3Н8О3 + 3С17Н33СООН  →  C51H98О6  + 3Н2О

або

   С3Н8О3 + 3С17Н33СООН  →  C3H5О317Н33СО)3  + 3Н2О

2. гліцерол диолеїноат;

   С3Н8О3 + 2С17Н33СООН  →  C39H72О5  + 2Н2О

або

   С3Н8О3 + 2С17Н33СООН  →  C3H6О317Н33СО)2  + 2Н2О

3. гліцерол моноолеїноат;

   С3Н8О3 + С17Н33СООН  →  C21H40О4  + Н2О

Завдання 2. Обчисліть масу гліцерол дигексаноату, якщо з гліцеролом прореагувала гексанова кислота масою 348 кг.

Схема реакції: C3H8O3 + C5H11COOH C3H6O3(C5H11CO)2+ H2O.

Відомо: m(C5H11COOH)=348 г

Знайти: m(C3H6O3(C5H11CO)2)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

                 348 г                х г           

C3H8O3 + 2C5H11COOH C3H6O3(C5H11CO)2+ 2H2O

                 232 г                288 г       

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 2 моль гексанової кислоти C5H11COOH   з утворенням 1 моль жиру гліцерол дигексаноату C3H6O3(C5H11CO)2.

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 2 моль гексанової кислоти і масу 1 моль жиру.

Mr(C5H11COOH)=6Ar(C)+12Ar(Н)+2Ar(О)=612+121+216=116,  

M(C5H11COOH)=116 г /моль. Маса 1 моль=116 г,а маса 2 моль=232 г.

Mr(C3H6O3(C5H11CO)2)=15Ar(C)+28Ar(Н)+5Ar(О)=1512+281+516=288,  

M(C3H6O3(C5H11CO)2)=288 г /моль. Маса 1 моль=288 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси жиру і розв'язуємо її.

348 г/232 г=х г/288 г, звідси х=348 г288 г/232 г=432 г.

Відповідь: m(C3H6O3(C5H11CO)2)=432 г.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

C3H8O3 + 2C5H11COOH C3H6O3(C5H11CO)2+ 2H2O

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(C5H11COOH)=6Ar(C)+12Ar(Н)+2Ar(О)=612+121+216=116,  

M(C5H11COOH)=116 г /моль.

Mr(C3H6O3(C5H11CO)2)=15Ar(C)+28Ar(Н)+5Ar(О)=1512+281+516=288,  

M(C3H6O3(C5H11CO)2)=288 г /моль.

Обчислюємо кількість речовини гексанової кислоти масою 348 г за формулою y=m/M.

y(C5H11COOH)=348 г : 116 г/моль=3 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 2 моль гексанової кислоти C5H11COOH   з утворенням 1 моль жиру гліцерол дигексаноату C3H6O3(C5H11CO)2 , кількість речовини жиру є у 2 рази меншою, ніж кислоти,

тому y(C3H6O3(C5H11CO)2)=y(C5H11COOH6):2=3 моль: 2 = 1,5 моль

Обчислюємо масу жиру кількістю речовини 1,5 моль за формулою:m=yM, де М г/моль=Мr.

m(C3H6O3(C5H11CO)2)=1,5 моль 288 г/моль=432 г.

Відповідь:  m(C3H6O3(C5H11CO)2)=432 г

Завдання 3. Обчисліть та позначте масу гліцеролу, що можна добути з гліцерол тристеарату масою 1336 кг, якщо вважати, що весь жир піддався гідролізу:

А. 140 кг. Б. 138 кг. В. 142 кг. Г. 144 кг.

Відповідь: ___Б__

Відомо: m(C3H5О317Н35СО)3)=1336 кг = 1336 000 г.

Знайти: m(C3Н8О3)-?

Розв'язання.

І спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

    1336 000 г                         х г           

C3H5О317Н35СО)3  + 3Н2О C3Н8О3 + 3С17Н35СООН

    890 г                                 92 г       

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння.

Прореагувало 1 моль жиру гліцерол тристеарату C3H5О317Н35СО)3 з утворенням 1 моль гліцеролу C3Н8О3.

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин й, відповідно, масу 1 моль.

Mr(C3H5О317Н35СО)3)=57Ar(C)+110Ar(Н)+6Ar(О)=5712+1101+616=890,  

M(C3H5О317Н35СО)3)=890 г /моль. Маса 1 моль=890 г.

Mr(C3Н8О3)=3Ar(C)+8Ar(Н)+3Ar(О)=312+81+5316=92,  

M(C3Н8О3)=92 г /моль. Маса 1 моль=92 г.

Записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію для обчислення маси гліцеролу і розв'язуємо її.

1336000 г/890 г=х г/92 г, звідси х=1336000 г92 г/890 г=138000 г=138 кг.

Відповідь: m(C3Н8О3)=138 кг.

ІІ спосіб.

Записуємо рівняння реакції:

C3H5О317Н35СО)3  + 3Н2О C3Н8О3 + 3С17Н35СООН

Обчислюємо молярні маси (г/моль = Mr) речовин.

Mr(C3H5О317Н35СО)3)=57Ar(C)+110Ar(Н)+6Ar(О)=5712+1101+616=890,  

M(C3H5О317Н35СО)3)=890 г /моль

Mr(C3Н8О3)=3Ar(C)+8Ar(Н)+3Ar(О)=312+81+5316=92,  

M(C3Н8О3)=92 г /моль.

Обчислюємо кількість речовини жиру масою 1336000 г за формулою y=m/M, де М г/моль=Мr.

y(C3H5О317Н35СО))=1336000 г:890 г/моль=1501 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. 

Прореагувало 1 моль жиру гліцерол тристеарату C3H5О317Н35СО)3 з утворенням 1 моль гліцеролу C3Н8О3. , кількість речовин є однакова, тому y(C3Н8О3)=y(C3H5О317Н35СО)3)=1501 моль.

Обчислюємо масу гліцеролу кількістю речовини 1501 моль за формулою:m=yM, де М г/моль=Мr.

m(C3Н8О3)=1501 моль 92 г/моль=138000 г=138 кг.

Відповідь:  m(C3Н8О3)=138 кг.