Інші завдання дивись тут...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14.

ВАРІАНТ 1

Вправа 1. Наголос у всіх словах колонки поставлено правильно.

А чита́ння 

завда́ння 

запита́ння 

Б чи́тання (неправильно)

завдання́ (неправильно)

запи́тання (неправильно)

В чи́тання (неправильно)

завдання́ (неправильно)

запита́ння

 

Вправа 2. Підкресли в реченні прикметник. Визнач його відмінок. Дорогою додому Миколка й Вітя підібрали в канаві нещасного цуцика.

А родовий 

Б знахідний 

В місцевий

Міркуємо так.

Відмінок прикметника можна визначати за зв'язаним із ним іменником.

Нещасного (якого?) цуцика (знайшли кого?).

 

Вправа 3. Займенники лише 1-ї особи однини.

А тебе, мене, вас (множина)

Б мені, мною, мене 

В йому, тобі, ми (множина)

 

Вправа 4. Прислівник та питання, на яке він відповідає, однакового кольору.

сумно де?
вчора як?
вдома коли?

 

Вправа 5. Постав пропущені розділові знаки.

Солов'їна пісня в саду лунала ніжно, трепетно, неповторно. Часом дзвінкоголосий співак на мить замовкав, але потім виводив свою пісню ще завзятіше.

Міркуємо так. 

Солов'їна пісня в саду лунала ніжно (як?), трепетно (як?), неповторно (як?) (однорідні члени речення відповідають на однакове питання і відділяються між собою комами).

Часом дзвінкоголосий співак на мить замовкав, але потім виводив свою пісню ще завзятіше (завжди ставимо кому перед сполучником але)

 

Вправа 6. У вихідний день ми поїхали відпоч(е,и)вати на оз(е,и)ро Світязь. Розташувалися всією сім'(є,йо)ю в нев(е,и)ликому будиночку.

(У)вечері ми з татом пішли р(е,и)балити. Тато зловив в(е,и)ликого ляща, а я — кілька маленьких рибок. (З журналу)

 

У вихідний день ми поїхали відпочивати (бо відпочи́нок) на озеро (бо озе́р в множині) Світязь. Розташувалися всією сім'єю (орудний відмінок іменника ) в невеликому (бо ве́лич) будиночку.

Увечері (прислівник пишемо разом) ми з татом пішли рибалити (бо ри́ба). Тато зловив великого (бо ве́лич) ляща, а я — кілька маленьких рибок.

 

Вправа 7. Який відпочинок тобі найбільше запам'ятався? Напиши про це текст-розповідь (5-6 речень).

Моя пригода на озері.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14.

ВАРІАНТ 2.

Вправа 1. Наголос у всіх словах колонки поставлено правильно.

А вірші́  (неправильно) 

посереди́ні 

до́буток

Б ві́рші

посере́дині

добу́ток

В вірші́ (неправильно)

посереди́ні 

добу́ток

 

Вправа 2. Підкресли прикметник і визнач його відмінок.

Суниць хлопці назбирали мало, зате двох молодих їжаків побачили.

А родовий 

Б знахідний 

В місцевий

Міркуємо так.

Відмінок прикметника можна визначати за зв'язаним із ним іменником.

Молодих (яких?) їжаків (побачили кого?).

 

Вправа 3. Займенники лише 2-ї особи однини.

А йому, я (1 ос. однини), нею 

Б вам, нам (множина), їм 

В тебе, тобою, тобі 

 

Вправа 4. Прислівник та питання, на яке він відповідає, однакового кольору.

улітку де?
раптом як?
всюди коли?

 

Вправа 5. Постав пропущені розділові знаки.

Шпак схожий на чорного дрозда, але строкатіший. У наших садках шпаки винищують шкідливих комах, личинок, гусінь.

Міркуємо так. 

Шпак схожий на чорного дрозда, але строкатіший (завжди ставимо кому перед сполучником але)

У наших садках шпаки винищують шкідливих комах (кого?), личинок (кого?), гусінь (кого?) (однорідні члени речення відповідають на однакове питання і відділяються між собою комами).

 

Вправа 6Артемко давно мріяв піти з дідус(е,ьо)м у ліс. (У)ранці дід Остап розбудив хлопчика. Артемко (з,с)хопився з ліжка, шв(е,и)денько зібрався.

Ось і ліс. Хлопчик уперше (з,с)постерігав, як прок(е,и)дає(тьс,ц)я природа. (З журналу).

 

Артемко давно мріяв піти з дідусем (орудний відмінок іменника) у ліс. Уранці (разом пишемо прислівник) дід Остап розбудив хлопчика. Артемко схопився (префікс с- перед х) з ліжка, швиденько (бо шви́дко) зібрався.

Ось і ліс. Хлопчик уперше спостерігав (префікс с- перед п), як  прокидається (бо ки́нув, дієслова на -ться пишуть з м'яким знаком) природа.

 

Вправа 7. Які спостереження за природою тобі найбільше запам'яталися? Напиши про це текст-розповідь (5-6 речень).

Спостереження за змінами в природі біля мого будинку.

 

Інші завдання дивись тут...