Інші завдання дивись тут...

Розв'язник до підручника "Українська література 6 клас Авраменко О.М."

1. Музику до пісні «Ще не вмерла України...» написав (Б) Михайло Вербицький.

 

2. У гімнах Стародавньої Греції оспівували (Б) силу богів.

 

3. Установіть відповідність (за«Народною легендою про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею»).

Народ

Господній подарунок

1 французи

Г елегантність

2 угорці

Д господарювання

3 німці

А дисципліна

4 поляки

Б хист до торгівлі

 

4. Гімн — це уро­чиста пісня. Він зародився ще в Стародавній Греції як хвала на честь богів. Гімни бувають державні, релігійні, партійні, на честь видатних подій чи героїв. Їх виконують під час урочистих подій. Коли лунає гімн, треба слухати його стоячи.

 

6. Як ви розумієте слова Станем, браття, всі за волю від Сяну до Дону'?

 

7. Персоніфікація у пісні «Ще не вмерла України...» : не вмерла слава і воля, усміхнеться доля, Чорне море всміхнеться, Дніпро зрадіє, доленька доспіє.

ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНИ...

Ще не вмерла України

І слава, і воля.

Ще нам, браття-українці,

Усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки,

Як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття,

У своїй сторонці.

Станем, браття, всі за волю,

Від Сяну до Дону,

В ріднім краї панувати

Не дамо нікому.

Чорне море ще всміхнеться,

І Дніпро зрадіє,

Ще на нашій Україні

Доленька доспіє.

Душу й тіло ми положим

За нашу свободу

І покажем, що ми, браття,

Козацького роду.

 

8. Між «Молитвою» О. Кониського та «Народною леген­дою про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею» є спільне те, що лунають просьби до Бога про Україну і згадуються дари, які може дати Бог.

МОЛИТВА

Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни,

Волі і світла промінням

Ти її осіни.

Світлом науки і знання

Нас, дітей, просвіти.

В чистій любові до краю

Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний:

Нам Україну храни,

Всі свої ласки й щедроти

Ти на люд наш зверни!

Дай йому волю, дай йому долю.

Дай доброго світа!

Щастя дай, Боже, народу

І многая, многая літа!

 

9. За часів бездержавності вірш Тараса Шевченка «Заповіт» співали як неофіцій­ний гімн.

 

10. Яке значення має національний гімн у житті народу?

 

11. Прочитайте й перекажіть «Народну легенду про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею».

 

12. Поміркуйте, чому «Молитву» О. Кониського виконують як духовний гімн України.

 

13.1. Вивчити напам'ять пісню П. Чубинського «Ще не вмерла України...».

 

13.2. Намалювати ілюстрацію до «Народної легенди про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею» (за бажанням).

Інші завдання дивись тут...