Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Вправа 336. До кожного іменника доберіть із довідки прикметники так, щоб утворилися фразеологізми, фразеологізми запишіть, розкрийте їхнє значення. Визначте розряди прикметників за значенням.

Лисяча хитрість. Вовчий апетит. Заяче серце. Собача вдача. Слоняча хода.

За значенням прикметники мають розряд присвійних прикметників.