Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Вправа 334. Прочитайте. Визначте, у яких словосполученнях прикметники вжиті в прямому значенні, у яких — у переносному. Укажіть розряд кожного прикметника за значенням (якщо відносні прикметники вживаються в переносному значенні, вони переходять у якісні; якісні прикметники переходять у відносні, якщо втрачають здат­ність виражати певну якість більшою чи меншою мірою, присвійні прикметники переходять у відносні та якісні, якщо на­бувають їхніх ознак).

Золотий годинник — золотий син; солодкий торт — солодкий сон; гострий ніж — гострий погляд; бабине обійстя — бабине літо.

 

Золотий (відносний) годинник — золотий (якісний) син; солодкий (якісний) торт — солодкий (якісний) сон; гострий (якісний) ніж — гострий (якісний) погляд; бабине (присвійний) обійстя — бабине (відносний) літо.