Прикметник

Якісні, відносні, присвійні прикметники

Вправа 331. Перепишіть, вибираючи з дужок велику чи малу літеру. Свій ви­бір обґрунтуйте.

   1. Вороги були засліплені блиском (А, а)хіллесового меча, який викував для нього бог вогню (3 енциклопедії античної міфології). 2. Уся бригада знає Оринину (А, а)хіллесову п'яту (Олесь Гончар). 3. Народна назва цикорію — (П, п)етрів батіг (3 Вікіпедії). 4. Зда­леку почувся (П, п)етрів голос (Олесь Гончар).

 

Вороги були засліплені блиском Ахіллесового меча (присвійний прикметник від особи Ахілл), який викував для нього бог вогню. Уся бригада знає Оринину ахіллесову п'яту (присвійний прикметник входить до складу фразеологізма). Народна назва цикорію — петрів батіг (присвійний прикметник входить до складу народної назви рослини). Зда­леку почувся Петрів (присвійний прикметник від особи Петро) голос.

Визначте фразеологізм, поясніть його значення.

Ахілесова пята – вразливе місце.