СТОРІНКА 81
Завдання 1
Подані фігури порівняти за площею «на око» не можна.

 

Завдання 2
Накресли прямокутник ABCD зі сторонами 2 см і 6 см; квадрат KLMN зі стороною 4 см. Порівняй площі цих фігур.
1) 1  12 = 12 (см2– площа прямокутника
2) 1  16 = 16 (см2– площа квадрата
Віідповідь: площа квадрата більша, ніж площа прямокутника.

 

Сторінка 82
Завдання 3 Визнач площі фігур у квадратних сантиметрах.

1 • 1 = 1 см2

1 • 3 = 3 см2

1 • 3 = 3 см2

Завдання 4 Визнач площі фігур, користуючись пам’яткою.

1) 1  8 = 8 (см2– площа прямокутника
2) 2 + 4 : 2 = 4 (см2– площа трикутника
3) 5 + 4 : 2 = 7 (см2– площа круга
4) 4 + 10 : 2 = 9 (см2– площа сердечка

 

Сторінка 83
Завдання 1 
На рисунку прямокутники: фігури 3, 5, 7

 

Завдання 2
Вважаючи, що площа зафарбованого квадрата дорівнює 1 см2, знайди площу кожної фігури.
1) 1  8 = 8 (см2– площа першої фігури
2)  7 = 7 (см2– площа другої фігури
3)  9 = 9 (см2– площа третьої фігури
4)  12 = 12 (см2– площа четвертої фігури

 

Сторінка 84
Завдання 4 Визнач за таблицею площі прямокутників.

Довжина  а(см)

4

8

9

6

Ширина  b (см)

4

3 6

Площа   S (см)

12 32 27 36  найбільша площа
Завдання 5
Знайди площу квадрата зі стороною 6 см.
Розв'язання
6 • 6 = 36 (см2)
Відповідь: площа квадрата 36 см2.

 

Завдання 6 Знайди площі квадратів за поданими довжинами сторін.

Довжина  а (см)

4

3

2

7

Площа   S (см)

16 9 4 49
Завдання 7
Ширина прямокутника становить 8 см, а його довжина — у 3 рази більша. Чому дорівнює периметр прямокутника? Чому дорівнює площа прямокутника?
Короткий запис
Ширина  8 см
Довжина  ?, у 3 рази більша
Периметр  ?
Площа  ?
Розв'язання
1) 8 • 3 = 24 (см– швидкість прямокутника
2) (8 + 24) • 2 = 64 (см– периметр прямокутника
3) 8 • 24 = 192 (см2– площа прямокутника
Відповідь: периметр прямокутника 64 см, площа прямокутника 192 см2.

 

Завдання 8
Накресли прямокутник ABCD зі сторонами 5 см і 3 см. Знайди периметр і площу прямокутника.
Розв'язання
1) (5 + 3) • 2 = 16 (см– периметр прямокутника
2) 5 • 3 = 15 (см2– площа прямокутника
Відповідь: периметр прямокутника 16 см, площа прямокутника 15 см2.

 

Завдання 9
За перший день ярмарку фермер продав 260 кг яблук. Наступні два дні фермер щодня продавав 270 кг яблук. Четвертого дня він продав удвічі менше яблук, ніж першого дня. Скільки кілограмів яблук продав фермер за чотири дні ярмарку?
Короткий запис
 260 кг
II  270 кг
III  270 кг
VI  ?, у 2 р. менше, ніж I 
Разом — ?
Розв'язання
1) 260 : 2 = 130 (кг– продав IV дня
2) 270 • 2 = 540 (кг– продав за II i III дні разом
3) 260 + 540 + 130 = 930 (кг)
Відповідь: за чотири дні фермер продав 930 кг яблук.

  • Іван
    Обожаю ГДЗ
    2 квітня 2024 13:02
  • Антон
    Невже?
    9 квітня 2024 17:10