Інші завдання дивись тут...

Сторінка 128

Завдання 1 
Геометричні фігури: відрізок, кут, ламана, замнена ламана (чотирикутник).
 
Завдання 2 
Кути, які не є прямими: ∠О, M, N
Кут M більший за прямий C
Кут N менший від прямого D
Кут, який більший за прямий, — тупий. 
Кут, який менший від прямого, — гострий.
 
Завдання 3 
Множина: геометричні фігури. 
ΔАВС  прямокутний, сторони ВА, АС, ВС; кути ∠В  прямий, ∠А і ∠С  гострі.
ΔКРС  рівносторонній, КР = РС = КС, ∠К, ∠Р, ∠С – гострі;
ΔТРВ — тупокутний, сторони РТ, РВ, ТВ, кути ∠Р і ∠В – гострі, ∠Т – тупий.
 
Завдання 4
Лисиця біжить зі швидкістю 150 м/хв, а заєць — 200 м/хв. Хто з них за 15 хв подолає більший шлях? На скільки більший?

 

Швидкість

Час

Відстань

На скільки більша

Лисиця

150

15

?

?

Заєць

200

15

?

Розв'язання
1) 150 • 15 = 2250 (м) – лисиця
2) 200 • 15 = 3000 (м) – заєць
3) 3000 – 2250 = 750 (м)
Відповідь: за 15 хвилин заєць подолає на 750 м більше, ніж лисиця.
 
Завдання 5

966 : 42 + 952 : 56 – 884 : 68 = 27

_966 |  42  

 84         23

_126

  126

     0

_952 |  56 

 56       17

_392

  392

     0

_884 |  68  

 68       13

_204

  204

     0

+23

  17

  40

_40

  13

  27

(996 : 83 – 814 : 74)  64 = 64

_996 |  83  

 83       12

_166

  166

     0

_814 |  74  

 74       11

 _74

   74

     0

12 - 11 = 1

 

1 • 64 = 64

 

Сторінка 129

Завдання 1  ∠ВОF  гострий,  ∠АВС  прямий,   ∠КРN  тупий.
 
Завдання  2
ΔLВК: ∠L, ∠В, ∠К  гострі
ΔСDА: ∠D  прямий, ∠С і ∠А  гострі
ΔТКМ: ∠Т, ∠К, ∠М  гострі
ΔСNР: ∠С  прямий, ∠N і ∠Р  гострі
ΔАВС: ∠В  тупий, ∠А і ∠С  гострі
Перша підмножина (ознака: прямокутні трикутники): ΔСDА, ΔСNР
Друга підмножина (ознака: гострокутні трикутники): ΔLВК, ΔТКМ
Третя підмножина (ознака: тупокутні трикутники): ΔАВС
 
Завдання 3

Трикутник КLМ 

рівнобедрений (дві сторони рівні)

Формула периметра: Р = а + b • 2

Трикутник АВС

рівносторонній (усі сторони рівні)

Формула периметра: Р = а • 3

1-й спосіб
22 мм + 22 мм + 28 мм = 72 мм
2-й спосіб
28 мм + 22 • 2 = 72 мм
1-й спосіб
2 см + 2 см + 2 см = 6 см
2-й спосіб
2 см • 3 = 6 см
Завдання 4
Периметр трикутника, у якого всі сторони рівні, дорівнює 39 мм. Знайди довжину сторони трикутника.
Розв'язання
39 : 3 = 13 (мм)
Відповідь: довжина сторони трикутника дорівнює 13 мм.

 

Сторінка 130
Завдання 1
Циліндр, куб, куля, конус, прямокутний паралелепіпед, піраміда — просторові геометричні фігури.
Об’єкти навколишнього світу мають форму прямокутного паралелепіпеда (холодильник, шафа, будинки); піраміди (цукеркові коробки, дах, єгипетські піраміди); циліндра (стовбур, пенал, шляпа, вежа); конуса (іграшкова пірамідка, морозиво); кулі (ялинкові кульки, м'яч, кавун, яблуко, апельсин).
 
Завдання 2
Геометричні фігури: круг, квадрат, прямокутник, рівносторонній трикутник, п'ятикутник.
Круг  це геометрична фігура, обмежена колом.
Квадрат  це чотирикутник, у якого всі сторони рівні і всі кути прямі.
Прямокутник  це чотирикутник, усі кути якого прямі і протилежні сторони якого рівні.
Рівносторонній трикутник  це трикутник, в якого всі сторони рівні.
П'ятикутник  це многокутник, що має п'ять сторін, п'ять вершин та п'ять кутів.
 
Завдання 3
Знайди на рисунках просторові та плоскі геометричні фігури.
Придумай і нарисуй інші споруди, що складаються з просторових геометричних фігур.
 
Завдання 4
Побудуй коло радіусом 6 см. Визнач діаметр цього кола.
• 2 = 12 (см) – діаметр кола.

 

Сторінка 131
Завдання 1
456  127 = 127  456
(6  23)  5 = (6  5)  23
(65 + 77)  4 = 65  4 + 77  4
96 : (2  4) = (96 : 2) : 4
(100  9) : 4 = (100 : 4)  9

(72 – 56) : 4 = 72 : 4 – 56 : 4 

Завдання 2
Як зміниться значення добутку чисел 7 і 12, якщо другий множник збільшити в 3 рази? Збільшиться в 3 рази
Як зміниться значення добутку чисел 7 і 12, якщо другий множник зменшити у 2 рази? Зменшиться у 2 рази
 
Завдання 3
Як зміниться значення частки чисел 48 і 8, якщо ділене збільшити в 3 рази? Збільшиться в 3 рази
Як зміниться значення частки чисел 48 і 8, якщо ділене зменшити в 3 рази? Зменшиться в 3 рази
Як зміниться значення частки чисел 42 і 21, якщо дільник зменшити в 7 разів? Збільшиться в 7 разів
Як зміниться значення частки чисел 42 і 21, якщо дільник збільшити у 2 рази? Зменшиться в 2 рази
 
Завдання 4
250 • (67 • 4) = (250 • 4) • 67 = 1000 • 67 = 67000
(25 • 18) • 4 = (25 • 4) • 18 = 100 • 18 = 1800
500 • (54 • 2) = (500 • 2) • 54 = 1000 • 54 = 54000
34 • 250 • 2 • 4 = (250 • 4) • (34 • 2) = 1000 • 68 = 68000
1250 • (8 • 11) = (1250 • 8) • 11 = 10000 • 11 = 110000
(4 • 36) • 2500 = (4 • 2500) • 36 = 10000 • 36 = 360000
125 • 17 • 8 • 4 = (125 • 8) • (17 • 4) = 1000 • 68 = 68000
(5000 • 13) • 2 = (5000 • 2) • 13 = 10000 • 13 = 130000
4 • (25000 • 27) = (4 • 25000) • 27 = 100000 • 27 = 2700000
 
Завдання 5 Порядок дій

(144 + 72) : 6 = 36

 (7 + 9)  16 = 16  16 = 256 

+144

    72

  216

 

_216 |  6 

 18      36

 _36

   36

     0

х 16

   16

   96

  16 

  256

 

(56  7) : 14 = 28

160 : (2  8) = 160 : 16 = 10

х 56

    7

 392

 

  

_392 |   14

 28       28

_112

  112

     0

 

(144 – 72) : 18 = 4

112 : (4  4) = 112 : 16 = 7

_144

   72

   72

 

_72 |   18

 72      4

   0

_112 |   16

  112      7

     0

 

35  12 + 157 = 577

12  (684 : 38 + 248) = 3192

х35

 12

 70

35 

420 

+ 420

   157

   577

_684 |  38 

 36      18

_324

  324

      0

+ 18

  248

  266

х   12

   266

     72

    72 

   24  

   3192

648 : 24 + 315 : 5 = 90 (168 – 48) : 4 + 688 : 16 = 30 + 43 = 73

_648 |  24 

 48      27

_168

  168

     0

_315 |  5 

 30      63

 _15

   15

     0

+ 27

   63

   90

_168

   48

  120

120 : 4=30

_688 |  16

 64     43

 _48

   48

     0

 
(552 – 372) : 15  34 = 408  540 : (83 – 47)  48 = 720

_552

 372

 180

_180 |  15

 15      12

 _30

   30

     0

х 12

  34

  48

 36 

 408

_83

  47

  36

_540 |  36

  36     15

_180

  180

      0

х 15

   48

 120

 60 

 720

Сторінка 132

Завдання 1
167  3 = 501
567  3 = (167 + 400) • 3 = 501 + 1200 = 1701
224  4 = 896
274  4 = (224 + 50)  4 = 896 + 200 = 1096
316  3 = 948
396  3 = (316 + 80)  3 = 948 + 240 = 1188
187  5 = 935
687  5 = (187 + 500)  5 = 935 + 2500 = 3435
 
х 356
      4
 1424
х 273
      6
  1638 
х 528
      5
 2640
х 718
      3
 2154
х 407
     8
 3256
х 560
      7
 3920
х 489
      4
 1956
х 604
      5
 3020
Завдання 3
х 347
      6
 2082
х 5347
       6
 32082 
х 25345
         6
 152070
х 125347
          3
 752082
Завдання 4
х 3496
       5
 17480
х 4528
       6
 27168 
х 6796
       9
 61164
х 124456
          4
   497824
х 127087
          4
  508348
х 34607
        8
 276856
х 30207
        3
  90621
х 8006
       9
  72054
х 5789
       7
 40523
х 45078
        4
 180312
х 807605
          4
 4845630
х 56432
         8
 451456
Завдання 5
1) Денис та Оля купили 5 шоколадок за однаковою ціною і заплатили 200 грн. Визнач ціну шоколадки.
  Ціна
Кількість 
Вартість
Оля і Денис
?
5
200
Розв'язання
200 : 5 = 40 (грн)
Відповідь: ціна шоколадки 40 гривень.
Схема а)
2) Денис та Оля купили шоколадки за однаковою ціною: Денис — 2 шоколадки, а Оля — 3 шоколадки. Усього діти заплатили 200 грн. Визнач ціну шоколадки.
 
Кількість 
Ціна
Вартість
Оля
2
?
200
Денис
3
Розв'язання
1) 2 + 3 = 5 (шт.) – всього шоколадок
2) 200 : 5 = 40 (грн)
Відповідь: ціна шоколадки 40 гривень.
Схема б)

 

Сторінка 133
Завдання 6 Задача на зведення до одиниці
Автомобіль за 6 год проїхав 600 км. Скільки кілометрів автомобіль проїде за 8 год, якщо рухатиметься з тією самою швидкістю?
6 год  600 км
8 год  ?
Розв'язання
1) 600 : 6 = 100 (км/год) – швидкість автомобіля
2) 100 • 8 = 800 (км)
Відповідь: за 8 годин автомобіль проїде 800 км.
Автомобіль за 6 год проїхав 600 км. Скільки кілометрів автомобіль проїде за 12 год, якщо рухатиметься з тією самою швидкістю?
6 год  600 км
12 год  ?
Розв'язання
1) 12 : 6 = 2 (р) – у стільки разів більша відстань
2) 600 • 1 = 1200 (км)
Відповідь: за 12 годин автомобіль проїде 1200 км?
 
Завдання 7
У трьох вуликах було 163 бджоли. Після того як із першого вулика вилетіли 48 бджіл, із другого — 56, а з третього — 23, у вуликах залишилося бджіл порівну. Скільки бджіл було в кожному вулику спочатку?
Розв'язання
1) 48 + 56 + 23 = 127 (бдж.) – вилетіло разом
2) 163 – 127 = 36 (бдж.) – залишилося у вуликах
3) 36 : 3 = 12 (бдж.) – залишилося в кожному вулику
4) 48 + 12 = 60 (бдж.) – було в першому вулику
5) 56 + 12 = 68 (бдж.) – було в другому вулику
6) 23 + 12 = 35 (бдж.) – було в третьому вулику
Відповідь: у першому вулику було 60 бджіл, у другому  68 бджіл, у третьому  35 бджіл.