4200 : (72 : 24) : 100 • 5 + ((1700 – 900) : 400)) = 70 + 2 = 72
(480 : 16 + 720 : 120)  (54 : 18) + 230 : 5  2 = 108 + 92 = 200

 

х 342
    23
 1026
 684 
 7866
× 5342
      23
122866
10684 
122866
× 25342
       23
   76026
  50684 
  582866

Завдання 3

х  8423
      28
  67384
 16846 
 235844
× 20173
       34
   80692
  60519 
  685882
× 32806
       28
 918568
 65612 
 918568
× 4845
      13
  14535
  4845 
  62985

Завдання 4

х 563
    28
 4504
1126 
15764
× 426
    36
 2556
1278 
15336
× 504
    84
 2016
4032 
42336
× 372
    28
 2976
 744  
10416
х 563
    82
 1126
4504 
46166
х 426
    37
 2982
1278 
15762
х 504
    48
 4032
2016 
24192
х 372
    27
 2604
 744 
10044
 

 

Сторінка 46

Завдання 5

х 538
    36
 3228
1614 
19368
×  538
    436
  3238
 1614
2152  
234568

Завдання 6 Визначення кількості цифр у частці

х 326
    34
 1304
 978 
11084
× 427
    43
 1281
1708 
18361
× 809
    65
 4045
4854 
52585
× 527
    48
 4216
2108
25296
х 326
  234
 1304
 978  
652   
76284
х  427
   343
  1281
 1708 
1281  
146461
х  809
   465
  4045
 4854 
3236  
376185
х  527
   548
  4216
 2108
2635  
288796
Завдання 7 Порядок дій
(504 : 56 – 315 : 63)  4573 = (9 – 5)  4573 = 18292
478  600 – 12270 : 30 – 42000 : 50 = 286800 – 409 – 840 = 285551
22680 : 70 + 35600  20 – 178256 = 324 + 712000 – 178256 = 534068
37150 : 50 + 49350 : 70 – 12600 : 30 = 743 + 705 – 420 = 1028

 

Завдання 8
1) Телевізор коштував 12992 грн. Згодом його ціну знизили на 1/8 від попередньої ціни. Скільки став коштувати телевізор?
Розв'язання

1) _12992 |  8   

      8         1624 (грн) – знижка

     _49

       48

       _19

         16

         _32

           32

             0

2) _12992

      1624

    11368 (грн)

Відповідь: телевізор став коштувати 11368 грн.

2) Ціну телевізора знизили на 1/8 від попередньої ціни, що становило 1624 грн. Якою була попередня ціна телевізора?

Розв'язання

1624 : 1 • 8 = 12992 (грн)

Відповідь: попередня ціна телевізора 12992 грн.

х1624

      8

12992 

 

 

Сторінка 47
Завдання 1
Якщо p=9000, тоді (p + 3800)  6=(9000 + 3800)  6 = 12800  6 = 76800
Якщо p=15700, тоді (p + 3800)  6=(15700 + 3800)  6 = 19500  6 = 117000
Якщо p=38000, тоді  (p + 3800)  6=(38000 + 3800)  6 = 41800  6 =250800
Інший спосіб
Якщо p=9000, тоді (p + 3800)  6 = 9000  6 + 3800  6 = 76800
Якщо p=15700, тоді (p + 3800)  6 = 15700  6 + 3800  6 = 117000
Якщо p=38000, тоді  (p + 3800)  6 = 38000  6 + 3800  6 = 250800

 

_31595 |  71

 284      445

 _319

   284

   _355

     355

        0

 

_15660 |  36  

 144        435

 _126

   108

   _180

     180

        0

_6132 |  84

 588      73

 _252

   252

      0

 

_4992|  52

 468     96

 _312

   312

      0

У значенні частки має бути стільки цифр, скільки їх у діленому без числа цифр дільника або на 1 цифру більше.

 

Завдання 4

_29376 |  32 

 288       918

  _57

    32

  _256

    256

       0

_29376 |  432

 2592       68

 _3456

   3456

       0

        

Завдання 5 Письмове ділення

_306056 |  67  

 268        4568

  _380

    335

    _455

      402

      _536

        536

           0

_20736 |  48 

 192       432

 _153

   144

     _96

       96

         0

        

_1296 |  48 

  96      27

 _336

   336

      0

_518378 |  607 

 4856        854

 _3277

   3035

   _2428

     2428

         0

_74556 | 342 

 684       218

 _615

   342

  _2736

    2736

        0

_27744 |  408

 2448       68

  _3264

    3264

        0

х  4568
      67
  31976
 27408 
 306056
х 432
    48
 3456
1728 
20736
х  27
   48
  216
 108 
 1296
х    854
     607
   5978
5124   
518378
х  218
   342
   436
  872
654  
74556
х   68
   408
   544
272   
27744

Завдання 6

1) Першого тижня учні принесли до школи 5 однакових пакетів із кормом для годівлі пташок, а другого тижня — 7 таких пакетів. Скільки кілограмів корму принесли учні першого тижня, якщо другого тижня вони принесли 14 кг?
Короткий запис
7 п.  14 кг
5 п.  ?
Розв’язання
1) 14 : 7 = 2 (кг) – маса 1 пакета
2) 2 • 5 = 10 (кг)
Відповідь: другого тижня учні принесли 10 кілограмів.
2) Першого тижня учні принесли до школи 5 однакових пакетів із кормом для годівлі пташок, а другого — 7 таких пакетів. Скільки кілограмів корму приносили учні кожного тижня, якщо всього вони принесли 24 кг корму?
Короткий запис
5 п.  ?
7 п.  ?
Разом  24 кг
Розв’язання
1) 5 + 7 = 12 (п.) – всього пакетів
2) 24 : 12 = 2 (кг) – маса 1 пакета
3) 2 • 5 = 10 (кг) – принесли першого тижня
4) 2 • 4 = 14 (кг) – принесли другого тижня
Відповідь: першого тижня учні принесли 10 кг корму, другого тижня — 14 кг.

 

Завдання 7
1) Розпилюючи колоду завдовжки 6 м, хлопці зробили 9 розпилів і отримали однакові оцупки. Яка довжина кожного оцупка?
Розв'язання
При 9 розпилах, отримуємо 10 оцупків, тому
600 : 10 = 60 (см)
Відповідь: довжина кожного оцупка 60 см.
2) Розпилюючи колоду завдовжки 6 м, хлопці отримали однакові оцупки завдовжки 1 м. Скільки розпилів зробили хлопці?
Розв'язання
6 : 1 – 1 = 5 (р.)
Відповідь: хлопці зробили 5 розпилів.

 

Сторінка 49
Завдання 1 Порядок дій

(153 : 17  26 : 39  58 + 76 : 19) : 16  32 – 38 = 666

1) 153 : 17 = 9
2) 9  26 = 234
3) 234 : 39 = 6
4) 6  58 = 348
5) 76 : 19 = 4
6) 248 + 4 = 352   
7) 352 : 16 = 22
8) 22 • 32 = 704
9) 704 – 38 = 666

Завдання 2

_672 |  96 

 672     7

    0

_7328 |  16 

 64       458

 _92

   80

   _28

     28

       0  

_12096 |  56 

 112       216

  _89

    56

   _336

     336

        0 

_18144 |  756

 1512       24

  _3024

    3024

         0 

× 96

    7

 672

× 456

     16

  2736

  456 

  7328

× 216

    56

 1296

1080

12096

× 756

    24

 3024

 756 

18144

_4104 |  24 

 24       171

_170

  168

    _24

      24

        0 

_2607 |  33 

 231       79

 _297

   297

      0 

_25004 |  47 

 235        532

 _150

   141

    _94

      94

        0 

_24660 | 548 

 2192       45

 _2740

   2740

        0 

× 171

    24

  684

 342 

 4104

× 33

   79

 297

231  

2607

× 532

    47

 3724

2128 

25004

× 548

     45

  2740

 2192 

 24660

_7995 |  65 

 65       123

_149

  130

  _495

    495

       0 

_2640 |  55 

 220       48

 _440

   440

      0 

_40421 |  83  

 332        487

 _722

   664

   _581

     581

        0 

_93177 |  609

 609       153

_3227

  3045

  _1827

    1827

        0 

× 123

    65

  615

 738 

 7995

× 55

   48

  440

 220 

 2640

× 487

    83

 1461

3896  

40421

× 153

   609

 1377

918    

93177

Завдання 3

1) Організатори всеукраїнського шахового турніру розраховували на 420 учасників, а одержали заявок на третину більше. Скільки буде учасників шахового турніру?
Короткий запис
Розраховували — 420
Одержали — ?, 1/від 420
Буде — ?
Розв'язання
1) 420 : 3 = 140 (уч.) – одержали заявок на учасників
2) 420 + 140 = 560 (уч.)
Відповідь: буде 560 учасників шахового турніру.
2) Організатори всеукраїнського шахового турніру одержали на 140 заявок більше, ніж очікували, що становить третину від запланованої кількості учасників. Скільки буде учасників шахового турніру?
Короткий запис
Одержали — ?, на 140 з. більше, це 1/3 від заплановано
Заплановано — ?
Буде — ?
Розв'язання
1) 140  3 = 420 (з.) – одержали заявок на учасників
2) 420 + 140 = 560 (уч.)
Відповідь: буде 560 учасників шахового турніру.

 

Завдання 4 Порядок дій
135 : 27 + 975 : 75 – 352 : 88 = 5 + 13 – 4 = 14
31620 : 60 + 12280 : 40 – 23800 : 70 = 834 – 340 = 494
4107  90 – 173  80 + 16800 : 60 = 356070
828 : 36 + (880 : 16 – 912 : 24)  5648 = 96039

_135 | 27

 135    5

    0

_975 | 75

 75     13

_225

  225

     0   

_352 | 88

 352     4

    0

_31620 | 60

  300     527

  _162

    120

    _420

      420

         0

_12280 | 40 

 12        307

   _280

     280

        0 

_23800 |  70

 210      340

 _280

   280

      0 

+ 527
   307
   834
× 4107
       90
 369630
× 173
      80
  13840

_16800 | 60

  120     280

  _680

    680

       0

_369630
   13840
 355790
+355790
      280
  356070

_828 | 36 

  72     23

_108

  108

     0

_880 | 16 

 80     55

 _80

   80

     0

_912 | 24

 72     38

_192

  192

     0

_55
  38
  17
× 5648
      17
 39536
 5648 
 96016
+ 96016
       23
   96039

 

 

Сторінка 50
Завдання 1
42 000 : 3 = 42 тис. : 3 = 14 тис. = 14000
2800  7 = 28 сот. • 7 = 196 сот. = 19600
24  600 = 24 • 6 сот. = 144 сот. = 14400
720 : 6 = 72 дес. : 6 = 12 дес. = 120
8000 : 16 = 80 сот. : 16 = 5 сот. = 500
470  9 = 47 дес. • 9 = 423 дес. = 4230
72000 : 24 = 72 тис. : 24 = 3 тис. = 3000
1860 : 2 = 186 дес. : 2 = 93 дес. = 930

 

Завдання 2

_432 | 9 

 36     48

 _72

   72

     0

_4320 | 9  

 36      480

 _72

   72

     0  

_43200 | 9   

 36       4800

 _72

   72

     0

_728 | 28

 56     26

_168

  168

     0 

_7280 | 28 

 56      260

_168

  168

     0 

_72800 | 28  

 56       2600

_168

  168

     0 

_1296 | 48 

   96     27

 _336

   336

      0

 

_12960 | 48 

   96     270

 _336

   336

      0

 

_129600 | 48  

   96       2700

 _336

   336

      0

 

Завдання 3

_346880 | 64    

 320        5420

 _268

   256

   _128

     128

        0

_470340 | 26    

 26         18090

_210

  208

   _234

     234

        0  

_15660 | 58  

 116       270

 _406

   406

      0

_116880 | 24    

   96        4870

 _208

   192

   _168

     168

        0

_19920 | 83   

 166       240

 _332

   332

      0 

_72800 | 28  

 56       2600

_168

  168

     0

_178600 | 47    

  141        3800

  _376

    376

       0

_369600 | 77    

 308        4800

 _616

   616

      0

_18360 | 34  

  170      540

  _136

    136

       0

Завдання 4

Один із найшвидших літаків у світі Boeing X-43А летить зі швидкістю 11 200 км/год це означає, що за 1 год літак пролітає відстань 11200 км.
 

Завдання 5

Вибери швидкість, з якою, на твою думку, може їхати легковий автомобіль: 60 км/хв, 80 км/год, 8 км/с.

 

Завдання 6
Швидкість руху риби-меч 100 км/годшвидкість верблюда 8 км/годшвидкість велосипедиста 5 м/с.