Інші завдання дивись тут...

Сторінка 32

1. У казці «Яйце-райце» парубка рятує (В) дівчина-змія.

 

2. Жайворонок і миша посварилися через (В) зернину.

 

3. Слова «Добрий козак усе по волі ходить належать» (В) чоловікові.

 

4. Спільне та відмінне казки та міфу.

 

Відмінне

Казка

Міф

Поділяють на побутові казки, чарівні казки, про тварин.

Має ознаки казки (казковий зачин, казкова кінцівка, повтори, магічні числа, чарівні предмети, казкові слова, використання загадок).

Добро перемагає зло.

Завжди вважалися фантазією.

Відображають мрії про краще життя.

Передають уявлення предків про створення світу, його будову, богів і демонів, різних фантастичних істот.

Сприймалися предками як імовірне та реальне.

Відображають віру в диво.

Спільне

Вигадані події, плід людської уяви, жанри усної народної творчості (не мають конкретного автора, передавалися в усній формі, властива варіантність),  персонажі наділені надприродними здібностями.

5. Проблемне питання казки: «Чи варта половинка зернятка війни?». Причиною ворожнечі стала хитрість, жадібність та підступність («миша тільки взяла зерно в зуби та в нору й побігла»).

 

6. Коли орел попросив чоловіка зарізати бугая, то він відповів: «Більше пропало — нехай і це пропадає!» Вчинки чоловіка не можна назвати легковажними, бо він допомагав орлу. Щоб зробити добро іншому, треба було пожертвувати матеріальними статками, багатством. Стрілець переміг матеріальну залежність на користь духовного вибору.

 

7, 11. Персонажі звірі й птахи казки «Яйце-райце»: цар птиця-жайворонок, цариця-миша, орел, змія, змій, змія-дочка, золотий заєць. Цитатна характеристика персонажів. Поміркувати над назвою казки.  

 

8. Події з трикратним повтором: стрілець тричі цілиться в орла, зарізав три худоби для орла, тричі падає до землі, тричі просить яйце-райце, відвідує трьох родичів орла, змія дає синові стрільця три завдання, тричі йому допомагає зміїна дочка, золотого зайця мав хлопець на третю спробу, тричі батьки-змії доганяли парубка та зміїну дочку, тричі рятувалися під час втечі, тричі голубка нагадувала голубу виконані дівчиною завдання.  

 

9. У казці більш кмітливі тварини, ніж люди. Адже вони уособлюють світ, у якому живе людина (духовність і матеріальність, зло і добро, нагорода і покарання, мудрість та недолугість, негаразди та гармонія). 

Надприродними силами народ наділив тварин, що символізують життя. В цілому людина залежна від природи, проте, як складеться її життєва дорога багато в чому залежить від неї самої.

 

10. Фантастичні елементи є в казці: війна між військом царя птиці-жайворонка та цариці-миші, тварини розмовляють людським голосом, чарівні перетворення персонажів, природа зазнає змін за свистом зміїної дочки, з яйця вибігає худоба, яку назад заганяє змія.

 

12. Гіпербола в казці «Яйце-райце»: «тут цар-жайворонок збирає всіх птахів, … а цариця скликає всіх звірів»; у маленькому яйці уміщується сила-силенна худоби; зміїна дочка за одну ніч виконала перше завдання змії: «луг викорчував, зорав, пшениці насіяв, зжав її, у скирти поскладав і щоб у ту ніч з тієї самої пшениці мені паляницю спік»; «змій біжить…аж стугонить земля..., летить, аж земля реве», «всю воду з річки … стала пити».

 

13. 1. Поділити казку за змістом на 5-6 частин, до яких добрати заголовки. Дивись виділені пункти складного плану з аналізу казки «Яйце-райце».

Інші завдання дивись тут...