Завдання 718 Відношення чисел у відсотках
Число 8 складає 50 % від числа 10
Число 125 складає 125 % від числа 100
Завдання 719
1) 160 : 1000 • 100% = 7%
3) 100 : 1000 • 100% = 100%
2) 39 : 1000 • 100% = 39%
4) 163 : 1000 • 100% = 163%
Завдання 720
1) 16%
2) 10%
3) 38%
4) 140%
Завдання 721
1) половина числа складає 50%
3) п'ята частина числа складає 20%
2) чверть числа складає 25%
4) двадцята частина числа складає 5%
Завдання 722
1) десята частина числа складає 10% 
2) двадцять п'ята частина числа складає 4%

 

Завдання 723
1) 60 : 100 • 100% = 60%
4) 60 : 20 • 100 = 300%
2) 60 : 120 • 100: = 50%
5) 60 : 48 • 100 = 125%
3) 60 : 300 • 100% = 20%
6) 60 : 5 • 100% = 1200%
Завдання 724
1) 40 : 80 • 100% = 50%
2) 40 : 100 • 100% = 40%
3) 40 : 120 • 100% = 33 1/3%
4) 40 : 25 • 100% = 160%
5) 40 : 8 • 100% = 500%

 

Завдання 725
1) 3 : 5 • 100% = 60%
3) 4,5 : 22,5 • 100% = 20%
2) 12 : 8 • 100% = 150%
4) 1/4 : 1/2 • 100% = 50%
Завдання 726
1) 12 : 16 • 100% = 75%
3) 1,6 : 2,5 • 100% = 64%
2) 10 : 8 • 100% = 125%
4) 1/6 : 1/3 • 100% = 1/2 • 100% = 50%
Завдання 727 Відсотків становить:
1) 1 м від 4 м; 1 : 4 • 100% = 25%
2) 250 г від 1 кг; 250 : 1000 • 100% = 25%
3) 12 хв від 1 год; 12 : 60 • 100% = 20%
4) 144° від розгорнутого кута. 144 : 180 • 100% = 80%

 

Завдання 728
1) 6 кг від 8 кг; 6 : 8 • 100% = 75%
2) 500 м від 1 км; 500 : 1000 • 100% = 50%
3) 24 хв від 1 год; 24 : 60 • 100% = 40%
4) 81° від прямого кута. 81 : 90 • 100% = 90%

 

Завдання 729
У кінотеатрі 480 місць. Під час демонстрації фільму було заповнено 432 місця. Який відсоток місць було заповнено?
Розвязання
432 : 480 • 100% = 90%  місць заповнено.
Відповідь: 90%.

 

Завдання 730
Контрольну роботу писали 25 дітей. Дві роботи вчитель оцінив на «12». Скільки відсотків складають12-бальні роботи від загальної кількості робіт?
Розвязання
2 : 25 • 100% = 8%  складають 12-бальні роботи.
Відповідь: 8%.

 

Завдання 731
Робінзон Крузо прочитав 80 сторінок книжки, у якій усього 250 сторінок. Скільки відсотків книжки прочитав Робінзон Крузо? Який відсоток книжки йому залишилося прочитати?
Розвязання
1) 80 : 250 • 100% = 32%  книжки прочитав;
2) 100% - 32% = 68% - книжки залишилося прочитати.
Відповідь: 68%.

 

Завдання 732
У класі 30 дітей, з яких 6 були відсутні у школі, оскільки готувалися до спортивних змагань. Скільки відсотків дітей були відсутні у школі і скільки відсотків були присутні?
Розвязання
1) 6 : 30 • 100% = 20%  учнів відсутні у школі;
2) 100% - 20% = 80%  учнів присутні у школі.
Відповідь: 80%.

 

Завдання 733
Визнач відсоток умісту солі в розчині, якщо в 700 г розчину міститься 42 г солі.
Розвязання
42 : 700 • 100% = 6%  солі міститься у розчині.
Відповідь: 6%

 

Завдання 734
Знайди відсоток умісту заліза в руді, якщо 40 т цієї руди містить 3,2 т заліза.
Розвязання
3,2 : 400 • 100% = 8%  заліза міститься в руді.
Відповідь: 8%

 

Завдання 735
Магазин за день продав 420 кг яблук і 180 кг груш. Скільки відсотків становить маса проданих яблук від загальної маси проданих яблук і груш?
Розвязання
1) 420 + 180 = 600 (кг)  загальна маса проданих фруктів;
2) 420 : 600 • 100% = 70%  маса проданих яблук.
Відповідь: 70%.

 

Завдання 736
На тренуванні під час виконання штрафних кидків баскетболістка 32 рази влучила у кошик і 4 рази не влучила. Скільки відсотків становить кількість влучень від усієї кількості штрафних кидків (відповідь округли до десятих відсотка)?
Розвязання
1) 32 + 4 = 36 (к.)  всього штрафних кидків;
2) 32 : 36 • 100%  0,(8) • 100% = 88%  становить кількість влучень.
Відповідь: 88%.

 

Завдання 737
У зв'язку з будівництвом нового мікрорайону маршрут автобуса став довшим на 16 %. Знайди довжину нового маршруту, якщо довжина попереднього була 15 км.
Розвязання
1) 15 • 0,16 = 2,4 (км)  на стільки збільшилася довжина маршруту;
2) 15 + 2,4 = 17,4 (км)  довжина нового маршруту.
Відповідь: 17,4 км.

 

Завдання 738
Кількість населення містечка за рік збільшилася на 5 %. Скільки населення стало в містечку, якщо рік тому в ньому мешкало 42 500 осіб?
Розвязання
1) 42 500 • 0,05 = 2125 (ос.)  на стільки збільшилося осіб в містечку.
2) 42 500 + 2125 = 44 625 (ос.)  стало осіб в містечку.
Відповідь: 44 625 осіб.

 

Завдання 739 Зміна величини у відсотках
1) від 4 ц до 6 ц; (6  4) : 4 • 100% = 2 : 4 • 100% = 50%
2) від 10 кг до 12 кг; (12  10) : 10 • 100% = 2 : 10 • 100% = 20%
3) від 10 хв до 7 хв; (10  7) : 10 • 100% = 3 : 10 • 100% = 30%
4) від 100 г до 30 г; (100  30) : 100 • 100% = 70 : 100 • 100% = 70%
5) від 200 м до 180 м; (200  180) : 200 • 100% = 20 : 200 • 100% = 10%
6) від 30 с до 36 с. (36  30) : 30 • 100% = 6 : 30 • 100% = 20%

 

Завдання 740
1) від 45 г до 54 г; (54  45) : 45 • 100% = 9 : 45 • 100% = 20%
2) від 4,8 км до 3,6 км; (4,8  3,6) : 4,8 • 100% = 1,2 : 4,8 • 100% = 25%
3) від 1 грн до 70 к.; (100  70) : 100 • 100% = 30 : 100 • 100% = 30%
4) від 4000 кг до 5 т; (5  4) : 4 • 100% = 1 : 4 • 100% = 25%
5) від 1 год до 30 хв; (60  30) : 60 • 100% = 30 : 60 • 100% = 50%
6) від 15 ц до 3 т. (30  15) : 15 • 100% = 15 : 15 • 100% = 100%

 

Завдання 741
1) від 24 г до 18 г; (24  18) : 24 • 100% = 6 : 24 • 100% = 25%
2) від 3,2 ц до 4,8 ц; (4,8  3,2) : 3,2 • 100% = 1,6 : 3,2 • 100% = 50%
3) від 1 кг до 1400 г; (1400 – 1000 ) : 1000 • 100% = 400 : 1000 • 100% = 40%
4) від 15 хв до 1 год; (60  15) : 15 • 100% = 45 : 15 • 100% = 300%
5) від 1 т до 1 ц; (10  1) : 10 • 100% = 9 : 10 • 100% = 90%
6) від 1 м 20 см до 90 см. (120  90) : 120 • 100% = 30 : 120 • 100% = 25%

 

Завдання 742
Заповни в зошиті таку таблицю щодо вивезення овочів з поля протягом чотирьох днів:
Дні
 Пн
Вт
Ср
Чт
Усього
Маса овочів, т
60
48
42 90 240
Відсоток від загальної маси, %
25
20
17,5 37,5 100
Завдання 743
Після обробки заготовки її маса зменшилася від 2,4 кг до 2,28 кг. На скільки відсотків зменшилася маса заготовки?
Розвязання
(2,28  2,4) : 2,4 • 100% = 0,12 : 2,4 • 100% = 5%  на стільки зменшилася маса заготовки.
Відповідь: на 5%.

 

Завдання 744
1) Ціна деякого товару зросла від 32 грн до 40 грн. На скільки відсотків підвищилася ціна?
(40  32) : 32 • 100% = 8 : 32 • 100% = 25%  на стільки підвищилася ціна.
2) Ціна деякого товару знизилася від 40 грн до 32 грн. На скільки відсотків знизилася ціна?
(40  32) : 40 • 100% = 8 : 40 • 100% = 20%  на стільки знизилася ціна.

 

Завдання 745
1) Першого дня майстер виготовив 60 деталей, а другого дня — 75 деталей. На скільки відсотків збільшилася продуктивність праці майстра?
(75  60) : 60 • 100% = 15 : 60 • 100% = 25%  на стільки збільшилася продуктивність праці майстра.
2) Першого дня майстер виготовив 75 деталей, а другого дня — 60 деталей. На скільки відсотків зменшилася продуктивність праці майстра?
(75  60) : 75 • 100% = 15 : 75 • 100% = 20%  на стільки зменшилася продуктивність праці майстра.

 

Завдання 746
До 160 г 15-відсоткового розчину солі додали 40 г води. Яким став відсотковий уміст солі в новому розчині?
Розвязання
1) 160 • 0,15 = 24 (г)  солі в розчині;
2) 160 + 40 = 200 (г)  маса нового розчину;
3) 24 : 200 • 100% = 12%  відсотковий вміст солі в новому розчині.
Відповідь: 12%.

 

Завдання 747
До сплаву масою 350 г, що містить 60 % олова, додали 150 г олова. Яким став відсотковий уміст олова в новому сплаві?
Розвязання
1) 350 • 0,6 = 210 (г)  олова в сплаві;
2) 350 + 150 = 500 (г)  маса нового сплаву;
2) 210 + 150 = 360 (г)  олова в новому сплаві;
3) 360 : 500 • 100% = 72%  відсотковий вміст олова в новому сплаві.
Завдання 72%.

 

Завдання 748
До зниження цін товар коштував 240 грн. Обчисли ціну товару після двох послідовних знижень, якщо  перше було на 10 % , а друге — на 5 % . На скільки відсотків зменшилася початкова ціна товару?
Розвязання
1) 240  240 • 0,1 = 240  24 = 216 (грн)  ціна після першої знижки;
2) 216  216 • 0,05 = 216  10,8 = 205,2 (грн)  ціна після другої знижки;
3) (240  205,2) : 240 • 100% = = 34,8 : 240 • 100% = 14,5%  на стільки зменшилася початкова ціна товару.
Відповідь: на 14,5%.

 

Завдання 749
Ціна товару була 400 грн. Спочатку ціну підвищили на 15 % , а потім знизили на 15 % . Чи змінилася при цьому ціна товару? Якщо змінилася, то як і на скільки  відсотків?
Розвязання
1) 400 + 400 • 0,15 = 400 + 60 = 460 (грн)  ціна після підвищення;
2) 460  460 • 0,15 = 460  6,9 = 391 (грн)  ціна після зниження;
3) (400  391) : 400 • 100% =  9 : 400 • 100% = 2,25% - на стільки зменшилася початкова ціна товару.
Відповідь: на 2,25%.

 

Завдання 750
Ціну на товар, що коштував 200 грн, знизили на 20 %. На скільки відсотків потрібно підвищити нову ціну, щоб одержати початкову?
Розвязання
1) 200  200 • 0,2 = 200  40 = 160 (грн)  ціна після зниження;
2) (200  160) : 160 • 100% = 40 : 160 • 100% = 25%  на стільки потрібно підвищити нову ціну, щоб одержати початкову.
Відповідь: на 25%.

 

Завдання 751
Яна купила дві книжки , перша з яких на 10 % дешевша від другої. На скільки відсотків друга книжк а дорожча за першу?
Розвязання
Нехай друга книжка коштує х грн, тоді перша - (х - 0,1х) = 0,9х грн. 
1) х  0,9х = 0,1х  на стільки друга книжка дорожча;
2) 0,1х : 0,9х • 100% = 1/9 • 100% = 11 1/9 на стільки відсотків друга книжка дорожча.
Відповідь: на 11 1/9%.

 

Завдання 752
Під час сушіння гриби втрачають 89 % своєї маси. Скільки сухих грибів отримаємо із 70 кг свіжих?
Розвязання
1) 100%  89% = 11%  відсоток сухих грибів;
2) 70 • 0,11 = 7,7 (кг)  сухих грибів отримають.
Відповідь: 7,7 кг.

 

Завдання 753
До оператора довідкового центру банку надійшла деяка кількість звернень. Після того як він опрацював 14 % від усієї кількості, йому залишилося опрацювати ще 129. Скільки всього звернень надійшло до оператора?
Розвязання
1) 100%  14% = 86%  залишилося опрацювати;
2) 129 : 0,86 = 150 (зв.)  звернень надійшло до оператора.
Відповідь: 150 звернень.

 

Завдання 754
Робітник виготовив деяку кількість деталей за 21 годину. За скільки годин робітник виготовить таку саму кількість деталей, якщо підвищить продуктивність
праці на 5 % ?
Розвязання
1) 100% + 5% = 86%  залишилося опрацювати;
2) 129 : 0,86 = 150 (зв.)  звернень надійшло до оператора.
Відповідь: 150 звернень.

 

Завдання 755 Рівняння
(7  х) : 2 1/2 = 3 3/4 : 3 1/8

(7  х) : 5/2 = 15/4 : 25/8

(7  х) : 5/2 = 15/4  8/25
(7  х) : 5/2 = 6/5
 7  х = 6/5 • 5/2
 7  х = 3
 х =  3
 х = 4
 
Завдання 756
Вечірній прийом їжі має бути не пізніше ніж за 2 год 30 хв до сну. О котрій годині потрібно повечеряти шестикласниці Іринці, якщо вона дотримується режиму дня і прокидається о 7.00? При цьому нічний відпочинок дівчинки триває 10 годин.
Розвязання
1) 24 год + 7 год  10 год = 21 (год)  лягла спати:
2) 21 год 
 2 год 30 хв = 20 год 60 хв  2 год 30 хв = 18 год 30 хв  потрібно повечеряти.
Відповідь: не пізніше 18 год 30 хв.

 

Завдання 757 Порівняння виразів 
1 • 2 • 3 • ... • 20 2 • 5 • 10 • 11 ... • 20 > 1012
1 + 2 + 3 + ... + 1 000 000 1000000  1000000 < 1012
Тому із двох запропонованих чисел перше число більше.