Завдання 1639 Об’єм прямокутного паралелепіпеда

1) V = 2 • 5 • 8 = 80 (см3)

2) V = 3 • 4 • 2 = 24 (дм3)

 

Завдання 1640, 1641

Об’єми фігур, складених з кубиків, ребро кожного 1 см.


Мал.133
Мал.134
Мал.135
Мал.136
Мал.137
4 см3
4 см3

4 см3

7 см3

12 см3


Мал.138
Мал.139
6 см3
8 см3

Завдання 1642 

1) V = 15 • 20 • 30 = 900 (см3)

2) V = 2 • 15 • 40 = 1200 (м3)

3) V = 3 1/8 • 1 2/5 • 1 3/5 = 25/8 • 7/5 • 8/5 = 7 (см3)

4) V = 1,2 • 0,8 • 1,5 = 1,44 (дм3)

 

Завдання 1643

1) V = abc = 12 • 15 • 8 = 1440 (см3)

2) V = abc = 1,8 • 0,5 • 2 = 1,8 (дм3)

 

Завдання 1644, 1645

V = a3

1) V = 23 = 8 (см3)

2) V = 53 =  125 (см3)

3) V = (1/2)3 = (0,5)3 = 0,125 (м3)

4) V = 0,83 = 0,512 (дм3)

1) V = 73 = 329 (см3)

2) V = 123 = 1728 (дм3)

3) V = (2/5)3 = (0,4)3 = 0,064 (м3)

4) V = 0,23 = 0,008 (м3)

Завдання 1646

Щоб спорудити басейн, викопали заглиблення, яке має форму прямокутного паралелепіпеда. Довжина заглиблення — 8 м, ширина — 7 м, глибина — 2 м. Скільки кубічних метрів землі викопали?

Розв'язання

V = 8 • 7 • 2 = 112 (м3)

Відповідь: 112 м3.

 

Завдання 1647

1) S = 12 см² , h = 4 см

2) S = 28 см², h = 2 см

V = Sh = 12 • 4 = 48 (см3)

V = Sh = 28 • 2 = 56 (дм3)

Завдання 1648

Знайди об’єм прямокутного паралелепіпеда, площа основи якого дорівнює 30 м², а висота — 4 м.

Розв'язання

V = Sh = З0 • 4 = 120 (м3).

Відповідь: 120 м3.

 

Завдання 1649

Маса 1 см3 міді — 9 г. Яка маса мідного куба, якщо довжина його ребра — 4 см?

Розв'язання

1) V = 43 = 64 (см3) – об’єм куба;

2) 64 • 9 = 576 (г) – маса куба.

Відповідь: 576 г.

 

Завдання 1650

Довжина дерев’яного бруска — 8 дм, ширина — 2 дм, товщина — 1 дм. Яка його маса, якщо маса 1 дм3 дерева дорівнює 630 г?

Розв'язання

1) V = 8 • 2 • 1 = 16 (дм3) – об’єм бруска;

2) 16 • 630 = 10 080 (г) = 10 кг 80 г – маса бруска.

Відповідь: 10 кг 80 г.

 

Завдання 1651

Розглянь ланцюжок одиниць об’єму: 1 мм3 —1 см3 — 1 дм3 — 1 м3.

Кожна одиниця об’єму, починаючи з другої, більша за попередню у 1000 разів.

1 дм3 більший за 1 мм3 у 1 000 000 разів.

1 м3 більший за 1 см3у 1 000 000 разів.

 

Завдання 1652

1) у кубічних сантиметрах:

2) у кубічних дециметрах:

3) у літрах: 

13 дм3 = 13 000 см3

3 м3 = 3 000 000 см3

5000 мм3 = 5 см3

12 м3 = 12 000 дм3

6000 см3 = 6 дм3

7 л = 7 дм3

4000 см3 = 4 л

8 дм3 = 8 л

5 м3 = 5000 л

Завдання 1653

1) у кубічних сантиметрах:

2) у кубічних дециметрах:

3) у літрах: 

8000 мм3 = 8 см3

15 дм3 = 15 000 см3

7 м3 = 7 000 000 см3

15 л = 15 дм3

18 000 см3 = 18 дм3

13 м3 = 13 000 дм3

27 000 см3 = 27 л

14 дм3 = 14 л

 8 м3 = 8000 л

Завдання 1654

Обчисли об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 1,2 дм, 3 см, 23 мм.

Розв'язання

1,2 дм • 3 см • 23 мм = 12 см • 3 см • 2,3 см = 82,8 см3

Відповідь: 82,8 см3.

 

Завдання 1655

Обчисли об’єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 0,8 м, 5 дм, 52 см.

Розв'язання

0,8 м • 5 дм • 52 см = 8 дм • 5 дм • 5,2 дм = 208 дм3

Відповідь: 208 дм3.

 

Завдання 1656

Обчисли об’єм прямокутного паралелепіпеда, який можна скласти з восьми однакових кубів, якщо ребро кожного дорівнює 6 см.

Розв'язання

1) 63 = 216 (см3) — об’єм одного куба;

2) 216 • 8 = 1728 (см3– об’єм прямокутного паралелепіпеда.

Відповідь: 1728 см3.

 

Завдання 1657

Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 12 см, ширина — в 1 1/3 раза менша від довжини, а висота — в 1 1/2 раза менша від ширини. Знайди об’єм прямокутного паралелепіпеда.

Розв'язання

1) 12 : 1 1/3 = 12 : 4/3 = 12 • 3/4 = 9 (см) – ширина;

2) 9 : 1 1/2 = 9 : 3/2 = 9 • 2/3 = 6 (см) – висота;

3) 12 • 9 • 6 = 648 (см3– об’єм прямокутного паралелепіпеда.

Відповідь: 648 см3.

 

Завдання 1658

Об’єм кімнати — 90 м3. Висота кімнати — 3 м. Знайди площу підлоги.

Розв'язання

90 : 3 = З0 (м²– площа підлоги.

Відповідь: З0 м².

 

Завдання 1659

1) S = V : h = 780 см3 : 12 см = 65 (см²)

2) S = V : h = 520 дм3 : 40 см = 520 дм3 : 4 дм = 130 (дм²)

 

Завдання 1660

Сарай, що має форму прямокутного паралелепіпеда, заповнено сіном. Довжина сараю — 10 м, ширина — 5 м, висота — 4 м. Яка маса сіна в сараї, якщо маса 10 м3 сіна дорівнює 6 ц?

Розв'язання

1) 10 • 5 • 4 = 200 (м3 об’єм сараю;

2) 200 : 10 • 6 = 120 (ц)  маса сіна.

Відповідь: 120 ц.

 

Завдання 1661

У скільки разів об’єм куба, ребро якого дорівнює 5 см, менший від об’єму куба, ребро якого дорівнює 2 дм?

Розв'язання

1) 53 = 5 • 5 • 5 = 125 (см3– об’єм куба з ребром 5 см;

2) 23 = 8 (дм3) = 8000 (см3– об’єм куба з ребром 2 дм;

3) 8000 : 125 = 64 (р.) – у стільки разів менший.

Відповідь: у 64 рази.

 

Завдання 1662

У скільки разів об’єм куба, ребро якого дорівнює 4 см, менший від об’єму куба, ребро якого дорівнює 12 см?

Розв'язання

1) 434 • 4 • 4 = 64 (см3– об’єм куба з ребром 4 см; 

2) 12312 • 12 • 12 = 1728 (см3– об’єм куба з ребром 12 см;

3) 1728 : 64 = 27 (р.) – у стільки разів менший.

Відповідь: у 27 разів.

 

Завдання 1663

Приміщення складу має форму прямокутного паралелепіпеда. Його довжина — 25 м, ширина — 12 м і об’єм — 1200 м3. Знайди висоту складу.

Розв'язання

1) 25 • 12 = 300 (м² площа підлоги складу;

2) 1200 : 300 = 4 (м)  висота складу.

Відповідь: 4 м.

 

Завдання 1664

Об’єм кімнати становить 60 м^3, її висота 3 м, довжина 5 м. Знайди ширину кімнати, площі її підлоги та стін.

Розв'язання

1) 60 : 3 = 20 (м² площа підлоги;

2) 20 : 5 = 4 (м)  ширина кімнати;

3) (3 • 4 + 3 • 5) • 2 = (12 + 15) • 2 = 27 • 2 = 54 (м² площа стін.

Відповідь: 4 м; 20 м²; 54 м².

 

Завдання 1665

Прямокутний паралелепіпед, виміри якого дорівнюють 8 см, 1 дм, 12 см, розрізали на кубики, ребро кожного по 2 см. Скільки кубиків отримали?

Розв'язання

1) 8 см • 1 дм • 12 см = 8 см • 10 см • 12 см = 960 см– об’єм паралелепіпеда;

2) 23 = 8 (см3) – об’єм кубика;

3) 960 : 8 = 120 (к.) – кількість кубиків.

Відповідь: 120 кубиків.

 

Завдання 1666

Довжина класу — 8 м, ширина — 5 м і висота — 3 м. У ньому навчається 20 учнів. Скільки квадратних метрів площі та скільки кубічних метрів повітря в цьому класі припадає на одного учня?

Розв'язання

1) 5 • 8 = 40 (м² площа підлоги;

2) 40 : 20 = 2 (м² площі є на кожного учня.

3) 8 • 5 • 3 = 120 (м3 об’єм класної кімнати;

4) 120 : 20 = 6 (м3 повітря є на кожного учня.

Відповідь: 2 м² площі; 6 м3 повітря.

 

Завдання 1667, 1668

Ребро куба дорівнює 5 см

Ребро куба дорівнює 4 см

53 • 10 = 125 • 10 = 1250 (см3)

53 • 14 = 125 • 14 = 1750 (см3)

43 • 45 = 64 • 45 = 2880 (см3)

43 • 14 = 64 • 14 = 896 (см3)

Завдання 1669, 1670 

1) 8 дм3 115 см3 = 8115 см3

2) 15 дм3 18 см3 = 15 018 см3

3) 15 см3 8 мм3 = 15 008 мм3

4) 17 м3 2 дм3 = 17 002 л

5) 5 м3 112 дм3 217 см3 = 5 112 217 см3

6) 8 дм3 5 см3 12 мм3 = 8 005 012 мм3

1) 7 см3 129 мм3 = 7129 мм3

2) 17 дм3 8 см3 = 17 008 см3

3) 25 м3 12 дм3 = 25 012 л

4) 8 дм3 115 см3 2 мм3 = 8 115 002 мм3

Завдання 1671 

1) 0,7 м30,7 • 1000000 см3 = 700000 см3

2) 0,32 дм3 = 0,32 • 1000 см3= 320 см3

3) 2,7 дм3 = 2,7 • 1000 см3 = 2700 см3

4) 10,8 мм3 = 10,8 • 0,001 см3 = 0,0108 см3

 

Завдання 1672

1) 2,9 м3 = 2,9 • 1000 дм3= 2900 дм3

2) 0,82 м3 = 0,82 • 1000 дм3= 820 дм3

3) 12,9 см3 = 12,9 • 0,001 дм3= 0,0129 дм3

4) 803,5 мм3 = 803,5 • 0,000001 дм3 = 0,0008035 дм3

 

Завдання 1673

Бак для води має форму прямокутного паралелепіпеда, виміри якого: 1 м 70 см, 1 м і 80 см. Скільки літрів води вміщує бак?

Розв'язання

1 м 70 см • 1 м • 80 см = 17 дм • 10 дм • 8 дм = 1360 дм3= 1360 л

Відповідь: 1360 літрів.

 

Завдання 1674

1 л води має масу 1 кг. Скільки тонн води міститься в резервуарі, що має форму прямокутного паралелепіпеда, виміри якого: 5 м, 2 м і 3 м?

Розв'язання

1) 2 • 3 • 5 = 30 (м3) = 3000 (дм3) = 3000 (л)  об’єм резервуара;

2) 1 • 3000 = 30 000 (кг) = 30 (т)  маса води.

Відповідь: 30 тонн.

 

Завдання 1675

Один з резервуарів для зберігання води має форму прямокутного паралелепіпеда, виміри якого: 2 м 20 см, 4 м і 1 м 50 см; а інший — форму куба з ребром 2 м 50 см. Який з резервуарів містить більше води? На скільки літрів?

Розв'язання

1) 2 м 20 см • 4 м • 1 м 50 см = 22 дм • 40 дм • 15 дм = 13 200 дм об’єм резервуара у формі прямокутного паралелепіпеда;

2) (2 м 50 см)3(25 дм)3 = дм3 = 25 дм • 25 дм • 25 дм = 15 625 дм3  об’єм резервуара у формі куба.

3) 15 625 – 13 200 = 2425 (дм3) = 2425 (л)

Відповідь: другий резервуар містить більше води на 2425 л.

 

Завдання 1676

В акваріум, що має форму прямокутного паралелепіпеда завширшки 40 см і завдовжки 60 см, налили 8 відер води, по 12 л у кожному. Яка глибина води в акваріумі?

Розв'язання

1) 12 • 8 = 96 (л)  об’єм води;

2) 40 • 60 = 2400 (см²) = 24 дм²  площа дна акваріума;

3) 96 : 24 = 4 (дм)  висота води.

Відповідь: 4 дм.

 

Завдання 1677

Довжина акваріума — 70 см, ширина — 45 см, висота — 65 см. Скільки відер води, по 9 л у кожному, потрібно влити в цей акваріум, щоб рівень води був нижчим від верхнього краю акваріума на 5 см?

Розв'язання

1) 65 – 5 = 60 (см)  висота води;

2) 70 • 45 • 60 = 189 000 (см3) = 189 л  об’єм води;

3) 189 : 9 = 21 (в.) – відер води потрібно налити.

Відповідь: 21 відро.

 

Завдання 1678

Знайди масу скла, якщо його довжина — 80 см, ширина становить 75 % від довжини, а товщина — 0,6 см. Маса 1 дм3 скла дорівнює 2,5 кг.

Розв'язання

1) 80 • 0,75 = 60 (см) – ширина;

2) 80 • 60 • 0,6 = 2880 (см3) = 2,88 (дм3) – об’єм скла;

3) 2,88 • 2,5 = 7,2 (кг)

Відповідь: маса скла 7,2 кг.

 

Завдання 1679

Довжина кімнати — 6 м, ширина становить 60 % від довжини, а висота — 25/36 від ширини. Знайди масу повітря в цій кімнаті, якщо маса 1 м3 повітря дорівнює 1,29 кг.

Розв'язання

1) 6 • 0,6 = 3,6 (м) – ширина;

2) 3,6 : 36 • 25 = 2,5 (м) – висота;

3) 6 • 3,6 • 2,5 = 54 (м3) – об’єм кімнати.

4) 54 • 1,29 = 69,66 (кг) – маса повітря в кімнаті.

Відповідь: 69,66 кг.

 

Завдання 1680

1) Обчисли, скільки кубічних метрів повітря очистять від автомобільних вихлопних газів 50 каштанів, посаджених уздовж дороги, якщо одне дерево очищає зону завдовжки 100 м, завширшки 12 м, заввишки 10 м.

Розв'язання

1) 12 • 100 • 10 = 12 000 (м3) – очистить один каштан;

2) 12 000  50 = 600 000 (м3– очистять 50 каштанів.

Відповідь: 600 000 м3 повітря.

2) Подискутуй у класі про збереження довкілля. Запропонуй свої шляхи розв'язання цієї проблеми. Поради щодо збереження довкілля

 

Завдання 1681

Куб і прямокутний паралелепіпед мають однакові об’єми. Знайди ребро куба, якщо виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 9 см, 3 см і 1 см. Порівняй площі повних поверхонь паралелепіпеда і куба.

Розв'язання

1) 9 • 3 • 1 = 27 (см3 об’єм паралелепіпеда;

2) Оскільки 27 = 33, тому 3 (см) – ребро куба;

3) 2 • (9 • 3 + 9 • 1 + 3 • 1) = 2 • (27 + 9 + 3) = 2 • 39 = 78 (см²– площа поверхні паралелепіпеда;

4) 6 • З2 = 6 • 9 = 54 (см² площа поверхні куба;

5) 78 – 54 = 24 (см²– на стільки більша площа поверхні паралелепіпеда.

Відповідь: 3 см; на 24 см².

 

Завдання 1682

Знайди об’єм куба, якщо площа його поверхні дорівнює 150 см².

Розв'язання

1) 150 : 6 = 25 (см² площа поверхні однієї грані куба;

2) оскільки 25 = 52, тоді 5 (см) – ребро куба;

3) 53 = 125 (см3 об’єм куба.

Відповідь: 125 см3.

 

Завдання 1683

У скільки разів збільшиться об’єм прямокутного паралелепіпеда, якщо його довжину збільшити у 2 рази, ширину —у 4 рази, а висоту — у 3 рази?

Розв'язання

Нехай у паралелепіпеді довжина  а, ширина — b, висота — с, тоді збільшені довжина  2а, ширина  4b, висота  3с.

1) V1 = abc  об’єм паралелепіпеда;

2) V2 = 2а • 4b • 3с = 24abc  об’єм паралелепіпеда зі збільшеними вимірами;

3) V2 : V1 = 24abc : abc = 24 (р.) – у стільки разів збільшився об'єм.

Відповідь: у 24 рази.

 

Завдання 1684

У скільки разів збільшиться об’єм куба, якщо його ребро збільшити у 2 рази?

Розв'язання

Нехай ребро початкового куб дорівнює а, тоді збільшене — 2а. 

1) V1 = а3  об’єм початкового куба;

2) V2(2а)3 = 8а об’єм куба зі збільшеним ребром;

3) V2 : V1 = 8а3 : а3 = 8 (р.)  у стільки разів збільшиться об’єм куба.

Відповідь: у 8 разів.

 

Завдання 1685

У ливарній майстерні виготовили деталь, яка складається з двох прямокутних паралелепіпедів (мал. 144). Скільки кубічних дециметрів металу потрібно для того, щоб відлити таку деталь; п’ять таких деталей?

Розв'язання

1) 50 • 80 • 40 + 40 • 30 • 10 = 160 000 + 12 000 = 172 000 (см3) = 172 (дм3 об’єм деталі;

2) 172 • 5 = 860 (дм3– об’єм 5 таких деталей. 

Відповідь: 172 дм3; 860 дм3.

 

Завдання 1686

Обчисли об’єм залізної деталі, зображеної на малюнку 145 (усі виміри на малюнку дано в сантиметрах). Скільки грамів важить ця деталь, якщо 1 см3 заліза важить 8 г?

Розв'язання

1) 8 • 12 • 15 – 10 • 12 • 4 = 1440 – 480 = 960 (см3 об’єм деталі;

2) 960 • 8 = 7680 г = 7 кг 680 г  маса деталі.

Відповідь: 7 кг 680 г.

 

Завдання 1687

Три однакових кубики, довжина ребра кожного З см, склали разом так, що отримали прямокутний паралелепіпед. Знайди об’єм і площу поверхні отриманої фігури.

Розв'язання

1) 3 • 3 • 3 • 3 = 9 • 9 = 81 (см3) – об’єм фігури;

2) 2 • 3 • 3 + 4 • (3 • 3 • 3) = 18 + 4 • 27 = 18 + 108 = 126 (см²) – площа поверхні фігури.

Відповідь:81 см3, 126 см².

 

Завдання 1688 Ділення з остачею

Чи можна з прямокутних паралелепіпедів, лінійні виміри яких дорівнюють 1 см, 2 см і 3 см, скласти куб, ребро якого дорівнює 5 см?

Розв'язання

1) 1 • 2 • 3 = 6 (см3) – об’єм паралелепіпеда;

2) 5 • 5 • 5 = 125 (см3) – об’єм куба;

3) 125 : 6 = 20 (ост.5)

Відповідь: ні, не можна.

 

Завдання 1689

Виміри бруска мила, що має форму прямокутного паралелепіпеда, дорівнюють 8 см, 4 см і 2 см. Щодня витрачають однакову кількість мила. За 14 днів усі виміри мила зменшилися у 2 рази. На скільки днів ще вистачить цього мила, якщо й надалі витрачатимуть щодня таку саму кількість?

Розв'язання

1) 8 • 4 • 2 = 64 (см3 початковий об’єм бруска мила;

2) 4 • 2 • 1 = 8 (см3 об’єм бруска, що залишився;

3) 64 – 8 = 56 (см3 мила використали за 14 днів;

4) 56 : 14 = 4 (см3 використовували щодня;

5) 8 : 4 = 2 (дн.)  на стільки днів ще вистачить мила.

Відповідь: на 2 дні.

 

Завдання 1690

Кожне ребро куба збільшили на 10 %. На скільки відсотків збільшилася площа його поверхні й на скільки відсотків збільшився його об’єм?

Розв'язання

Нехай ребро куба а, тоді збільшене ребро (а + 0,1а) = 1,1а.

Площа поверхні куба ², тоді збільшена площа поверхні куба 6(1,1а)² = 7,26а²

Об'єм куба а3, тоді збільшений об'єм (1,1а)3 = 1,331а3

6a² — 100%

7,26а² — х%

6а²/7,26a² = 100/х;  х = 7,26а² • 100% : 6а² = 121%

121%  –  100% = 21%

a3 — 100%

1,331а3 — х%

а3/1,331a3 = 100/х;  х = 1,331а3 • 100% : а3 = 133,1%

133,1%  –  100% = 33,1%

Відповідь: площа збільшиться на 21%, об’єм на 33,1%.

 

Завдання 1691

1) –1/2х + 0,7х + 8,2х = –0,5х + 0,7х + 8,2х = –0,5х + 8,9х = 8,4х

2) 4,2у – 5,3у – 2,7у = 4,2у – 8у = –3,8у

3) 1/2а – 1/3b – 1/4a + 1/18b = (1/2 – 1/4)a + (1/18 – 1/3)b = (2/4 – 1/4)a + (1/18 – 6/18)b = 1/4a – 5/18b

4) 1,5х – 2у – 3,7х + 4,2у = (1,5х – 3,7х) + ( 4,2у – 2у) = –2,2х + 2,2у = 2,2(у – х)

 

Завдання 1692 Рівняння

1) (4х + 5х) • 13 = 140,4

    9х • 13 = 140,4

    9х = 140,4 : 13

    9х = 10,8

    х = 10,8 : 9

    х = 1,2

2) (7х – х) : 0,12 = 31,5

    6х : 0,12 = 31,5

    6х = 31,5 • 0,12

    6х = 3,78

    х = 3,78 : 6

    х = 0,63

Завдання 1693

На одній чаші терезів стоїть банка із цукром, а на другій — важки масою 3 кг 500 г. Скільки грамів цукру в банці, якщо порожня банка легша від цукру в 6 разів?

Розв'язання

Нехай порожня банка важить х г, тоді цукор  6х г, а разом  3 кг 500 г = 3500 г. Складаємо рівняння:

х + 6х = 3500

7х = 3500

х = 500 г – важить порожня банка.

500 • 6 = 3000 г – важить цукор в банці.

Відповідь: 3000 г.

 

Завдання 1694

За кожен вдих–видих людина поглинає 20 см3 кисню і виділяє 175 см3 вуглекислого газу. Обчисли, скільки поглинуть кисню і виділять вуглекислого газу учні твого класу за один урок, якщо людина робить у середньому за 1 хв 15 видихів.

Розв'язання

Нехай у класі 25 учнів.

1) 15 • 20 • 45 13500 (см3) – поглинає кисню один учень за урок;

2) 25 • 13500 = 337500 см3 = 337,5 (л) – поглинає кисню весь клас за урок;

3) 15 • 175 • 45 = 118125 (см3) – виділяє вуглекислого газу один учень за урок;

4) 25 • 118125 = 2953125 (см3) = 2953,125 (л) – виділяє вуглекислого газу весь клас за урок.

Відповідь: 337,5 л кисню та 2953,125 л вуглекислого газу.

 

Завдання 1695

Чи можна з прямокутних паралелепіпедів 1 x 1 x 2 скласти куб 3 x 3 x 3 без одного кубика на ребрі (див. мал.)?

Розфарбовуємо кубики  у "шаховому" порядку, тобто білий, чорний і т.д. У прямокутному паралелепіпеді 1 х 1 х 2 буде один кубик білий, а інший кубик чорний. У прямокутному паралелепіпеді 3 х 3 х 3, що є на малюнку, в першому ряді буде 5 білих кубиків і 4 чорних кубиків, у другому ряді  4 білих кубики і 5 чорних кубиків, а в третьому  5 білих кубиків і 3 чорних кубиків, разом 14 білих кубиків і 12 чорних кубиків, тому не можна скласти такий кубик.

Інші завдання дивись тут...