Завдання 869 Координати точок
1) М(3)
 2) М(7)
Завдання 870
1) Точка О відповідає числу 0, A  4, B  6, C  (3) і D  (6)
2) B(6) і C(3)
 
Завдання 871
Ближче до початку відліку розташована на координатній прямій точка:
1) M(28) чи N(16)
 2) K(–12) чи L(–20)
Завдання 872
Координати  точок: K(1,8), L(1), M (0,8), A(0,4), B(1,8) C(2,2), D(3)
 
Завдання 873
Координати точок: А(1,1), В(0,7), С(0,3) D(0), E(0,6) F(1,2)
 
Завдання 874, 875 Числа, що розташовані на координатній прямій:
1) ліворуч від числа –5; 6, 7, 8
2) праворуч від числа –7; 6, 5, 4
3) між числами –5 і 0,6; 4, 3, 0
4) між числами –3 і –2. 2,1; 2,5: 2,6
1) ліворуч від числа 2; 1, 0
2) праворуч від числа –1; 0, 1
3) ліворуч від числа –8; 9, 10
4) між числами –2 і 0. 1,8; 1
Завдання 876
Числа: 3; –4; 4,5; –3,5; 1 1/2 = 0,5; –2 1/22,5
 
Завдання 877 
Числа: –3; –1,5; –0,5; 2; 3,5; 5
 
Завдання 878
Точки: А(1,2); В(–1,8)С(–0,5); D(2,4); E (1 4/5) = Е(1,8); F (–2 1/5)= F(2,2)
 
Завдання 879
Точки: K(–2); L(3); M(–3,5); N(0,5); P (–1 1/4) = Р(1,25)
 
Завдання 880
1) праворуч від точки М(-2) на відстані 6 одиниць;
2) ліворуч від точки М(-2) на відстані 2 одиниці.
Координати одержаних точок: А(4) і А(4)
 
Завдання 881
881. Накресліть координатну пряму та позначте на ній точку А(2). Позначте на цій прямій точку, яка лежить:
1) праворуч від точки А(2) на відстані 3 одиниці;
2) ліворуч від точки А(2) на відстані 4 одиниці.
Rоординати одержаних точок: B(5) i B(2)
 
Завдання 882
Накресліть координатну пряму та позначте на ній точки А(–4), В(2) і таку точку С, яка є серединою відрізка АВ. 
Координата точки С(1)
 
Завдання 883
На координатній прямій позначили точку М(–3).
1) на 2 од. A(5) i A(1)
2) на 3 од. A(6) i A(0)
3) на 5 од. A(8) i A(2)
Завдання 884
Позначте на цій прямій точки, які лежать на відстані 3 одиниці від точки В(1,5). Знайдіть координати одержаних точок.
Координати одержаних точок: А(1,5) i С(4,5)
 
Завдання 885
1) А(–2) -> В(3); Вправо на 5 одиниць
2) А(–1) -> В(–7) Вліво на 6 одиниць
Завдання 886
Точку А(–2) перемістили на 9 одиниць праворуч і отримали точку B(7), яку перемістили ще на 9 одиниць праворуч і отримали точку С(16). 
 
Завдання 887
На координатній прямій точка М є серединою відрізка АB. Знайдіть координату точки B, якщо А(–2,5), М(3). Якщо точка М є серединою відрізка АВ, то точка В розташована на 5,5 одиниць правіше від точки М(3) і її координата В(8,5). 
 
Завдання 888
На координатній прямій точка L є серединою відрізка МN. Знайдіть координату точки М, якщо N(5), L(–1). Якщо точка L є серединою відрізка MN, то точка M розташована на 6 одиниць лівіше від точки L(1) і її координата М(7).
 
Завдання 889, 890
(0 + 3) • 2 = 6 (см)
(2 + 3)) • 2 = 14 (см)
(3 + 4,5) • 2 = 15 (см)
(6 + 2) • 5 = 40 (мм)
(3 + 4) • 2 = 14 (мм)
Завдання 891
На рисунку 96 точкою А позначено будинок Алли, точкою В — будинок Вадима, а однією з точок K, L, M, N — школу.
1) Якою точкою позначено школу, якщо вона відповідає числу 0? Точкою М
2) На скільки метрів далі від школи розташований будинок Алли, ніж будинок Вадима, якщо довжина одиничного відрізка координатної прямої дорівнює 50 м? (8 – 5) • 50 = 150 (м) – на стільки далі від школи розташований будинок Алли, ніж Вадима.
 
Завдання 892
Координати точок: К(8), М(3), N(5)
 
Завдання 893
На координатній прямій дано точки А(–6) і В(4). Знайдіть координату точки С, яка ділить відрізок АВ у відношенні 2 : 3.
Розв'язання
1) 4  + 6 = 10  довжина АВ;
2) 2 + 3 = 5 (ч.)  всього частин;
3) 10 : 5 = 2  припадає на 1 частину;
4) 2 • 2 = 4  припадає на 3 частини.
Отже, точку А(–6) перемістили на 4 одиниці праворуч і отримали точку С(2).
Відповідь: С(2).
 
Завдання 894
Із 24 однакових бутлів 5 заповнені водою дощенту, 11 — навпіл, а 8 бутлів порожні. Розділіть їх на 3 частини так, щоб у кожній була та сама кількість бутлів і та сама маса води.
Розв'язання
1) 24 : 3 = 8 (б.)  бутлів припадає на кожного;
2) (5 + 11 : 2) : 3  = 3,5 (л)  води припадає на кожного.
У кожній частині:
1 бутль заповнений дощенту, 3 бутлів — навпіл і 2 бутлі порожні,
тому ще залишиться для всіх частин:
2 бутлі заповнені дощенту, 2 бутлі — навпіл і 2 бутлі порожні, тому
до першої частини додали 1 бутль заповнений дощенту і 1 бутль порожній;
до другої частини додали 1 бутль заповнений дощенту і 1 бутль порожній;
до третьої частини додали 2 бутлі порожні, отже,
2 бутлі заповнені дощенту, 3 бутлі — навпіл і 3 бутлі порожні будуть в 2-х частинах, 
2 бутлі заповнені дощенту, 2 бутлі — навпіл і 4 бутлі порожні будуть в третій частині.
 
Вправи для повторення
Завдання 895
Скільки чисел натурального ряду розташовані між числами 25 і 50; 78 і 115?
24 чисел і 36 чисел.
 
Завдання 856
Із міста одночасно в протилежних напрямках виїхали два автомобілі. Знайдіть відстань між ними через 2 год руху, якщо швидкість кожного автомобіля дорівнює 70 км/год.
Розв'язання
1) 70 + 70 = 140 (км/год)  швидкість віддалення;
2) 140 • 2 = 280 (км)  відстань між ними.
Відповідь: 280 км.
 
Завдання 897
Висота ялинки на початку літа дорівнювала 2 м, а в кінці — 2 м 16 см. На скільки відсотків збільшилася висота ялинки за літо?
Розв'язання
1) 216 – 200 = 16 (мм)  на стільки збільшилася висота;
2) 16 : 200 • 100% = 8% 
Відповідь: на 8%.
 
Завдання 898
Два автомати, працюючи разом, можуть виготовити партію деталей за 6 год. Після 3 год спільної роботи перший автомат вимкнули, а другий за 5 год завершив виготовлення деталей. За скільки годин кожний автомат, працюючи окремо, може виготовити всі деталі?
Розв'язання
Два автомати за 1 год виконають 1/6 частини деталей, а за 3 год спільної роботи 3/6 частини деталей.
1) 3/6 : 5 = 3/6  1/5 = 3/30 = 1/10  частини деталей за 1 год виготовляє другий автомат;
2) 1 : 1/10 = 1 • 10 = 10 (год)  час роботи другого автомата;
3) 1/6  1/10 = 10/60  6/60 = 4/60 = 1/15  частини деталей за 1 год виготовляє перший автомат; 
4) 1 : 1/10 = 1 • 10 = 10 (год)  час роботи першого автомата.
Відповідь: 10 год; 15 год.