Завдання 1064

1) 5 – (–2) = 5 + 2
2) 3 – 6 = 3 + (–6)
3) –8 – 2 = (8 + 2)
4) –6 – (–9) = 6 + 9
Завдання 1065

1) 0 – 8 = 8

5) 2 – 7 = 5

2) 0 – (–2) = 2

6) –2 – 7 = 9

3) –3 – 0 = 3

7) 7 – (–8) = 15

4) –7 – (–7) = 0

8) –7 – (–8) = 1

Завдання 1066

1) –31 – (–28) = 31 + 28

4) а – 10 = а + (10)

2) 50 – (–32) = 50 + 32

5) х – (–9) = х + 9

3) –37 – 21 = (37 + 21)

6) –2 – (–m) = 2 + m

Завдання 1067

1) 16 – (–32) = 16 + 32

2) а – 12 = a + (12)

3) –8 – b = (8 + b)

Завдання 1068

1) 15 – 27 = 12

   12 + 27 = 15

2) –5 – (–11) = 6

    6 + (11) = -5

3) –7 – 28 = 35

   35 + 28 = 7

Завдання 1069

1) –19 – (–16) = 3

2) –18 – 12 = 30

3) 7 – (–40) = 47

4) –5 – (–1,5) = 3,5

5) 2,5 – 7,5 = 5

6) 4,15 – (–1,6) = 5,75

7) 1/3 – 2/3 = 1/3

8) –5 – 7 2/5 = 12 2/5

9) –3 4/9 –(–3 5/9) = 1/9

Завдання 1070

1) 17 – (–5) = 22

4) –2,7 – (–6,3) = 3,6

2) 14 – 31 = 17

5) 5/7 – (–2/7) = 1

3) –1,2 – 1,7 = 2,9

6) 4 1/6 – 4 5/6 = 2/3

Завдання 1071
1 6 = 2

    7,6 = 3,6

2)  8 = 4

    11 = 7

Завдання 1972

Опівдні температура повітря дорівнювала 5,2 °С, а до вечора вона знизилася. Знайдіть температуру повітря ввечері, якщо зниження відбулося на 5,7 °С; на 6 °С; на 7,7 °С.

1) 5,2  5,7 = 0,5

2) 5,2  6 = 0,8

3) 5,2  7,7 = 2,5

Завдання 1073

a

8

10

–15

–20

b

15

–4

9 –25

a – b

7

14

–24 5

b – a

7 –14 24 –5
Завдання 1074

m

5

3,5

–3,5

–5

m – 12

7

8,5

15,5 17
Завдання 1075

1) –34 – 17 < –34 – (–17)

          -51 <  -17

2) 3,8 – (–4,8) > 3,8 – 4,8

              8,6 > -1

Завдання 1076 Рівняння

1) х + 5 = 2

   x = 2  5

   x = 3

   3 + 5 = 2

2) 7 + х = 5

   x = 5 + 7

   x = 2

  7 + 2 = 5

3) х + (–35) = 20

   x = 20 + 35

   x = 55

   55 + (35) = 20

4) 7 – х = 8

   x = 7  8

   x = 1

   7  (1) = 8

5) 1 – х = –5

   x = 1  (5)

   x = 6

   1  6 = 5

6) –4  х = 2

   x =  2

   x = 6

    (6) = 2

Завдання 1077 

1) 6 + х = 5

   x =  6

   x = 11

   6 + (11) = 5

2) х + (3) = –10

   x = 10 + 3

   x = 7

   7 + (3) = 10

3) 12 – х = 18

    x = 12 + 18

    x = 30

   12  30 = 18

Завдання 1078 

1) 10 + 5  (30) = 10 + 5 + 30 = 25

2) 17  8  (25) = 17  8 + 25 = 0

3) 8,1  (4,4) - 3,6 = 8,1 + 4,4  3,6 = 8,9

4) 10,8  7,2 + 7,5 = 10,8  7,2 + 7,5 = 10,5

5) 12 + (21)  (27)  15 = 12  21 + 27  15 = 3

6) 5,4  4,3  (8,1) + 2 = 5,4  4,3 + 8,1 + 2 = 0,4

 

Завдання 1079

1) 12 – (7) + (20) = 12 + 7  20 = -1

2) 15  (25) – 10 = 15 + 25  10 = 0

3) 4,9 + 5,3  0,9 = 0,5

4) 7,6  (5,8) + (11,4) = 7,6 + 5,8  11,4 = 2

5) 14 + (11)  6  (25) = 14  11  6 + 25 = 6

6) 4,5  (2,5)  (2)  1,9 = 4,5 + 2,5 + 2  1,9 = 2,1

 

Завдання 1080

Температура плавлення цинку дорівнює 420 °С, а ртуті — –39 °С. На скільки градусів температура плавлення ртуті менша від температури плавлення цинку?

Розв'язання

420  (39) = 420 + 39 = 459 (°С)  на стільки менша температура плавлення ртуті.

Відповідь: 459 °С.

 

Завдання 1081

У той час, коли температура повітря в Києві дорівнювала 4,2 °С, на станції в Антарктиді було –82,8 °С. На скільки градусів температура повітря в Києві більша, ніж на станції?

Розв'язання

4,2  (82,8) = 4,2 + 82,8 = 87 (°С)  на стільки більша температура повітря в Києві.

Відповідь: 87 °С.

 

Завдання 1082

Протягом світлового дня температура повітря підвищилася на 5 °С і ввечері дорівнювала –1 °С. Знайдіть температуру повітря вранці.

Розв'язання

1  5 = (1 + 5) = 6 (°С)  температура повітря вранці.

Відповідь: 6 °С.

 

Завдання 1083

Температура повітря вранці дорівнювала –7 °С, а ввечері — –2 °С. На скільки градусів підвищилася температура повітря протягом дня?

Розв'язання

 (7) = –2 + 7 = 5 °С  на стільки підвищилася температура протягом дня.

Відповідь: 5 °С.

 

Завдання 1084

1) 1 1/6 – 2 4/15 = 1 5/30 – 2 8/30–1 3/30–1 1/10–1,1

2) –4 7/9 – 2 5/12–4 28/36 – 2 15/36–6 43/36–7 7/36

3) –7/8 – (–2 5/6) = 1 21/24 – (–2 20/24) = 3 41/24 = 4 17/24

4) 1 7/25 – (–1,25) = 1,28 – (–1,25) = 2,53

5) –3,2 – (–2 8/15) = –3 3/15 – (–2 8/15) = –2 18/15 – (–2 8/15) = 10/15

6) 3/8 – (–5/6) – 3/4 = 9/24 –(20/24) – 18/24 = 29/24 – 18/24 = 11/24

7) 4 1/2 – 3 1/2 – 4 1/3 + 5 2/31/2 + 1 1/3 = 1 3/6 + 1 2/6 = 2 5/6

8) –5,4 – 1/15 + 3,4 – 7/30 + 2 3/10–3,4 – 2/30 – 7/30 + 2 9/30 =

–3,4 – 2/30 – 7/30 + 2 9/30–3,4 – 2/30 – 7/30 + 2 9/30–3,4 + 2 = –1,4

 

Завдання 1085

1) –1 7/15 – 2 4/5  = –1 7/15 – 2 12/15  = = –3 19/15 = –4 4/15

2) 3 1/6 – 5 3/83 4/24 – 5 9/24 = 2 4/24

3) –2 5/12 – (–3 3/20) = –2 25/60 – (–3 9/60) = –2 25/60 + 3 69/60 = 1 44/60 = 1 11/15

4) 1,8 – 4 7/15 = 1 4/5  – 4 7/151 12/15  – 3 22/15–2 10/15–2 2/3

5) –1 3/20 + 3 7/10 – 0,6 – 2/5 = –1,15 + 3,7 – 0,6 – 0,4 = 2,55 – 0,6 – 0,4 = 1,55

 

Завдання 1086

1) Від різниці чисел –4,3 і 2,8 відніміть число –5,1.

(4,3  2,8)  (5,1) = –(4,3 + 2,8) + 5,1 = 7,1 + 5,1 = 2

2) До числа –1,6 додайте різницю чисел 2,5 і –0,7.

1,6 + (2,5  (0,7)) = 1,6 + (2,5 + 0,7) = 1,6 + 3,2 = 1,6

 

Завдання 1087

1) Додайте до різниці чисел 6,5 і –2,5 число –9.

(6,5  (2,5)) + (9) = (6,5 + 2,5) + (9) =  9 = 0

2) Від суми чисел –4,3 і 2,8 відніміть число –2,1.

(4,3 + 2,8)  (2,1) = (4,3 + 2,8) + 2,1 = 1,5 + 2,1 = 0,6

 

Завдання 1088 Вирази

1) х + 5 – 18 – х + 24 =  (х – х) + (5 – 18  + 24) = 11

2) а – 0,2 – b – 1,8 + b + 1 = а + (– b) + (–(0,2 + 1,8) + 1) = а – 1

 

Завдання 1089

1) 9 – с + 10 + с – 21 = (с – с) + (9 + 10 – 21) = –2

2) 14 + а – 19 – 11 – а + 25 = (а – а) + (14 – 19 – 11 + 25) = 9

 

Завдання 1090 

1) х + 19 – 25 = –8

   x + 19 = –8 + 25

   x + 19 = 17

   x = 17 – 19

   x = –2

2) 1,2 – х – 0,4 = 2

   1,2 – x = 2 + 0,4

   1,2 – x = 2,4

   x = 1,2 – 2,4

   x = –1,2

3) 4 – (х + 3) = 12

   x + 3 = 4 – 12

   x + 3 = –8

   x = –8 – 3

   x = –11

4) –2,8 – (5 – х) = –4,8

   5 – x = –2,8 + 4,8

   5 – x = 2

   x = 5 – 2

   x = 3

Завдання 1091

1) 8 – х + 7 = –2

   8 – x = –2 – 7

   8 – x = –9

   x = 8 + 9

   x = 17

2) –5,6 – (2 + х) = 0,4

   2 + x = –5,6 – 0,4

   2 + x = –6

   x = –6 – 2

   x = –8

Завдання 1092

–28 + а = 10

  а = 10 + 28

  а = 38

с – 15 = –19

с = –19 + 15

с = –4

10 – b = –4

b = 10 + 4

b = 14

Завдання 1093

–15 – a = –2

 a = –15 + 2

 a = –13

b + 10 = 8

b = 8 – 10

b = 2

Завдання 1094

1) –7 + |x| = –1

    |x| = –1 + 7

    |x| = 6

     x = 6 або x = –6

2) 1,2 – |x| = –3,8

    |x| = 1,2 + 3,8

    |x| = 5

     x = 5 або x = –5

3) |x – 2| = 8

     x – 2 = 8

     x = 10

     або 

     x – 2 = –8

     x = –8 + 2

     x = –6

4) |x – 4,5| = 2

     x – 4,5 = 2

     x = 6,5

    або 

    x – 4,5 = –2

    x = –2 + 4,5

    x = 2,5

5) |x + 3| = 9

    x + 3 = 9

    x = 6

    або 

    x + 3 = –9

    x = –9 – 3

    x = –12

6) |3 – x| = 3

    3 – x = 3

    x = 0

    або 

    3 – x = –3

    x = 6

Завдання 1095

1) –2,5 + |x| = –0,5

    |x| = –0,5 + 2,5

    |x| = 2

    x = 2 або x = –2

2) |x + 5| = 1

    x + 5 = 1

    x = –4

    або 

    x + 5 = –1

    x = –6

3) |x – 1,8| = 4

    x – 1,8 = 4

    x = 5,8

    або 

    x – 1,8 = –4

    x = –2,2

Завдання 1096, 1097

80  10 + 70 + 50 + (90) = 100

40  20  (–60)  30 + 50 = 100

Завдання 1098

1) 8 – |x – 5| = –1

   |x – 5| = 8 + 1

   |x – 5| = 9

    x – 5 = 9  або x – 5 = –9

    x = 9 +5        x = –9 + 5

    x = 14           x = –4

2) ||x| – 4| = 2

    |x| – 4 = 2    або   |x| – 4 = –2

    |x| = 6                |x| = 2

    x = 6 або x = –6    x = 2 або x = –2

Завдання 1099

1) |x + 5| – 5 = 2

   |x + 5| = 7

   x + 5 = 7  або x + 5 = –7

   x = 2            x = –12

   |x + 5| = –7 – не має кореня

2) ||x| + 3| = 4

    |x| + 3 = 4

    |x| = 1

    x = 1 або x = –1

    |x| + 3 = –4

    |x| = –4 – 3

    |x| = –7 – не має кореня

Завдання 1110

На координатній прямій позначили точку А(–2,5). Знайдіть координати точок, віддалених від точки А на 5 одиниць.

1) –2,5 + 5 = 2,5, тому координати точки В(2,5)

2) –2,5 – 5 = –7,5, тому координати точки В(–7,5)

 

Завдання 1101

На дошці записано 10 різних чисел, сума яких дорівнює 0. Чи можна 9 разів витирати одне за одним числа так, щоб у будь–який момент сума чисел, що залишатимуться на дошці, була від’ємною? Ні, не можна. Оскільки сума всіх чисел дорівнює 0, то серед них є додатні і від'ємні числа. Якщо витирати числа так, щоб сума залишених чисел була від'ємною, то в певний момент доведетьмя витерти всі від'ємні числа (або залишити тільки додатні), тоді сума стане додатною або нульовою, але ні в якому разі не від'ємною, тому 9 разів витерти числа так, щоб сума завжди була від'ємною, неможливо.

 

Вправи для повторення

Завдання 1102 Порядок арифметичних дій

10,507 – (1,348 + 4,507 + 2,652) = 10,507 – 8,507 = 2

 

Завдання 1103

1) 2(х + у) = 2x + 2y

2) 1,5(2а – 6b) = 3a – 9b

Завдання 1104

Шлях від Кропивницького до Харкова завдовжки 385 км автомобіль подолав за 5 год, до того ж перші 225 км — за 3 год. З якою швидкістю рухався автомобіль решту шляху?

Розв'язання

385 – 225 = 160 (км) – решта шляху;

5 – 3 = 2 (год) – часу на решті шляху;

160 : 2 = 80 (км/год) – швидкість автомобіля на решті шляху.

Відповідь: 80 км/год.

 

Завдання 1105

Для приготування варення взяли малину і цукор у відношенні 3 : 2. Скільки грамів варення приготували, якщо використали 600 г цукру?

Розв'язання

1) 600 : 2 = 300 (г) – припадає на одну частину;

2) 300 • 3 = 900 (г) – маса малини;

3) 600 + 900 = 1500 (г) – маса варення.

Відповідь: 1500 г.

Інші завдання дивись тут...