Інші завдання дивись тут ...

© ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022

Розв’язуємо усно

Завдання 1 

1) 23 + 17 = 40  

2) 230 + 17 = 247

3) 23 + 170 = 193

4) 30 – 13 = 17 

5) 300 – 130 = 170

6) 300 – 13 = 287 

7) 12 • 4 = 48

8) 12 • 40 = 480 

9) 120 • 40 = 4800 

10) 72 : 8 = 9 

11) 720 : 8 =  90

12) 720 : 80 = 9

Завдання 2 Назвіть два послідовних натуральних числа, сума яких дорівнює 91.  

Розв’язання

90 : 2 = 45 – перше число.

45 + 1 = 46 – друге число.

Відповідь: 45, 46

 

Завдання 3 Назвіть двоцифрове число, сума цифр якого дорівнює найбільшому одноцифровому числу. Скільки існує таких чисел?

Розв’язання

9 – найбільше одноцифрове число.

Такими числами є 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90.  Існує 9 таких чисел.

 

Завдання 4 Які три цифри треба закреслити в числі 8 724 516, щоб число, записане цифрами, що залишилися, у тій самій послідовності, було:

1) найбільшим з можливих; 8 724 516
2) найменшим з можливих? 8 724 516
 
Завдання 5 (Задача-жарт) У дванадцятиповерховому будинку є ліфт. На першому поверсі живе 6 осіб, а на кожному наступному кількість мешканців на 2 особи більша, ніж на попередньому. Яку кнопку в ліфті натискають найчастіше? На кнопку 1, бо вниз ліфтом їдуть на 1-й поверх.

 

Вправи

Вправа 180 

+ 14238

   18345

   32583

+ 32662

    4879

   37541

+ 295361

   475829

   771190

+ 28177246

   42989511

   71166757

+ 2713486

    733982

   3447468

+ 75392867428

    9671635803

   85064503231

Вправа 181 

+ 47586

    4705

   52291

+ 114931

   209596

   324527

+  228637

  5428735

  5627372

+59462181428

   4740582804

  64202764232

Вправа 182 

+ 7892

 34608

 42500

(46 177 + 5726) + 100 215 = 152118 

+ 46177

    5726

   51903

+ 51903

 100215

 152118

Вправа 183

+68638

   4382

 73020

(1256064 + 9787) + 12814 = 1278665 

+ 1256064

       9787

   1265851

+1265851

    12814

 1278665

Вправа 184 Наталка і Миколка розв’язували задачі. Миколка розв’язав 26 задач, а Наталка — на 16 задач більше. Скільки задач розв’язали Миколка і Наталка разом?

Короткий запис

Миколка  26 з.

Наталка  ?, на 16 з. більше

Разом  ?

Розв’язання

1) 26 + 16 = 42 (з.) – розв'язала задач Наталка.

2) 26 + 42 = 68 (з.) – розв'язали задачі Миколка і Наталка разом.

Відповідь: 68 задач.

 

Вправа 185 Михайлик купив нову книжку за 74 грн., що на 24 грн. менше, ніж заплатив Галинка за свою нову книжку. Скільки гривень заплатили за книжки Михайлик і Галинка разом?

Короткий запис

Михайлик  74 грн, що на 24 грн менше, ніж Галинка

Галинка  ?

Разом  ?

Розв’язання

1) 74 + 24 = 98 (грн) – заплатила за книжки Галинка.

2) 74 + 98 = 172 (грн) – заплатили за книжки Михайлик і Галинка разом.

Відповідь: 172 гривні.

 

Вправа 186

1) (42 + 37) + 58 = (42 + 58) + 37 = 100 + 37 = 137

2) 29 + (98 + 71) = (29 + 71) + 98 = 100 + 98 = 198

3) (215 + 818) + 785 = (215 + 785) + 818 = 1000 + 818 = 1818

4) 634 + (458 + 166) = (634 + 166) + 458 = 800 + 458 = 1258 

5) 183 + 732 + 268 + 317 = (183 + 317) + (732 + 268) = 500 + 1000 = 1500 

6) 339 + 584 + 416 + 661 = (339 + 661) + (584 + 416) = 1000 + 1000 = 2000 

 

Вправа 187

1) (146 + 322) + 178 = 146 + (322 + 178) = 148 + 500 = 648 

2) 784 + (179 + 116) = (784 + 116) + 179 = 900 + 179 = 1079 

3) 625 + 481 + 75 + 219 = (625 + 75) + (481 + 219) = 700 + 700 = 1400 

4) 427 + 88 + 203 + 102 = (427 + 203) + (88 + 102) = 630 + 190 = 820 

 

Вправа 188* Три білочки — Руденька, Жовтенька і Сіренька збирали горішки. Руденька зібрала 38 горішків, що на 16 менше, ніж Жовтенька, а Сіренька — на 23 горішки більше, ніж Руденька. Скільки всього горішків вони зібрали?

Короткий запис

Руденька  38 г., що на 16 г. менше, ніж Жовтенька

Жовтенька  ?

Сіренька  ?, на 23 г. більше, ніж Руденька

Разом  ?

Розв’язання

1) 38 + 16 = 54 (г.) – зібрала горішків Жовтенька.

2) 38 + 23 = 61 (г.) –зібрала гарішків Сіренька.

3) 38 + 54 + 61 = 153 (г.) – зібрали горішків всі білочки разом.       

Відповідь: 153 горішки.

 

Завдання 189

Площа Київської області дорівнює 28 131 км2, що на 1701 км2 менше від площі Житомирської області. Площа Чернігівської області на 2033 км2 більша за площу Житомирської області. Знайдіть загальну площу цих трьох областей України.

Короткий запис

Київська  28 131 км2, що на 1701 км2 менше, ніж Житомирська

Житомирська  ?

Чернігівська  ?, на 2033 км2 більше, ніж Житомирська

Загальна площа  ?

Розв’язання

1) + 28131

        1701

      29832 (км2) – площа Житомирської області.

2) +  2033

      29832

      31865 (км) – площа Чернігівської області.

3) + 28131

      29832

      31865

      89828 (км) – загальна площа трьох областей.

Відповідь: 89 828 км2.

Вправа 190 На першій полиці було 17 книжок, на другій — на 18 книжок більше, ніж на першій, а на третій — на 6 книжок більше, ніж на першій і другій разом. Скільки книжок було на трьох полицях?

Короткий запис

 17 кн.

II  ?, на 18 кн. більше, ніж на I

III  ?, на 6 кн. більше, ніж на I i II разом

I, II, III  ?

Розв’язання

1) 17 + 18 = 35 (кн.) – книжок на другій полиці.

2) 17 + 35 = 52 (кн.) – книжок на першій та другій полицях разом.

3) 52 + 6 = 58 (кн.) – книжок на третій полиці.

4) 17 + 35 + 58 = 110 (кн.) – книжок на трьох полицях разом.       

Відповідь: 110 книжок.

 

Вправа 191 Вирушивши у велосипедний похід, група туристів за перший день подолала 42 км, що на 12 км менше, ніж за другий, а за третій — на 4 км більше, ніж за перший і другий разом. Скільки кілометрів проїхали туристи за три дні?

Короткий запис

 42 км, що на 12 км менше, ніж за II

II  ?

III  ?, на 4 км більше, ніж на I i II разом

Разом  ?

Розв’язання

1) 42 + 12 = 54 (км) – відстань подолала туристи другого дня.

2) 42 + 54 = 96 (км) – відстань подолала за I і II день разом.

3) 96 + 4 = 100 (км) – відстань подолала за III день.

4) 42 + 54 + 100 = 196 (км) – відстань подолала за три дні.

Відповідь: за три дні туристи пройшли 196 км. 

 

Вправа 192 Спростіть вираз.

1) (74 + х) + 38 = х + (74 + 38) = х + 112

2) 238 + (а + 416) = а + (238 + 416) = а + 654

3) у + 324 + 546 = у + (324 + 546) = у + 870

4) 2753 + m + 4199 = m + (2753 + 4199) = m + 6952

+74

  38

 112

+238

  416

  654

+324

  546

  870

+2753

  4199

  6952

5) (b + 457) + (143 + 872) = b + (457 + 143) + 872 = b + (600 + 872) = b + 1472

6) (2235 + с) + (4671 + 1765)  = c + (2235 + 1765) + 4671 = c + (4000 + 4671) =  

= c + 8671

ВВправа 193 Спростіть вираз:

1) (56 + а) + 14 = а + (56 + 14) = а + 70

2) 342 + (b + 58) = b + (342 + 58) = b + 400

3) 805 + х + 195 = х + (805 + 195) = х + 1000

4) m + 4563 + 1837 = m + 6400

 

Вправа 194 Як зміниться сума, якщо: 

1) один з доданків збільшити на 12; Збільшиться на 12

2) один з доданків збільшити на 23, а другий — на 17; Збільшиться на 40, 

бо 23 + 17 = 40

3) один з доданків зменшити на 34; Зменшиться на 34

4) один з доданків зменшити на 16, а другий — на 9; Зменшиться на 25, 

бо 16 + 9 = 25

5) один з доданків збільшити на 28, а другий зменшити на 15? Збільшиться на 13, 

бо 28 – 15 = 13

 

Вправа 195 Один з доданків збільшили на 3. На скільки треба збільшити другий доданок, щоб сума збільшилася на 14?

Розв’язання

Якщо перший доданок збільшили на 3, то сума збільшиться на 3. Щоб сума збільшилась на 14, залишається другий доданок збільшити на 11 (14 – 3 = 11).

 

Вправа 196 

1) Один з доданків збільшили на 8. Як треба змінити другий доданок, щоб сума збільшилася на 3.

Якщо перший доданок збільшити на 8, то сума збільшиться на 8. Щоб сума збільшилась на 3, другий доданок треба зменшити на 5 (8 – 3=5).

Відповідь: другий доданок треба зменшити на 5.

2) Один з доданків збільшили на 8. Як треба змінити другий доданок, щоб сума зменшилася на 5.

Якщо перший доданок збільшити на 8, то сума збільшиться на 8. Щоб сума зменшилась на 5, другий доданок треба зменшити на 13 (8 + 5=13)

Відповідь: другий доданок треба зменшити на 13.

 

Вправа 197 Дії з іменованими величинами

+ 76 м 39 см

   41 м 58 см

  117 м 97 см

 

+ 4 км 238 м

   3 км 474 м

   7 км 712 м

 

+ 64 м 86 см

   27 м 45 см

   91 м 131см

   92 м   31см

+ 16 км 527 м

   37 км 783 м

   53 км 1310 м

   54 км   310 м

+12 год 24 хв

   9 год 18 хв

  21 год 42 хв

 

 

+ 35 хв 17 с

   16 хв 35 с

   51 хв 52 с

 

 

+ 18 год 42 хв

   14 год 29 хв

   32 год 71 хв

   33 год 11 хв

 

+     53 хв 32 с

       44 хв 56 с

       97 хв 88 с

       98 хв 28 с

1 год 38 хв 28 с

Вправа 198

+ 4 дм 6 см

   5 дм 8 см

   9 дм 14 см

   10 дм 4 см

+ 8 м 05 см

   6 м 96 см

  14 м 101см

  15 м  1 см

+ 12 км 029 м

   24 км 092 м

   36 км 121 м

   37 км 21 м

+ 2 т 4 ц 56 кг

   9 т 6 ц 48 кг

 12 т 1 ц 04 кг

 

+ 3 год 48 хв

   2 год 26 хв

   5 год 74 хв

   6 год 14 хв

+ 25 хв 17 с 

    7 хв 54 с

   32 хв 71 с

   33 хв 11 с

Вправа 199 Автобус виїхав із Києва до Миргорода о 15 год 40 хв і витратив на дорогу 3 год 50 хв. О котрій годині автобус прибув до Миргорода?

Короткий запис

Виїхав   15 год 40 хв

Їхав  3 год 60 хв

Прибув  ?

Розв’язання

15 год 40 хв + 3 год 50 хв = 18 год 90 хв = 19 год 30 хв

Відповідь: автобус прибув до Миргорода о 19 год 30 хв. 

 

Вправа 200 Поїзд відходить від станції A о 9 год 57 хв і рухається 2 год 36 хв до станції B. О котрій годині поїзд прибуває на станцію B?

Короткий запис

Відходить   9 год 57 хв

Рухається  2 год 36 хв

Прибуває  ?

Розв’язання

9 год 57 хв + 2 год 36 хв = 11 год 93 хв = 12 год 33 хв

Відповідь: поїзд прибуває на станцію В о 12 год 33 хв. 

 

Вправа 201 Замість зірочок поставте такі цифри, щоб додавання було виконано правильно.

1)

+17*6

  4*5*

  *082

 

 2) 

+ 253*

 *79*8

 4**97

 

3)

+  8*56

  *36*7

    219*

  6*093

4)

+ **

   **

 197

 

+1726

  4356

  6082

 

+ 2539

  37958

  40497

 

+   8256

   53647

     2190

   64093

98

   99

  197

 

Вправа 202 Замість зірочок поставте такі цифри, щоб додавання було виконано правильно:

1) 

+ * 6 2 *

   8 4 * 7

* 2 * 6 2

+3625

  8437

12062

2)

+ 294*

  *76*1

 6**24

+ 2943

  57681

  60624

Вправа 203 Знайдіть суму найзручнішим способом:

1) 1 + 2 + 3 + ... + 9 + 10;

2) 1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100.

Розв’язання

1) 1 + 2 + 3 + ... + 9 + 10 = (1 + 10) + (2 + 9) + (3 + 8) + (4 + 7) + (5 + 6) = 11 • 5 = 55

2) 1 + 2 + 3 + ... + 99 + 100 = (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + … + (50 + 51) =

= 101 • 50 = 5050

 

Вправа 204

1) На скільки сума 1 + 3 + 5 + ... + 99 менша від суми 2 + 4 + 6 + ... + 100?
(2 + 4 + 6 + ... + 100) – (1 + 3 + 5 + ... + 99) = (2 – 1) + (4 – 3) + ... + (100 – 99) =
= 50 • 1 = 50
2) Яка із сум 1 + 3 + 5 + ... + 2001 і 2 + 4 + 6 + ... + + 2000 більша та на скільки?
(1 + 3 + 5 + ... + 2001) – (2 + 4 + 6 + ... + 2000) = 1 + (3 – 2) + (5 – 4) + ... + (2001 – 2000) =
= 1 + 1000 • 1 = 1 + 1000 = 1001

 

Вправа 205 У записі 4 4 4 4 4 4 4 4 поставте між деякими цифрами знак ≪+≫ так, щоб утворився вираз, значення якого дорівнює 500.

Розв’язання

444 + 44 + 4 + 4 + 4 = 500 

 

Вправа 206* Замініть зірочки такими цифрами, щоб сума будь–яких трьох сусідніх чисел дорівнювала 20: 7, *, *, *, *, *, *, 9

Розв’язання

7, 9, 4, 7, 9, 4, 7,

 

Вправи для повторення.

Вправа 207 Позначте на координатному промені натуральні числа, більші за 6 і менші від 12.

Вправа 208 Запишіть усі шестицифрові числа, які більші за 999 888 і закінчуються цифрою 5: 999895, 999905, 999915, 999925, 999935, 999945, 999955, 999965, 999975, 999985, 999995

 

Вправа 209 Велосипедист проїхав 36 км за 4 год. На зворотному шляху він збільшив швидкість на 3 км/год. Скільки часу він витратив на зворотний шлях?

 

Швидкість

Час

Відстань

Уперед

?

4 год

36 км

Назад

?, на 3 км/год

?

36 км

Розв’язання

1) 36 : 4 = 9 (км/год) – швидкість велосипедиста.

2) 9 + 3 = 12 (км/год) – швидкість на зворотному шляху.

3) 36 : 12 = 36 : 6 : 2 = 3 (год) – часу витратив на зворотний шлях.

Відповідь: на зворотний шлях велосипедист витратив 3 год.

 

Вправа 210 Василько старший за свою сестру Оленку на 5 років  На скільки років він буде старшим за неї через 7 років? Через 7 років Василько, як завжди, буде старший на 5 років за свою сестру Оленку, адже різниця у віці не залежить від прожитих років. 

 

Задача від Мудрої Сови

Вправа 211 Чи можна таблицю, яка містить 5 рядків і 6 стовпчиків, заповнити такими натуральними числами, щоб сума чисел у кожному рядку дорівнювала 30, а сума чисел у кожному стовпчику — 20? 

Розв’язання

За умовою задачі сума чисел у кожному рядку повинна дорівнювати 30, тому сума всіх чисел у 5-ти рядках буде дорівнює 30  5 = 150, а сума чисел у кожному стовпчику повинна дорівнювати 20, тому сума всіх чисел у 6-ти стовпчиках буде дорівнює 20  6 = 120. Маємо: 150 ≠ 120.

Відповідь: ні, не можна.

Інші завдання дивись тут ...