Інші завдання дивись тут ...

© ГДЗ 8next.com, 2013, 2018, 2022

Питання

1. Як у записі мішаного числа називають натуральне число? правильний дріб? У записі мішаного числа натуральне число називають цілою частиною мішаного числа. У записі мішаного числа правильний дріб називають дробовою частиною мішаного числа.

2. Яким дробом є дробова частина мішаного числа? Правильним.

3. У якому випадку неправильний дріб дорівнює натуральному числу? Коли знаменник дорівнює чисельнику.

4. Як неправильний дріб, чисельник якого націло не ділиться на знаменник, перетворити в мішане число? Щоб неправильний дріб перетворити у мішане число треба виділити його цілу та дробову частини. Щоб неправильний дріб, чисельник якого не ділиться націло на знаменник, перетворити в мішане число, треба чисельник поділити на знаменник; отриману неповну частку записати як цілу частину мішаного числа, а остачу — як чисельник його дробової частини.

5. Як мішане число перетворити в неправильний дріб? Щоб перетворити мішане число у неправильний дріб, треба цілу частину помножити на знаменник дробової частини і до отриманого добутку додати чисельник дробової частини; цю суму записати як чисельник неправильного дробу, а в його знаменнику записати знаменник дробової частини мішаного числа.

 

6. Сформулюйте правило додавання двох мішаних чисел. Щоб знайти суму двох мішаних чисел, треба окремо додати їхні цілі та дробові частини.

7. Як знайти різницю двох мішаних чисел? Щоб знайти різницю двох мішаних чисел, треба від цілої і дробової частин зменшуваного відняти відповідно цілу і дробову частини від'ємника.

 

Розв’язуємо усно

Завдання 1 Порівняйте значення виразів:

1) 7/11 + 10/11 > 23/11 – 8/11

2) 19/27 + 13/27 – 10/27 < 16/27 – 7/27 + 14/27

3) 9/16 + 8/16 > 4/3 – 2/3

4) 30/51 + 16/51 + 4/51 < 7/9 + 2/9

 

Завдання 2 Відповіддю до яких з даних задач є число 5/6 ?

1) Скільки кілограмів цукерок отримав кожний із шести туристичних загонів, між якими поділили порівну 5 кг цукерок?

Розв’язання.

5 : 6 = 5/6 (кг) – цукерок отримав 1 загін.

2) 3 якою швидкістю йшов пішохід, якщо за 6 год він пройшов 5 км?

Розв’язання.

5 : 6 = 5/6 (км/год) – швидкість пішохода.

3) Із 6 м тканини пошили 5 фартушків. Скільки метрів тканини пішло на один фартушок?

Розв’язання.

6 : 5 = 6/5 (м) – метрів тканини пішло на 1 фартух.

4) Розв’яжіть рівняння 

бх = 5

х = 5 : 6

х = 5/6

 

Завдання 3 Розв’яжіть рівняння

1) у/6 = 3

    у : 6 = 3

    у = 3 • 6

    у = 18

2) 6/у = 3

   6 : у = 3

   у = 6 : 3

   у = 2

3) Зу = 6

   у = 6 : 3

   у = 2

 

4) 6у = 3

    у = 3 : 6

    у = 3/6

 

Завдання 4 Назвіть усі пари правильних дробів зі знаменником 9, сума яких дорівнює 7/9.

7/9 = 1/9 + 6/9
7/9 = 2/9 + 5/9
7/9 = 3/9 + 4/9
Вправи

Вправа 837° Перетворіть неправильний дріб у мішане число.

1) 9/4 = 2 1/4     

9 : 4 = 2 (ост. 1)

2) 16/7 = 2 2/7

16 : 7 = 2 (ост. 2)

3) 29/8 = 3 5/8

29 : 8 = 3 (ост. 5)

4) 55/9 = 6 1/9

55 : 9 = 6 (ост. 1)

5) 83/24 = 3 11/24

_83 | 24

 72    3

 11 (ост.) 

6) 96/19 = 5 1/19

_96 | 19

 95    5

   1 (ост.)

Вправа 838°

1) 13/5 = 2 3/5

13 : 5 = 2 (ост. 3)

2) 18/11 = 1 7/11

18 : 11 = 1 (ост. 7)

3) 37/12 = 3 1/12

37 : 12 = 3 (ост. 1)

4) 68/23 = 2 22/23

_68 | 23

 46   2

 22 (ост.)

5) 79/12 = 6 7/12

_79 | 12

 72   6

   7 (ост.)

6) 83/18 = 4 11/18

_83 | 18

 72    4

 11 (ост.)

Вправа 839° Запишіть частку у вигляді дробу і виділіть з отриманого дробу цілу і дробову частини.

1) 10 : 6 = 10/6 = 1 4/6

10 : 6 = 1 (ост. 4)

2) 18 : 5 = 18/5 = 3 3/5

18 : 5 = 3 (ост. 3)

3) 23 : 11 = 23/11 = 2 1/11

23 : 11 = 2 (ост. 1)

4) 19 : 6 = 19/6 = 3 1/6

19 : 6 = 3 (ост. 1)

5) 55 : 6 = 55/6 = 9 1/6

_55 | 6

 54   9 (ост. 1)

   1

Вправа 840°

1) 7 : 2 = 7/2 = 3 1/2

7 : 2 = 3 (ост. 1)

2) 9 : 4 = 9/4 = 2 1/4

9 : 4 = 2 (ост. 1)

3) 25 : 8 = 25/8 = 3 1/8

25 : 8 = 3 (ост. 1)

4) 327 : 10 = 327/10 = 32 7/10

327 : 10 = 32 (ост. 7)

5) 812 : 81 = 812/81 = 10 2/81

812 : 81 = 10 (ост. 2)

Вправа 841°, 842° Запишіть число у вигляді неправильного дробу.

1) 2 4/7 = (2•7+4)/7 = 18/7

1) 4 3/4 = (4•4+3)/4 = 19/4

2) 3 5/12(3•12+5)/12 = 41/12

2) 9 6/11 = (9•11+6)/11 = 105/11

3) 4 7/20(4•20+7)/20 = 87/80

3) 3 9/17 = (3•17+9)/17 = 60/17

4) 6 11/24(6•24+11)/24 = 155/24

4) 12 5/6 = (12•6+5)/6 = 77/6

5) 7 33/100(7•100+33)/100 = 733/100

5) 13 49/100 = (13•100+49)/100= 1349/100

6) 10 16/27(10•27+16)/7 = 286/27

6) 8 3/16 = (8•16+3)/16 = 131/16

Вправа 843° Порівняйте числа:

1) 2 < 21/6

2) 6 > 5 4/9

3) 3 6/7 < 4 1/8

4) 8 5/11 > 8 3/11

Завдання 844° 

1) 1 1/9 > 1

2) 3 > 2 6/8

3) 9 2/5 > 8 9/10

4) 4 8/9 > 4 7/9

Завдання 845°

1) 8 + 4/21 = 8 4/21

 

2) 5 16/19 + 3 5/19 = (5 + 3) + (16/19 + 5/19) = 8 + 21/19 = 8 + 19/19 + 2/19 =

= 9 + 2/19 = 9 2/19

 

3) 7 7/16 – 3 3/16 = (7 – 3) + (7/16 – 3/16) = 4 + 4/16 = 4 4/16

 

4) 10 12/17 + 5 4/17 – 3 3/17 = (10 + 5 – 3) + (12/17 + 4/17 – 3/17) =

= 12 + 13/17 = 12 13/17

 

Вправа 846 Виконайте дії.

1) 14/93 + 5 = 5 14/93

 

2) 6 17/41 + 7 19/41 = (6 + 7) + (17/41 + 19/41) = 13 + 36/41 = 13 36/41

 

3) 24 9/38 – 17 5/38 = (24 – 17) + (9/38 – 5/38) = 7 + 4/38 = 7 4/38

 

4) 15 7/10 – 2 4/10 + 6 1/10 = (15 – 2 + 6) + (7/10 – 4/10 + 1/10) = 19 + 4/10 =

= 19 4/10   

 

Вправа 847° Обчисліть.

1) 6 4/9 + 3 5/9 = (6 + 3) + (4/9 + 5/9) = 9 + 9/9 = 9 + 1 = 10

 

2) 10 11/19 + 5 14/19 = (10 + 5) + (11/19 + 14/19) = 15 + 25/19 =

= 15 + 19/19 + 6/19 = 16 + 6/19 = 16 6/19

 

3) 1 5/8 + 3 7/8 = (1 + 3) + (5/8 + 7/8) = 4 + 12/8 = 4 + 8/8 + 4/8 = 5 + 4/8 = 5 4/8

 

4) 1 – 3/11 = 11/11 – 3/11 = 8/11

 

5) 1 – 13/40 = 40/40 – 13/40 = 27/40

 

6) 4 – 1 4/7 = 3 7/7 – 1 4/7 = (3 – 1) + (7/7 – 4/7) = 2 + 3/7 = 2 3/7

 

7) 10 – 9 3/10 = 9 10/10 - 9 3/10 = (9 – 9) + (10/10 – 3/10) = 7/10

 

8) 5 2/7 – 2 5/7 = 4 + 7/7 + 2/7 – 2 5/7 = (4 – 2) + (7/7 + 2/7 – 5/7) = 2 + 4/7 = 2 4/7

 

9) 14 6/20 – 8 12/20 = 13 + 20/20 + 6/20 – 8 12/20 = (13 – 8) + (20/20 + 6/20 – 12/20) =

= 5 + 14/20 = 5 14/20 

 

10) 8 3/14 – 5 9/14 = 7 + 14/14 + 3/14 – 5 9/14 = (7 – 5) + (14/14 + 3/14 – 9/14) =

= 2 + 8/14 = 2 8/14 

 

11) 7 10/21 – 4 16/21 = 6 + 21/21 + 10/21 – 4 16/21 = (6 – 4) + (21/21 + 10/21 – 16/21) =

= 2 + 15/21 = 2 15/21 

 

12) 14 8/31 – 6 8/31 = (14 – 6) + (8/31 – 8/31) = 8

 

Вправа 848 Обчисліть.

1) 7 14/15 + 2 1/15 = (7 + 2) + (14/15 + 1/15) = 9 + 15/15 = 9 + 1 = 10

 

2) 9 24/27 + 12 13/27 = (9 + 12) + (24/27 + 13/27) = 21 + 37/27 =

= 21 + 27/27 + 10/27 = 21 + 1 + 10/27 = 22 + 10/27 = 22 10/27

 

3) 1 – 12/19 = 19/19 – 12/19 = 7/19

 

4) 8 – 3 6/15 = 7 15/15 – 3 6/15 = (7 – 3) + (15/15 – 6/15) = 4 + 9/15 = 4 9/15

 

5) 12 – 11 6/11 = 11 11/11 – 11 6/11 = (11 – 11) + (11/11 – 6/11) = 5/11

 

6) 16 3/13 – 6 8/13 = 15 + 13/13 + 3/13 – 6 8/13 = (15 – 6) + (13/13 + 3/13 – 8/13) =

= 9 + 8/13 = 9 8/13

 

7) 13 4/9 – 2 8/9 = 12 + 9/9 + 4/9 – 2 8/9 = (12 – 2) + (9/9 + 4/9 – 8/9) = 10 + 5/9 =

= 10 5/9

 

8) 10 7/16 – 4 12/16 = 9 + 16/16 + 7/16 – 4 12/16 = (9 – 4) + (16/16 + 7/16 – 12/16) =

= 5 + 11/16 = 5 11/16

 

9) 29 49/53 – 8 49/53 =(29 – 8) + (49/53 – 49/53) = 21

 

Вправа 849° Рівняння

1) х + 4 4/19 = 6 2/19

х = 6 2/19 – 4 4/19

х = 5 + 19/19 + 2/19 – 4 4/19

х = (5 – 4) + (19/19 + 2/19 – 4/19)

х = 1 + 17/19

х = 1 17/19  

2) 25 – х = 8 3/14

х = 25 – 8 3/14

х = 24 14/14 – 8 3/14

х = (24 – 8) + (14/4 – 3/14)

х = 16 + 11/14

х = 16 11/4

3) 32 – х = 9 18/35

х = 32 – 9 18/35

х = 31 35/35 – 9 18/35

х = (31 – 9) + (35/35 – 18/35)

х = 22 + 17/35

х = 22 17/35

 

Вправа 850

1) 4 5/7 – (х – 6 3/7) = 2 6/7

х – 6 3/7 = 4 5/7 – 2 6/7

х – 6 3/7 = 3 + 7/7 + 5/7 – 2 6/7   

х – 6 3/7 = (3 – 2) + (7/7 + 5/7 – 6/7)

х – 6 3/7 = 1 + 6/7

х – 6 3/7 = 1 6/7

х = 1 6/7 + 6 3/7

х = (1 + 6) + (6/7 + 3/7)

х = 7 + 9/7

х = 7 + 7/7 + 2/7

х = 7 + 1 + 2/7

х = 8 + 2/7

х = 8 2/7   

2) 19 28/34 – (m + 2 29/34) = 12 15/34

m + 2 29/34 = 19 28/34 – 12 15/34

m + 2 29/34 = (19 – 12) + (28/34 – 15/34)

m + 2 29/34 = 7 + 13/34

m + 2 29/34 = 7 13/34

m = 7 13/34 – 2 29/34

m = 6 + 34/34 + 13/34 – 2 29/34

m = (6 – 2) + (34/34 + 13/34 – 29/34)

m = 4 + 18/34

m = 4 18/34

 

 

 

Вправа 851

1) 7 7/30 – (5 11/30 – у) = 3 19/30

5 11/30 – у = 7 7/30 – 3 19/30

5 11/30 – у = 6 + 30/30 + 7/30 – 3 19/30

5 11/30 – у = (6 – 3) + (30/30 + 7/30 – 19/30)  

5 11/30 – у = 3 + 18/30

5 11/30 – у = 3 18/30

у = 5 11/30 – 3 18/30

у = 4 + 30/30 + 11/30 – 3 18/30

у = (4 – 3) + (30/30 + 11/30 – 18/30)

у = 1 + 23/30

у = 1 23/30

2) (х – 1 9/17) + 2 14/17 = 5 5/17

х – 1 9/17 = 5 5/17 – 2 14/17 

х – 1 9/17 = 4 + 17/17 + 5/17 – 2 14/7

х – 1 9/17 = (4 – 2) + (17/17 + 5/17 – 14/17)

х – 1 9/17 = 2 + 8/17

х – 1 9/17 = 2 8/17

х = 2 8/17 + 1 9/17

х = (2 + 1) + (8/17 + 9/17)

х = 3 + 17/17      

х = 3 + 1

х = 4

Вправа 852* Тарас, Богдан і Андрій з’їли кавун. Тарас з’їв 2/9 кавуна, Богдан — 4/9. Яку частину кавуна з’їв Андрій?

Розв’язання

1) 2/9 + 4/9 = 6/9 – частину кавуна з'їли Тарас та Богдан разом.

2) 9/9 – 6/9 = 3/9 – частину кавуна з'їв Андрій.

Відповідь: Андрій з'їв 3/9 частини кавуна.

 

Вправа 853* Оксанка, Іринка, Даринка та Павлинка з’їли торт. Оксанка з’їла 3/16 торта, Іринка — 5/16, Даринка — 2/16. Яку частину торта з’їла Павлинка?

Розв’язання

1) 3/16 + 5/16 + 2/16 = 10/16 – частину торта з'їли Оксанка, Іринка та Даринка разом.

2) 16/16 – 10/16 = 6/16 – частину торта з'їла Павлинка.

Відповідь: Павлинка з'їла 6/16 частин торта.

 

Вправа 854 Яке найбільше натуральне число задовольняє нерівність: 

1) n < 123/30

n < 4 3/30, при найбільшому натуральному значенні n = 4

_123 | 30

  120    4

     3 (ост.)

2) 198/15 > n  

13 3/15 > n при найбільшому натуральному значенні n = 13

   

 

_198 | 15

  15    13

   48

   45

     3 (ост.)

Вправа 855 Яке найбільше натуральне число задовольняє нерівність:

1) n < 206/13

n < 15 11/13 при найбільшому натуральному значенні n = 15

 

 

_206 | 13  

 13      15

  76

  65

  11 (ост.)

2) 325/16 > n

20 5/16 > n при найбільшому натуральному значенні n = 20

 

 

_325 | 16  

 32      20

    5

    0

    5 (ост.)

Вправа 856* Яке найменше натуральне число задовольняє нерівність: 

1) m > 13/5

m > 2 3/5, для найменшого натурального значення m = 3

2) 275/10 < m

27 5/10 < m для найменшого натурального значення m = 28

Вправа 857* Яке найменше натуральне число задовольняє нерівність: 

1) m > 34/6

m > 5 4/6 для найменшого натурального значення m = 6

34 : 6 = 5 (ост. 4)

 

 

2) 421/16 < m

26 5/16 < m для найменшого натурального значення m = 27

 

 

_421 | 16

 32     26

 100

  96

   4 (ост. 5)

Вправа 858* Знайдіть усі натуральні значення х, при яких є правильною нерівність:

1) 2 1/3 < х/3 < 3 2/3    

7/3 < х/3 < 11/3, якщо х = 8, 9, 10

(2 • 3 + 1 = 7,

3 • 3 + 2 = 11)

2) 1 5/12 < 17/х < 2 1/8     

17/12 < 17/х < 17/8, якщо х = 11, 10, 9

(1 • 12 + 5 = 17,

2 • 8 + 1 = 17)

Вправа 859* Знайдіть усі натуральні значення х, при яких є правильною нерівність: 

1) 3 11/15 < х/15 < 4    

56/15 < х/15 < 60/15, якщо х = 57, 58, 59

(3 • 15 + 11 = 56,

4 • 15 = 60)

 

2) 3 1/8 < 25/х < 8 1/3         

25/8 < 25/х < 25/3 для х = 7,6,5,4

(3 • 8 + 1 = 25,

8 • 3 + 1 = 25) 

Вправа 860** При яких натуральних значеннях а є правильною нерівність, ліва частина якої — неправильний дріб (чисельник більший або рівний знаменнику):

1) 20/а < 2, якщо а = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 

2) 4/а > а, якщо а = 1

 

Вправа 861 При яких натуральних значеннях a є правильною нерівність 10 a < a, ліва частина якої — неправильний дріб?

Розв’язання

Нерівність 10/а < а, якщо а = 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

Вправи для повторення

Вправа 862 Одна зі сторін трикутника у 2 рази менша від другої і на 7 см менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 39 см.

Розв’язання

Нехай х (см) – перша сторона, тоді 2х (см) – друга сторона, х + 7 (см) – третя сторона. Складемо рівняння:

х + 2х + х + 7 = 39

4х + 7 = 39

4х = 39 – 7

4х = 32

х = 32 : 4 

х = 8 (см) – довжина першої сторони.

2х = 2 • 8 = 16 (см) – довжина другої сторони.

х + 7 = 8 + 7 = 15 (см) – довжина третьої сторони.

Відповідь: довжина першої сторони 8 см, другої – 16 см, третьої – 15 см. 

 

Вправа 863 Загальна площа трьох найбільших озер України Сасик, Ялпуг і Курулчуй становить 448 км2. Площа озера Сасик на 56 км2 більша за площу озера Ялпуг і на 111 км2 більша за площу озера Курулчуй. Знайдіть площу кожного озера.

Розв’язання

Нехай х (км2) – площа озера Сасик, тоді х – 56 (км2) – площа озера Ялпуг, х – 111 (км2) – площа озера Курулчуй. Складемо рівняння:

х + (х – 56) + (х – 111) = 448

х + х – 56 + х – 111 = 448

(3х – 56) – 111 = 448

3х   56 = 448 + 111

3х – 56 = 559

3х = 559 + 56

3х = 615

х = 615 : 3

х = 205 (км2) – площа озера Сасик.

х – 56 = 205 – 56 = 149 (км2) – площа озера Ялпуг.

х – 111 = 205 – 111 = 94 (км2) – площа озера Курулчуй.

Відповідь: площа озера Сасик дорівнює 205 км2, площа озера Ялпуг – 149 км2, площа озера Курулчуй – 94 км2

 

Вправа 864 Пляшка кефіру коштує 22 грн 80 к. У Катерини є 100 грн. Яку найбільшу кількість пляшок кефіру вона зможе купити? Скільки грошей в неї залишиться?

Розв'язання

100 грн = 10000 к.

28 грн 80 к = 28 • 100 к + 80 к = 2880 к.

10000  : 2880 = 3 (ост. 1360). Катерина зможе купити 3 пляшки кефіру і отримає решту 1360 к., або 13 грн 60 коп. 

Відповідь: зможе купити 3 пляшки і у неї залишиться ще 13 грн 60 коп.

 

Вправа 865 (Знайдіть помилку) Василь Ледащенко замість того, щоб самостійно розв’язати задачу 861, скористався ГДЗ і переписав таку відповідь: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Знайдіть помилку. а = 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

Задача від Мудрої Сови.

Вправа 866 Учні Федоренко, Дмитренко і Петренко входять до складу збірної школи із шахів. Імена цих учнів — Федір, Дмитро та Петро. Відомо, що прізвище Федора не Петренко, волосся Дмитра рудого кольору й навчається він у шостому класі; Петренко навчається в сьомому класі, а волосся Федоренка чорного кольору. Укажіть прізвище та ім’я кожного хлопчика.

Розв’язання

Дмитро не Федоренко, бо має руде волосся, а Федоренко  чорне.

Дмитро не Петренко, бо він навчається у 6 класі, а Петренко  у 7 класі.

Маємо, що Дмитро  Дмитренко. 

Прізвище Федора не Петренко, тоді може бути Федоренко Федір або Дмитренко Федір. Але Дмитренко є Дмитром, тому Федір є Федоренком.

Залишається Петренко Петро.

Відповідь: Федоренко Федір, Дмитренко Дмитро, Петренко Петро.

 

__________________ у підручнику за 2018 рік -----------------------------

Питання

1. У вигляді якого числа можна подати суму натурального числа та правильного дробу? Суму натурального числа та правильного дробу можна подати у вигляді мішаного числа.

 

Розв’язуємо усно

Вправа 5. На обід Пончик з’їв 42 вареники, з яких 4/7 становили вареники із сиром, у 1/7 вареники з картоплею, а решту — вареники з вишнями. Скільки вареників з вишнями з’їв Пончик?

Розв’язання

1) 4/7 + 1/7 = 5/7 – частина від усіх вареників припадає на вареники зі сиром та картоплею разом.

2) 42 : 7 • 5 = 30 (в.) – вареників зі сиром та вишнями разом.

3) 42 – 30 = 12 (в.) – вареників з вишнями.

Відповідь: Пончик з'їв 12 вареників з вишнями.

 

Вправа 775° Запишіть частку у вигляді дробу і виділіть з отриманого дробу цілу і дробову частини.

5) 425 : 50 = 425/50 = 8 25/50

425 : 50 = 8 (ост. 25)

Вправа 776 

4) 110 : 20 = 113/20 = 5 10/20

110 : 20 = 5 (ост. 10)

Вправа 781° Обчисліть.

3) 2 3/13 + 2 11/13 = (2 + 2) + (3/13 + 11/13) = 4 + 14/13 =

= 4 + 13/13 + 1/13 = 5 + 1/13 = 5 1/13

 

14) (12 5/22 + 7 17/22) – (13 7/23 – 9 15/23) = 19 22/22 – 3 15/2320 – 3 15/23 =

= 19 23/23 – 3 15/23 = (19 – 3) + (23/23 – 15/23) = 16 + 8/23 = 16 8/23   

 

Вправа 782 Обчисліть.

10) (20 16/25 + 13 9/25) – (23 4/14 + 7 13/14) = 34 – 31 3/14 = 33 14/14 – 31 3/14 =

= (33 – 31) + (14/14 – 3/14) = 2 + 11/14 = 2 11/14

 

Вправа 788* Три трактористи зорали разом поле. Бригадир записав, що один із них зорав 5/13 поля, другий — 4/13, а третій — 6/13. Чи не помилився бригадир?

Розв’язання

5/13 + 4/13 + 6/13 = 15/13

Відповідь: бригадир помилився, бо 15/13 > 1

 

Вправа 789’ Фермер вирішив виділити під моркву 3/20 городу, під буряк — 4/20, під цибулю — 6/20 , під горох — 2/20, під картоплю — 7/20. Чи зможе він реалізувати свій план?

Розв’язання

1) 3/20 + 4/20 + 6/20 + 2/20 + 7/20 = 22/20

Відповідь: фермер не зможе реалізувати свій план, бо 22/20 > 1

 

Вправа 797" При яких натуральних значеннях а є правильною нерівність 10/а > а, ліва частина якої — неправильний дріб (чисельник більший або рівний знаменнику)?

Розв’язання

Нерівність 10/а > а задовольняють значення а = 1, 2, 3

 

Вправа 800 Пляшка кефіру коштує 22 грн 80 к. У Катерини є 100 грн. Яку найбільшу кількість пляшок кефіру вона зможе купити? Скільки грошей в неї залишиться?

Розв'язання

100 грн = 10000 к.

22 грн 80 к = 22 • 100 к + 80 к = 2280 к.

10000  : 2280 = 4 (ост. 880). Катерина зможе купити 4 пляшки кефіру і отримає решту 880 к. , або 8 грн 80 коп. 

Відповідь: зможе купити 4 пляшки і у неї залишиться ще 8 грн 80 коп.

 Інші завдання дивись тут ...