Завдання 1153 Рівняння

За перше півріччя Петрик і Юрко отримали разом 43 оцінки «12» з математики, причому Петрик отримав на 9 таких оцінок більше, ніж Юрко. Скільки оцінок «12» отримав кожен хлопчик?

Розв‘язання

Нехай Юрко отримав х оцінок, тоді Петрик  (х + 9) оцінок. Складаємо рівняння.

х + х + 9 = 43

2х = 43 – 9

2х = 34

х = 34 : 2

х = 17 (оц.) – отримав Юрко;

17 + 9 = 26 (оц.) – отримав Петрик.

Відповідь: Юрко отримав 17 оцінок, а Петрик 26 оцінок.

 

Завдання 1154

Галинка і Марічка зібрали 24,6 кг полуниць, причому Галинка зібрала на 4,8 кг менше, ніж Марічка. Скільки кілограмів полуниць зібрала кожна дівчинка?

Розв‘язання

Нехай полуниць Марічка зібрала х кг, тоді Галинка  (х –4,8) оцінок. Складаємо рівняння.

х + х – 4,8 = 24,6

2х = 24,6 + 4,8

2х = 29,4

х = 29,4 : 2

х = 14,7 кг) – зібрала полуниць Марічка;

14,7 – 4,8 = 9,9 (кг) – зібрала полуниць Галинка.

Відповідь: Марічка зібрала 14,7 кг полуниць, а Галинка зібрала 9,9 кг полуниць.

 

Завдання 1155

Периметр прямокутника дорівнює 12,8 см, а одна з його сторін на 2,4 см менша від другої. Знайдіть площу прямокутника.

Розв‘язання

Нехай ширина  прямокутника х см, тоді довжина  (х  + 2,4) см. Складаємо рівняння.

(х + х + 2,4) • 2 = 12,8

2х + 2,4 = 12,8 : 2

2х + 2,4 = 6,4

2х = 6,4 – 2,4

2х = 4

х = 4 : 2

х = 2 (см) – ширина прямокутника;

2 + 2,4 = 4,4 (см) – довжина прямокутника.

Відповідь: ширина прямокутника 2 см, довжина прямокутника 4,4 см.

 

Завдання 1156

Одна зі сторін прямокутника в 15 разів більша за другу, а його периметр дорівнює 19,2 см. Знайдіть площу прямокутника.

Розв‘язання

Нехай ширина  прямокутника х см, тоді довжина  15х см. Складаємо рівняння.

(х + 15х) • 2 = 19,2

16х = 19,2 : 2

16х = 9,6

х = 9,6 : 16

х = 0,6 (см) – ширина прямокутника;

15 • 0,6 = 9 (см) – довжина прямокутника;

0,6 • 9 = 5,4 (см²) – площа прямокутника.

Відповідь: площа прямокутника 5,4 см².

 

Завдання 1157

Периметр трикутника дорівнює 166 см. Одна з його сторін у 5 разів більша за другу, яка на 68 см менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника.

Розв‘язання

Нехай друга сторона х см, тоді перша  5х см, а третя  (х + 68) см. Складаємо рівняння.

х + 5х + х + 68 = 166

7х = 98

х = 98 : 7

х = 14 (см) – друга сторона;

5 • 14 = 70 (см) – перша сторона;

14 + 68 = 82 (см) – третя сторона.

Відповідь: 70 см; 14 см; 82 см.

 

Завдання 1158

Одна сторона трикутника в 7 разів менша від другої і на 66 см менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 174 см.

Розв‘язання

Нехай перша сторона х см, тоді друга  7х см, а третя  (х + 66) см. Складаємо рівняння.

7х + х + х + 66 =174

9х = 174 – 66

9х = 108

х = 108 : 9

х = 12 (см) – перша сторона;

12 • 7 = 84 (см) – друга сторона.

12 + 66 = 78 (см) – третя сторона.

Відповідь: 12 см; 84 см; 78 см.

 

Завдання 1159

Кілограм апельсинів дорожчий за кілограм яблук на 6,4 грн. За 5 кг апельсинів заплатили стільки, скільки за 9 кг яблук. Скільки коштує 1 кг апельсинів? 1 кг яблук?

Розв‘язання

Нехай 1 кг яблук коштує х грн, тоді кілограм апельсинів  (х + 6,4) грн.

5(х + 6,4) = 9х

5х + 32 = 9х

9х  5х = 32

4х = 32

х = 32 : 4

х = 8 (грн)  коштує 1 кг яблук;

8 + 6,4 = 14,4 (грн) – коштує 1 кг лимонів.

Відповідь: 8 грн; 14,4 грн.

 

Завдання 1160

За 6 кг мармеладу заплатили стільки, скільки за 3,6 кг шоколадних цукерок. Яка ціна кожного виду цукерок, якщо 1 кг мармеладу дешевший від 1 кг шоколадних цукерок на 20 грн?

Розв‘язання

Нехай 1 кг мармеладу коштує х грн, тоді кілограм цукерок  (х + 20) грн.

6х = 3,6(х + 20)

6х = 3,6х + 72

6х – 3,6х = 72

2,4х = 72

х = 32 : 4

х = 30 (грн) – коштує 1 кг мармеладу;

30 + 20 = 50 (грн) – коштує 1 кг цукерок.

Відповідь: 30 грн; 50 грн.

 

Завдання 1161

Дід Панас засолив 122 кг капусти в 7 великих і 4 маленьких діжках. Скільки кілограмів капусти  містилося в кожній діжці, якщо у великій діжці капусти було на 8 кг більше, ніж у маленькій?

Розв‘язання

Нехай у малій діжці було х кг капусти, тоді у великій діжці  (х + 8) кг.

7(х + 8) + 4х = 122

7х + 56 + 4х = 122

11х = 122 – 56

11х = 66

х = 66 : 11

х = 6 (кг) – у малій діжці;

6 + 8 = 14 (кг) – у великій діжці.

Відповідь: 6 кг; 14 кг.

 

Завдання 1162

Фермерка продала на базарі 8 кг сала і 15 кг копченого м’яса за 1290 грн. Скільки коштував 1 кг сала і 1 кг копченого м’яса, якщо сало дешевше від м’яса на 40 грн за кілограм?

Розв‘язання

Нехай 1 кг копченого сала коштує х грн, тоді 1 кг м’яса коштує (х + 40) грн.

8х + 15(х + 40) = 1290

8х + 15х + 600 = 1290

23х = 1290 – 600

23х = 690

х = 690 : 23

х = 30 (грн) – коштує 1 кг сала;

30 + 40 = 70 (грн) – коштує 1 кг м’яса.

Відповідь: 30 грн; 70 грн.

 

Завдання 1163

Пішохід подолав відстань між двома селищами за 7 год, а вершник — за 3 год. Знайдіть швидкості пішохода та вершника, якщо швидкість пішохода на 5,6 км/год менша від швидкості вершника.

Розв‘язання

Нехай швидкість пішохода х км/год, тоді швидкість вершника — (х + 5,6) км/год.

7х = 3(х + 5,6)

7х – 3х = 16,8

4х =  16,8

х = 16,8 : 4

х = 4,2 (км/год) – швидкість пішохода;

4,2 + 5,6 = 9,8 (км/год) – швидкість вершника.

Відповідь: 4,2 км/год; 9,8 км/год.

 

Завдання 1164

Для перевезення школярів і школярок до спортивного табору потрібно замовити 12 мікроавтобусів або 5 великих автобусів, причому в обох випадках усі місця будуть зайняті. Скільки дітей треба перевезти, якщо у великому автобусі місць на 35 більше, ніж у мікроавтобусі?

Розв‘язання

Нехай у мікроавтобусі х місць,, тоді у великому автобусі — (х + 35) місць.

12х = 5(х + 35)

12х – 5х = 175

7х =  175

х = 175 : 7

х = 25 (м.) – місць у мікроавтобусі;

12 • 25 = 300 (м.) – місць у малому автобусі.

Відповідь: 300 дітей.

 

Завдання 1165

Гриць-школяр та Федько-халамидник збирали гриби. Гриць зібрав у 5 разів більше грибів, ніж Федько. У лісі вони зустріли бабу Палажку та діда Панаса. Гриць подарував бабі Палажці 19 грибів, а Федько отримав від діда Панаса 29 грибів. Після цього грибів у хлопчиків стало порівну. Скільки

грибів знайшов кожний хлопчик?

Розв‘язання

Нехай Федько зібрав х грибів, тоді Гриць — 5х грибів.

х + 29 = 5х  19

5х – х = 29 + 19

4х =  48

х = 48 : 4

х = 12 (гр.) – зібрав Федько;

5 • 12 = 60 (гр.) – зібрав Гриць.

Відповідь: 12 гриби; 60 грибів.

 

Завдання 1166

Білочки Руденька та Жовтенька збирали горіхи, причому Руденька зібрала у 8 разів менше горіхів, ніж Жовтенька. Тоді Жовтенька віддала Руденькій 42 своїх горіхи, після чого горіхів у білочок стало порівну. Скільки горіхів зібрала кожна білочка?

Розв‘язання

Нехай Руденька зібрала х горіхів, тоді Жовтенька — 8х горіхів.

х + 42  = 8х – 42

8х – х = 42 + 42

7х =  84

х = 84 : 7

х = 12 (г.) –  зібрала Руденька;

8 • 12 = 96 (г.) – зібрала Жовтенька.

Відповідь: 12 горіхів; 96 горіхів.

 

Завдання 1167

Двом школам виділили на ремонт однакову суму грошей. Коли для першої школи придбали будівельні матеріали вартістю 60 000 грн, а для другої — вартістю 30 000 грн, то в розпорядженні другої школи залишилося грошей в 1,5 раза більше, ніж у першої. Скільки гривень було виділено кожній школі?

Розв‘язання

Нехай кожній школі виділили на ремонт х грн.

1,5(х – 60 000) =  х – 30 000

1,5х –  90 000 = х – 30 000

1,5х – х = 90 000 – 30 000

0,5х = 60 000

х = 60 000 : 0,5

х = 120 000

Відповідь: кожній школі було виділено 120 000 грн.

 

Завдання 1168

Для поливання городу у дві цистерни налили однакову кількість води. Коли з першої цистерни використали 47 л води, а з другої — 23 л, то в першій залишилося води в 3 рази менше, ніж у другій. Скільки літрів води було в кожній цистерні спочатку?

Розв‘язання

Нехай в кожній цистерні спочатку було х л води.

3(х – 47) = х –  23

3х –  141 = х – 23

3х – х = 141 – 23

2х = 118

х = 118 : 2

х = 59

Відповідь: в кожній цистерні спочатку було х л води.

 

Завдання 1169

У Сашка було в 5 разів більше грошей, ніж в Оленки. Коли Сашко купив книжку за 27 грн, а Оленка — ручку за 8 грн, то в Оленки залишилося на 33 грн менше, ніж у Сашка. Скільки грошей було в кожного з них спочатку?

Розв‘язання

Нехай спочатку в Олени було х грошей, тоді в Сашка  5х грн.

(5х – 27) – (х – 8) = 33

4х – 19 = 33

4х = 33 + 19

4х = 52

х = 52 : 2

х = 26 (грн) – було спочатку в Олени;

5 • 26 = 130 (грн) – було спочатку в Сашка.

Відповідь: 26 грн; 130 грн.

 

Завдання 1170

У першому контейнері вугілля було в 4 рази більше, ніж у другому. Коли з першого контейнера взяли 210 кг вугілля, а з другого — 10 кг, то в другому залишилося на 20 кг більше, ніж у першому. Скільки кілограмів вугілля було в кожному контейнері спочатку?

Розв‘язання

Нехай у другому контейнері спочатку було х кг вугілля, тоді в першому  4х кг.

(х – 10) – (4х – 210) = 20

х – 10 – 4х + 210 = 20

4х – х = 200 – 20

3х = 180

х = 180 : 3

х = 60 (кг) – було в другому контейнері спочатку;

4 • 60 = 240 (кг) – було в першому контейнері спочатку.

Відповідь: 240 кг; 60 кг.

 

Завдання 1171

З одного міста до другого виїхав автомобіль зі швидкістю 65 км/год, а через 2 год після цього з другого міста назустріч йому виїхав інший автомобіль зі швидкістю 75 км/год. Знайдіть час, протягом якого був у дорозі кожний автомобіль до моменту зустрічі, якщо відстань між містами дорівнює 690 км.

Розв‘язання

Нехай час руху до зустрічі першого автомобіля х год, тоді другого  (х – 2) год.

65х + 75(х – 2) = 690

65х + 75х – 150 = 690

140х = 690 + 150

140х = 840

х = 840 : 140

х = 6 (год) – час руху першого автомобіля;

6 – 2 = 4  (год) – час руху другого автомобіля.

Відповідь: 6 год; 4 год.

 

Завдання 1172

 Із села в напрямку міста виїхав мотоцикліст зі швидкістю 80 км/год. Через 1,5 год з міста до села виїхав велосипедист зі швидкістю 16 км/год. Скільки годин їхав до зустрічі кожен з них, якщо відстань між містом і селом дорівнює 216 км?

Розв‘язання

Нехай час руху до зустрічі мотоцикліста х год,. тоді велосипедиста  (х – 1,5) год.

80х + 16(х – 1,5) = 216

80х + 16х – 24 = 216

96х = 216 + 24

96х = 240

х = 240 : 65

х = 2,5  (год) – час руху мотоцикліста;

2,5 – 1,5 = 1  (год) – час руху велосипедиста.

Відповідь: 2,5 год; 1 год.

 

Завдання 1173

 У першому баці було 140 л води, а в другому — 108 л. Баки одночасно відкрили. З першого бака щохвилини витікає 5 л води, а з другого — 6 л. Через скільки хвилин у другому баці залишиться у 2,5 раза менше води, ніж у першому?

Розв‘язання

Нехай вода витікає за х хв, тоді за деякий час з першого крана витече 5х л води, а з другого  6х л.

(140 – 5х) = 2,5(108 – 6х)

140 – 5х = 270 – 15х

15х – 5х = 270 – 140

10х = 130

х = 130 : 10

х = 13

Відповідь: через 13 хвилин.

 

Завдання 1174

 Улянці треба розв’язати 95 задач, а Михайликові — 60. Щодня Улянка розв’язує 7 задач, а Михайлик — 6. Через скільки днів в Улянки залишиться нерозв’язаних задач вдвічі більше, ніж у Михайлика, якщо вони почали розв’язувати задачі в один день?

Розв‘язання

Нехай час розв’язування задач х днів, тоді за деякий час Улянка розв’яже 7х задач, а Михайлик  6х задач.

95 – 7х = 2(60 – 6х)

95 – 7х = 120 – 12х

12х – 7х = 120 – 95

5х = 25

х = 25 : 5

х = 5

Відповідь: через 5 днів.

 

Завдання 1175

У першій цистерні було 900 л води, а в другій — 700 л. Коли з другої цистерни взяли води вдвічі більше, ніж з першої, то в першій залишилося води втричі більше, ніж у другій. Скільки літрів води взяли з кожної цистерни?

Розв‘язання

Нехай з першої цистерни взяли х л води, тоді з другої  2х л.

900 – х = 3(700 – 2х)

900 – х = 2100 – 6х

6х – х = 2100 – 900

5х = 1200

х = 1200 : 5

х = 240  (л) – взяли з першої цистерни;

2 • 240 = 480 (л) – взяли з другої цистерни.

Відповідь: 240 л; 480 л.

 

Завдання 1176

У першому контейнері було 60 кг яблук, а в другому — 100 кг. Коли з другого контейнера продали в 4 рази більше яблук, ніж з першого, то в першому залишилося у 2 рази більше яблук, ніж у другому. Скільки кілограмів яблук продали з кожного контейнера?

Розв‘язання

Нехай першого дня продали  х кг яблук, тоді другого  4х кг.

60 – х = 2(100 – 4х)

60 – х = 200 – 8х

8х – х = 200 – 60

7х = 140

х = 140 : 7

х = 20 (кг) – продали першого дня;

4 • 20 = 80 (кг) – продали другого.

Відповідь: 20 кг; 80 кг.

 

Вправи для повторення

Завдання 1177

На шести полицях стоять книжки. На другій полиці стоїть на одну книжку більше, ніж на першій, на третій — на одну більше, ніж на другій, і т. д. Укажіть, яким числом обов’язково буде загальна кількість книжок.

Міркуємо так. На першій полиці х книжок, на другій — (х + 1) книжок, на третій  (х + 2) книжок, ... , на шостій  (х + 5), маємо:

х + х + 1 + х + 2 + х + 3 + х + 4 + х + 5 = 6х + 15 = 3 • (2х + 5) є непарним числом.

Відповідь: 3) непарним числом.

 

Завдання 1178

У записі двоцифрового числа закреслили одну цифру, і воно зменшилося в 31 раз. Яку цифру і в якому числі закреслили? У числі 93 закреслили цифру 9, або у числі 62  цифру 6, або у числі 31  цифру 3.

 

Завдання 1179 Порядок дій

(12,16 : (0,4) + 4,62 : (0,3))  (2,4)  93,7 = 129,7
1) 12,16 : (0,4) = 30,4
2) 4,62 : (0,3) = 15,4
3) 30,4 + (15,4) = 15
3) 15  (2,4) = 36
4) 36  93,7 = 129,7

 

Завдання 1180

У записі числа 689 153 401 закресліть три цифри так, щоб цифри, які залишаться, у тому самому порядку склали найбільше з можливих чисел.

689 153 40 це число 689 541.

 

Завдання 1181

З вершини B розгорнутого кута ABC провели промінь BK так, що ∠ABK = 108°. Промінь BD — бісектриса кута CBK. Обчисліть градусну міру кута DBK.

Розв‘язання

∠DBK = (∠ABC  ∠ABK) : 2 = (180°  108°) : 2 = 72° : 2 = 36°

Відповідь: 36°.

 

Задача від Мудрої Сови

Завдання 1182

Чи існують 1005 натуральних чисел (не обов’язково різних), сума яких дорівнює їхньому добутку? Так, існують.

Сума 2 + 1005 + 1 + 1 + ... + 1 (1003 разів) = 1007 + 1  1003 = 2010;

Добуток 2  1005  1  1 ...  1 (1003 разів) = 2010.

Інші завдання дивись тут...