Інші завдання дивись тут...

Правильний дрібдріб, у якого чисельник менший, ніж знаменник.

122/132,  8/19

 

Неправильний дріб — дріб, у якого чисельник більший, ніж знаменник.

132/122,  19/8

 

Кожний неправильний дріб можна перетворити у мішаний дріб.

Мішаний дріб (або мішане число) — число, складене із натурального числа, яке називають цілою частиною, і звичайного дробу, який називають дробовою частиною.

 

Приклад. Укажи цілу і дробову частини мішаного дробу 23/5

У мішаного дробу 23/5 ціла частина — натуральне число 2, дробова частина — правильний дріб 3/5.  

 

Перетворення неправильного дробу в мішаний дріб

Щоб перетворити неправильний дріб у мішаний, треба чисельник поділити на знаменник, причому частка від ділення – це ціла частина мішаного дробу, остача буде чисельником мішаного дробу, знаменник залишається без зміни.

 

Приклад. Перетворити неправильний дріб 132/122 у мішаний.

132/122 = 110/122

Оскільки 132 : 122 = 1 (ост. 10), тому дріб 132/122 = 110/122

 

Приклад. Перетворити неправильний дріб 19/8 у мішаний.

19/8 = 23/8

Оскільки 19 : 8 = 2 (ост. 3), тому дріб 19/8 = 23/8

 

Перетворення мішаного дробу у неправильний дріб

Кожний мішаний дріб можна перетворити у неправильний дріб.

Щоб перетворити мішаний дріб у неправильний, треба цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник, матимемо чисельник неправильного дробу, а знаменник залишаємо без зміни.

 

Приклад. Перетворити мішаний дріб 110/132 у неправильний дріб.

110/132 = 142/132

1 • 132 + 10 = 142 – маємо чисельник неправильного дробу, знаменник залишаємо без змін.

 

Приклад. Перетворити мішаний дріб 23/8 у неправильний дріб.

23/8 = 19/8

2 • 8 + 3 = 19 – маємо чисельник неправильного дробу, знаменник залишаємо без змін.

Інші завдання дивись тут...