Інші завдання дивись тут...

Винаходи й відкриття

Є дуже важливим надбанням люд­ства, це створення чогось, зовсім невідомого до цього, унаслідок спостережень, експери­ментів та інших методів дослідження природи. Завдяки відкриттям і винаходам людство отримало нові можливості.

 

Відкриття — це невідомі раніше наукові факти або явища, дуже важливі для розуміння світу, найвищий науковий рівень пізнання навколишнього світу.

Наукове відкриття – встановлення невідомих раніше закономірностей, властивостей та явищ у  навколишньому світі.

Упродовж усієї історії люди здійснили велику кількість наукових відкриттів.

Христофор Колумб відкрив Америку і розширив уявлення про нашу Землю.

Александер Флемінг відкрив пеніцилін і врятував життя тисячам хворих.

Миколай Коперник висловив революційну для свого часу гіпотезу про те, що Земля обертається навколо Сонця і змінив уявлення про будову Всесвіту.

Китайські літописи повідомляють, що папір був винайдений у 105 році н. е. Цай Лунєм.

Вперше набірний друк з використанням дерев'яних літер було винайдено у Китаї, автор винаходу — Ван Чжень (1290—1333 рр.).

З появою інтернету отримали доступ майже до всіх знань світу.

Винайдення нових матеріалів з наперед заданими властивостями, нанотехгологій, 3D-друкування.

 

Винахід — це  новий, корисний у господарській діяль­ності пристрій (речовина, технологія), який можна вико­ристати на практиці (реалізу­вати ідею винаходу).

Винахідник — автор винаходу.

Патент, або автор­ське свідоцтво на винахід, — спеціальний документ, виданий відповідною державною установою, що гарантує виключне право на винахід.

Щоб отримати патент, винахід треба описати, оприлюднити і подати заявку на патент.

Проблеми для вирі­шення майбутніх винахідників: збереження чистої води і повітря, продовольча проблема, пошуки надійних вакцин, освоєння Сонячної системи, ство­рення нових технологій переробки сміття тощо.

 

Взаємозв'язок технічних винаходів та наукових відкриттів: наукові відкриття є підґрунтям для нових технічних винаходів, а ті, зі свого боку, слугують науці.

 

Відкриття та винаходи, які вплинули на розвиток людства: вогонь, колесо, папір, компас, двигун, друкарський верстат, Інтернет, електрична лампа, комп'ютер, телефон, телебачення, 3D-друк, пеніцилін, анестезія, вакцини тощо.  

 

Приклади винаходів і відкриттів

Фотоапарат, холодильник, телефон, відеокамера, ігрова приставка, електронна книга, персональний комп'ютер, плеєр, калькулятор, крокомір, GPS-навігатор, онлайн телебачення, відеозв'язок з будь-якою точкою світу.

Метро, літак, телефон, мікроскоп, пральна машина, ліки, вакцини, електроенергія, Інтернет, нові сорти рослин та породи тварин, штучні тканини, будівельні матеріали тощо.

У медицині – анес­тезія,  пеніцилін, вакцина, штучні органи і частини тіла (3D-грудна клітка, штучне серце, екзоскелет, біонічний протез) тощо.

«Еволюція» ручки за 200 років: гусяче перо, сталеве перо, авторучка, кулькова та гелева ручка «пиши і витирай», ручка для космонавтів, стилус для планшета, ручка для шпигунів, 3D-ручка

«Еволюція» зубної щітка: палички з розжованим кінцем до нашої ери, зубні «мітли» — палички з пучком щетини, перший патент на зубну щітку у 1850 році, електричні зубні щітки з'явилися у 1959 році.

Фотоапарат, відеокамера, ігрова приставка, електронна книга, персональний комп'ютер, плеєр, калькулятор, крокомір, GPS-навігатор, онлайн телебачення, відеозв'язок з будь-якою точкою світу – тепер це все у твоєму смартфоні.

Роботи розпізнають людську мову, прибирають, охороняють будинок.

3D-принтери друкують їжу.

Людство готується до польоту на Марс.

Важко уявити наше життя без швидкісного транспорту, елек­трики, інтернету.

На дорогах з'являються нові автомобілі без водіїв, а в повітрі – безпілотні літальні апарати.

Важку та небезпечну ро­боту виконують роботи та комп'ютери.

 

Технології і техніка

Коли ми розуміємо закони природи, ми можемо втілити наші знання в технології.

Технології — це засоби розв'язання завдань, що ставить нам життя, способи забезпечення наших потреб за допомогою знарядь праці.

Техніка – сукуп­ність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб.

Термін походить від грецького прикметника технікас, що означає штучний та іменника техне, що означає уміння.

Усі технічні вироби – від смартфонів та медичних сканерів до автомобілів і космічних ракет спочатку роз­робляють науковці, і лише потім вони потрапляють у виробництво.

 

Раціоналізатор — той, хто поліпшує, вдосконалює щось.

День вина­хідника та раціоналізатора в Україні відзначають щорічно в третю суботу вересня. 

Інші завдання дивись тут...