Інші завдання дивись тут...

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ.

Метод — спосіб пізнання природи.

Кроки пізнання природи:

• спостереження (вивчення природи за допомогою органів чуття);

• порівняння (після спостереження за кількома об’єктами їх порівнюють та роблять висновки про певну систематизацію); 

• вимірювання (дає змогу визначати вимірювальні характеристики);

• досліди чи експерименти (в штучних умовах неодноразово відтворюють природні явища і вивчають за допомогою вимірювань, впливають на них, першим застосував вчений Галілео Галілей). 

 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ — найдавніший та найдоступніший метод пізнання тіл і явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття (зір, слух, дотик, смак).

Правила проведення спостереження:

1. Визначають мету спостереження.

2. З'ясовують умови і тривалість проведення спостереження.

3. Продумують, чи знадобиться обладнання і яке саме.

4. Фіксують результати спостереження, склавши опис побаченого.

5. Роблять висновок (про що дізналися, виконуючи спостереження, які особливості природи виявили за допомогою методу спостереження).

 

ПОРІВНЯННЯ – вивчення тіл і явищ порівнянням їхніх ознак, характеристик для систематизації.

 

МОДЕЛЮВАННЯ – метод вивчення природи, що полягає у створенні моделей та проведенні з ними експерименту, коли тіло чи явище неможливо безпосередньо спостерігати. 

Модель — штучне тіло, створене з метою дослідження властивостей певного тіла або явища (наприклад, глобус — модель нашої планети, сфера – модель зоряного неба, іграшкові машинка і літак, ракета і лялька тощо).

 

ЕКСПЕРИМЕНТ — це вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах. Його можна неодноразово відтворювати, він не обходиться без спостереження за його протіканням, використовуються вимірювання, на досліджуваний об'єкт можна спеціально впливати.

 

ВИМІРЮВАННЯ – це застосування вимірювальних приладів та обладнання для точнішого результату досліджуваних тіл і явищ.

Виміряти — означає зіставити, порівняти з еталоном.

Природні еталони.

Метр – одна двадцятимільйонна частина меридіана Землі, що проходив через Париж.

Кілограм – маса кубічного дециметра (1 дм3) води при температурі 4 °С.

Секунда – 1/86 400 частину доби.  

Еталони та одиниці вимірювання певних характеристик:

Характеристика Еталон вимірювання Одиниця вимірювання, її позначення
Розмір Метр

Міліметр (мм), сантиметр (см), метр (м),

кілометр (км)

Маса Кілограм Міліграм (мг), грам (г), кілограм (кг), центнер (ц), тон на (т)
Об'єм Кубічний метр Мілілітр (мл), сантиметр кубічний (см3), дециметр кубічний (дм5), або літр (л), метр кубічний (м3)
Час Секунда Секунда (с), хвилина (хв), година (год)
Температура Градус Градус (°)

 

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ВЧЕНИМИ РІЗНИХ МЕТОДІВ вивчення природи.

• синоптики спостерігають за змінами, вимірюють і формують таблиці та діаграми температури, вітру тощо;

•  географи спостерігають за змінами на земній поверхні, порівнюють результати вимірювань, знаходять середні показники, глобус – модель Землі;

• астрономи спостерігають за небесними тілами в телескоп, розрахували швидкість світла, розміри та масу планет тощо, моделюють Сонячну систему тощо;

•  біологи за досліджують тіла живої природи у середовищі життя чи під мікроскопом, створюють моделі скелетів, органів живих організмів, вимірюють температуру тіла живих організмів, їхні розміри, порівнянням систематизували організми по видах, впливом на клітини створюють ліки;

• фізики спостерігають за фізичними явищами в природі, моделюють атомну будову речовини, порівнюють властивості речовин для систематизації, експериментально вивчають явища.

• хіміки спостерігають за взаємодією речовин під час реакцій, використовують реактиви для прискорення реакцій, моделюють будову речовин, доповнюють  хімічні елементи періодичної таблиці Мендєлєєва, вимірюють масу речовини при проведенні реакцій тощо.

Інші завдання дивись тут...