Інші завдання дивись тут...

МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ.

Метод — спосіб пізнання природи.

Методи досліджень у біології:

• опис (дослідники описують різноманітні об'єкти і явища живої природи);

• спостереження (цілеспрямоване вивчення природи за допомогою органів чуття, проводять як у природі, так і в спеціальних наукових лабораторіях);

• порівняння (після спостереження за кількома об’єктами їх порівнюють та роблять висновки про певну систематизацію); 

• вимірювання (дає змогу визначати вимірювальні характеристики);

• досліди чи експерименти (в штучних умовах неодноразово відтворюють природні явища і вивчають за допомогою вимірювань, впливають на них, першим застосував вчений Галілео Галілей). 

• аналіз;

• синтез;

• історичний метод, математичні, фізичні, хімічні та географічні методи (допомагає виявляти певні закономірності, спільні та відмінні риси в досліджуваних об'єктах, процесах чи явищах).

 

ОПИС - дослідники описують різноманітні об'єкти і явища живої природи. Наприклад, давньогрецький учений Арістотель, якого називають «батьком біології» , описав близько 500 видів відомих йому тварин, учень Теофраст, якого вважають засновником ботаніки, описав близько 500 видів рослин. Учені описують щорічно тисячі нових для науки видів рослин, грибів, тварин, мікроорганізмів.

 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ — найдавніший та найдоступніший метод пізнання тіл і явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття (зір, слух, дотик, смак). Спостереження проводять як у природі, так і в спеціальних наукових лабораторіях.

Правила проведення спостереження:

1. Обирають об'єкт спостереження (наприклад, представників тварин чи рослин).

2. Визначають мету спостереження.

3. З'ясовують умови і тривалість проведення спостереження.

4. Продумують, чи знадобиться обладнання і яке саме (наприклад, за перелітними птахами можна спостерігати за допомогою бінокля, телескопа, за дрібними організмами за допомогою мікроскопа).

5. Фіксують результати спостереження, склавши опис побаченого.

6. Роблять висновок (про що дізналися, виконуючи спостереження, які особливості природи виявили за допомогою методу спостереження).

 

ПОРІВНЯННЯ – вивчення тіл і явищ порівнянням їхніх ознак, характеристик для систематизації.

 

МОДЕЛЮВАННЯ – метод вивчення природи, що полягає у створенні моделей та проведенні з ними експерименту, коли тіло чи явище неможливо безпосередньо спостерігати. 

Модель — штучне тіло, створене з метою дослідження властивостей певного тіла або явища (наприклад, глобус — модель нашої планети, сфера – модель зоряного неба, іграшкові машинка і літак, ракета і лялька тощо).

 

ЕКСПЕРИМЕНТ — це вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах. Його можна неодноразово відтворювати, він не обходиться без спостереження за його протіканням, використовуються вимірювання, на досліджуваний об'єкт можна спеціально впливати.

Правила проведення експерименту.

1. Дослідник обирає об'єкт дослідження.

2. Ставить питання, на яке буде намагатися відповісти за допомогою експерименту. 

3. Далі планує сам експеримент. 

4. Результати експерименту дають змогу підтвердити передбачення дослідника або спростувати його. 

За умовами проведення експерименти: польові (здійснюють у природних умовах,  наприклад, на експериментальних ділянках вивчають дію певних добрив на ріст рослин) та лабораторні (проводять у спеціально обладнаних приміщеннях – лабораторіях).

 

ВИМІРЮВАННЯ – це застосування вимірювальних приладів та обладнання для точнішого результату досліджуваних тіл і явищ.

Виміряти — означає зіставити, порівняти з еталоном.

Природні еталони.

Метр – одна двадцятимільйонна частина меридіана Землі, що проходив через Париж.

Кілограм – маса кубічного дециметра (1 дм3) води при температурі 4 °С.

Секунда – 1/86 400 частину доби.  

Еталони та одиниці вимірювання певних характеристик:

Характеристика Еталон вимірювання Одиниця вимірювання, її позначення
Розмір Метр

Міліметр (мм), сантиметр (см), метр (м),

кілометр (км)

Маса Кілограм Міліграм (мг), грам (г), кілограм (кг), центнер (ц), тон на (т)
Об'єм Кубічний метр Мілілітр (мл), сантиметр кубічний (см3), дециметр кубічний (дм5), або літр (л), метр кубічний (м3)
Час Секунда Секунда (с), хвилина (хв), година (год)
Температура Градус Градус (°)

 

Науковий метод в біології.

Науковий метод потребує спостереження, порівняння результатів спостереження, висунення припущення, створення прогнозу, який має бути перевірений спочатку багаторазовими новими спостереженнями та експериментом. 

Гіпотези - припущення, у яких прогнози підтвердилися багаторазовими новими спостереженнями. 

Теорія - гіпотези, що підтверджені численними експериментами. 

Гіпотеза передує теорії.

 

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ВЧЕНИМИ РІЗНИХ МЕТОДІВ вивчення природи.

• синоптики спостерігають за змінами, вимірюють і формують таблиці та діаграми температури, вітру тощо;

•  географи спостерігають за змінами на земній поверхні, порівнюють результати вимірювань, знаходять середні показники, глобус – модель Землі;

• астрономи спостерігають за небесними тілами в телескоп, розрахували швидкість світла, розміри та масу планет тощо, моделюють Сонячну систему тощо;

•  біологи за досліджують тіла живої природи у середовищі життя чи під мікроскопом, створюють моделі скелетів, органів живих організмів, вимірюють температуру тіла живих організмів, їхні розміри, порівнянням систематизували організми по видах, впливом на клітини створюють ліки;

• фізики спостерігають за фізичними явищами в природі, моделюють атомну будову речовини, порівнюють властивості речовин для систематизації, експериментально вивчають явища.

• хіміки спостерігають за взаємодією речовин під час реакцій, використовують реактиви для прискорення реакцій, моделюють будову речовин, доповнюють  хімічні елементи періодичної таблиці Мендєлєєва, вимірюють масу речовини при проведенні реакцій тощо.

Інші завдання дивись тут...