Інші завдання дивись тут...

Якщо хімічних елементів 118, то речовин – понад 10 мільйонів!

Мета вивчення речовин:

• безпечне використання існуючих речовин;

• створення нових речовин. 

 

ПРОСТІ РЕЧОВИНИ — речовини, частинки яких складаються з атомів одного виду (утворені атомами одного хімічного елемента).

Приклади простих речовин: кисень, водень, азот, озон, залізо, графіт, алюміній, сірка. 

Речовина

Хімічна формула, модель

Читаємо

Кількість атомів

Кисень

О2

«о-два»

два атоми Оксигену

Водень

H2

«аш-два»

два атоми Гідрогену

Озон

О3

«о-три»

три атоми Оксигену

Графіт

C

«це»

один атом Карбону

Залізо

Fe

«ферум»

один атом Феруму

Азот

N2

«ен-два»

два атоми Нітрогену

Прості речовини за властивостями: метали та неме­тали.

Метали за нормальних умов тверді (виняток – ртуть), мають блиск, легко куються, проводять електричний струм.

Метали: ртуть, залізо.

Використання металів:

• Металеві вироби роблять життя про­стішим і комфортнішим, бо метали широко використовують майже в усіх сферах виробництва.

• Найпоширеніший у земній корі метал – алюміній – використовують для виготовлення різноманітних предме­тів – кухонної фольги, посуду, віконних рам, телефонів, захисного скла, ноутбуків, спортивного і туристичного спо­рядження, а в авіабудуванні – для виготовлення корпусів, двигунів, інших важливих складових літака.

• Другий за по­ширенням метал – залізо, з якого отримують надзвичайно міцну сталь для створення, зокрема, каркасів хмарочо­сів та інших громіздких споруд, а чисте залізо буває тільки космічного походження у складі уламків метеоритів.

 

Неметали не мають металічного блиску, не при­датні для кування, погано проводять струм, можуть бути твердими, рідкими або газуватими.

Неметали: сірка, вугілля, фосфор — тверді; бром — рідкі; кисень, азот, водень — газуваті.

На нашій планеті неметалічні елементи більш поши­рені, ніж металічні.

У природі трапляються самородні не­метали: сірка, графіт (у земній корі); азот і кисень (у пові­трі).

Частіше у природі неметали перебувають у вигляді сполук, наприклад, вода і розчинені в ній солі, мінерали й гірські породи.

Неметали широко використовують у харчо­вій промисловості, медицині, фармацевтиці. 

 

СКЛАДНІ РЕЧОВИНИ — речовини, частинки яких складаються з атомів різного виду (утворені з атомів двох і більше хімічних елементів).

Атоми різних хімічних елементів здатні сполучатися один з одним у різній кількості та послідовності, тому складних речовин більше, ніж простих.

Приклади складних речовин: вуглекислий газ, вода, метан, пероксид водню, кухонна сіль, питна сода, оцет, білки, глюкоза, крохмаль тощо.

Речовина

Хімічна формула

Читаємо

Кількість атомів

Вода

Н2О

«аш-два-о»

два атоми Гідрогену та один атом Оксигену

Вуглекислий газ

СО2

«це-о-два»

однин атом  Карбону і два атоми Оксигену

Метан

СН4

«це-аш-чотири»

один атом Карбону і чотири атоми Гідрогену

Гідроген пероксиду (перекис водню)

H2О2

«аш-два-о-два»

два атоми Гідрогену і два атоми Оксигену

Органічні речовини

(цукор, курячий білок, олія, крохмаль, пластмаса, гума, поліетилен)

цукор, або сахароза

С6Н12О6

«це-шість-аш-дванадцять-о-шість»

шість атомів Карбону, дванадцять атомів Гідрогену і шість атомів Оксигену

 

Спільні ознаки простих і складних речовин:  складаються з хімічних елементів. 

Відмінні ознаки:

Прості речовини

Складні речовини

Будуються з атомів одного хімічного елементу

Будуються з атомів двох і більше хімічних елементів

Не розкладаються з утворенням нових речовин

Розкладаються з утворенням нових речовин

Поділяють на метали і неметали

Поділяють на органічні та неорганічні

Інші завдання дивись тут... 

 • микола
  чоткий сайт
  22 квітня 2018 20:21
 • Сней
  Чотко
  15 жовтня 2018 13:41
 • _Anastasi_
  Спасибі, очень помогло
  18 грудня 2018 20:42
 • софія
  натрій оксид
  20 травня 2019 15:08
 • _chotcaya_
  Немає спільних та відмінних ознак.. ------------------- Додано
  20 січня 2020 15:18
 • Макс
  Nice
  26 жовтня 2021 13:58