ЗАЖУРИВСЯ КІТ

Зажурився Кіт,

серце тиснуть болі:

вчитися не хочуть

кошенята в школі.

 

Виліз Кіт на пліт,

хмурить сиві брови:

до книжок нема

в кошенят любові.

Наче хмара Кіт.

Спину гнуть турботи:

що ж то з кошенят

вийде без охоти?

 

Як же отакі

в світі розберуться?

Геть усі з незнайків

тільки насміються.

Тема: розповідь про переживання кота, бо кошенята не хочуть вчитися.

Головна думка: «Геть усі з незнайків тільки насміються».

Мета: заклик старанно вчитися в школі, щоб не стати безпорадними незнайками.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «сиві брови».

Метафора: «зажурився кіт,…хмурить … брови», «серце тиснуть болі», «вчитися не хочуть кошенята», «до книжечок нема … любові», «спину гнуть турботи», «вийде без охоти».

Порівняння: «Наче хмара кіт».

Риторичне запитання: «Спину гнуть турботи: що ж то з кошенят вийде без охоти?», «Як же отакі в світі розберуться?».

Інверсія: «Зажурився Кіт, серце тиснуть болі», «спину гнуть турботи».

 

Кількість строф: чотири.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: тристопний хорей.

на

че

хма

ра

кіт

 

спи

ну

гнуть

тур

бо

ти

що

ж то

з ко

ше

нят

 

вий

де

без

ро

бо

ти

/_U/_U/_

/_U/_U/_U/

/_U/_U/_

/_U/_U/_U/

 

Рими: болі – школі, турботи – охоти, розберуться – насміються.

 

Цитатна характеристика Кота

Зажурений, схвильований

«Зажурився Кіт, серце тиснуть болі: вчитися не хочуть кошенята в школі»

Нахмурений, сердитий 

«хмурить сиві брови: до книжок нема в кошенят любові»

Злий, незадоволений

«Наче хмара Кіт»

Працьовитий, втомлений, стурбований

«Спину гнуть турботи»

 Цитатна характеристика кошенят

Безвідповідальні, недисципліновані, нестаранні

«вчитися не хочуть кошенята в школі»

Не люблять читати книжки, не мрійливі 

«до книжок нема в кошенят любові»

Ліниві до роботи, хочуть тільки розважатися

«що ж то з кошенят вийде без охоти»

Безпорадні в житті

«Як же отакі в світі розберуться»

Незнайки, недопитливі

«з незнайків тільки насміються»

Поради кошенятам: стати старанними учнями, більше читати, виконувати домашнє завдання, уважно слухати вчителя на уроці.

 

Фразеологізми: болить серце («серце тиснуть болі»), як хмара («наче хмара Кіт»), гнути спину («спину гнуть турботи»).

     

Навчання — це наполеглива праця