СТАНЬ УСПІШНИМ!

Щоб у житті успішним стати,

потрібно вчитись, працювати.

Щодня хоч крихітку, краплинку

знання збирати у торбинку.

 

Ось перші букви, перше слово,

задача, ввічлива розмова,

веселий віршик і малюнок

та вишиванки візерунок.

 

Терпляче все життя, дитино,

наповнюй розуму торбину.

Як звідтіля знання дістанеш,

успішним неодмінно станеш!

 

Тема: поетичне послання для дітей, як стати успішним.

Головна думка: «Як... знання дістанеш, успішним неодмінно станеш!».

Мета: заклик до дітей старанно навчатися.

Рід літератури: лірика.

Жанр: вірш.

 

Художні засоби

Епітети: «веселий віршик», «ввічлива розмова».

Метафора: «знання збирати у торбинку», «наповнюй розуму торбину», «звідтіля знання дістанеш».

Повтори: «Ось перші букви, перше слово», «хоч крихітку, краплинку».

Риторичний оклик: «Як звідтіля знання дістанеш, успішним неодмінно станеш!»

Звертання: «дитино».

Перелічення: «задача, ввічлива розмова, веселий віршик і малюнок».

Зменшувані суфікси: «крихітку», «краплинку», «торбинку», «віршик».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: чотиривірш (катрен).

Віршовий розмір: чотиристопний ямб.

щоб

у

жи

тті

у

спі

шним

ста

ти

по

трі

бно

вчи

тись

пра

цю

ва

ти

що

дня

хоч

кри

хі

тку

кра

плин

ку

зна

ння

зби

ра

ти

у

тор

бин

ку

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U

/U_/U_/U_/U_/U

 

Римування: суміжне (ААББ).

Точні рими: стати – працювати, краплинку – торбинку, малюнок – візерунок, дістанеш – станеш.

 

Вірш-монолог до школярів сумлінно вчитися.

Щоб у майбутньому бути успішним, треба спочатку наполегливо навчатися у школі. А потім усе життя терпляче поповнювати набуті знання.

Поетеса переконана, що з ними неодмінно успішним станеш!

 

Для чого людині потрібні знання

Навчання — це наполеглива праця