СУМУВАЛА КНИЖЕЧКА

У бібліотеці, угорі, високо

книжечка стояла сумно й одиноко.

Прибігали дітки чемні невеличкі,

не могли дістатись верхньої полички.

 

Книжечка просила тихо і печально: —

Прочитайте, дітки, я така повчальна,

і така цікава, для усіх згоджуся...

Раптом опинилась у руках Катрусі.

 

Втішилася книжка і мале дівчатко,

що в бібліотеку завітала з татком.

                   (Леся Вознюк)

Тема: поетична розповідь про бібліотечну книжку, на яку довго не звертали увагу читачі.

Головна думка: «прочитайте, дітки, я така повчальна, і така цікава, для усіх згоджуся...»

Мета: заклик читати книжки.

 

Художні засоби

Епітети: «дітки чемні», «книжка повчальна, цікава».

Уособлення: книжечка стояла сумно й одиноко, просила тихо і печально, втішилася.

Повтори: «угорі, високо», «така … і така …».

Повтори (анафора): «книжечка …».

Інверсія: «прибігали дітки чемні невеличкі».

Пестливі слова: «книжечка», «дітки», «невеличкі», «дівчатко».

Звертання: «прочитайте, дітки, я така…»

 

Кількість строф: три

Вид строфи: чотиривірш (катрен)

Віршовий розмір: шестистопний хорей

кни

же

чка

про

си

ла

ти

хо

і

пе

чаль

но

про

чи

тай

те

ді

тки

я

та

ка

пов

чаль

на

/_U/_U/_U/_U/_U/_U/

/_U/_U/_U/_U/_U/_U/

 

Римування: суміжне (ААББ)

Рими: високо – одиноко, невеличкі – полички, печально – повчальна, згожуся – Катрусі, дівчатко – татком

 

У першій строфі йдеться про бібліотечну книжку. Вона, стояла, напевно, на найвищій полиці. Через це була позбавлена уваги маленьких читачів. Тому сумувала і почувалася одинокою.

У другій строфі тихо і печально книжечка просить читачів прочитати її. І книжечку не оминула Катруся.

У третій строфі Катрусин вибір втішив книжку. Сьогодні дівчинка прийшла в бібліотеку з татком. Напевно, за його порадою і допомогою книжечка знайшла свого читача.

 

Поради, як користуватися книжкою

Як ти зазвичай вибираєш книгу для читання

Відгук про прочитану книгу

Яка книжка тебе зацікавила найбільше

Яку книгу ти читав (читала) влітку

Чи доводилося вам «лікувати» пошарпані бібліотечні книжки

Чому люди називають книгу «джерелом знань»

Повідомлення про те, як створювали рукописні книжки за часів Київської Русі

Розповідь про бібліотеку, якою ти користуєшся