НАШ КЛАС

Добрий день, наш милий клас!

Як ти влітку жив без нас?

 

Друже наш, просторий клас,

привітай сьогодні нас!

Ми з тобою знов зустрілись,

бо канікули скінчились.

 

Буде в класі, як раніше:

сміх і галас, а не тиша.

Проживем навчальний рік

ми ще краще, як торік.

Тема: поетичний монолог учнів про свій клас.

Головна думка: «проживем навчальний рік ми ще краще, як торік».

Мета: захоплення класом, як важливою можливістю для дітей навчатися та зростати особистостями.

 

Художні засоби

Епітети: «милий клас», «просторий клас».

Риторичний оклик: «Добрий день, наш милий клас!», «Друже наш, просторий клас, привітай сьогодні нас!»

Риторичне запитання: «Як ти влітку жив без нас?».

Риторичне звертання: «наш милий клас», «друже наш».

Метафора: «клас привітай сьогодні нас», «з тобою знов зустрілись», «проживем навчальний рік».

Порівняння: «буде, як раніше, сміх і галас», «краще, як торік».

Антитеза (протиставлення): «галас, а не тиша».

 

Кількість строф: три.

Вид строфи: катрен (чотиривірш).

Віршовий розмір: тристопний хорей.

до

брий

день

наш

ми

лий

клас

як

ти

влі

тку

жив

без

нас

/_U/_U/_U/_

/_U/_U/_U/_

 

Римування: суміжне (ААББ)

Рими: клас – нас, зустрілись – скінчились, раніше – тиша, рік – торік.

 

Для поета клас – це не просто територія, а друг. Адже в процесі навчання учні проводять там багато часу на уроках і перервах. Не тільки здобувають знання, а спілкуються, стають друзями. З початком навчального року на зміну тиші у класі лунає сміх і галас учнів класу.

Слово клас багатозначне. У тлумачному словнику читаємо серед різних значень, що клас – може означати підрозділ навчального закладу для однолітків, а також  кімнату в школі, де здійснюється навчальний процес.

А шо ти можеш розказати про свій клас?…