Інші правила дивись тут...

Слова з одним лексичним значенням називають однознач­нимиОдне значення, як правило, мають переважно назви людей за різними ознаками (професіями, місцем проживання тощо), назви тварин, рослин, назви днів тижня і місяців, конкретних предметів тощо.

 

Слова, які мають кілька лексичних значень, називають багатозначнимиБага­тозначні слова називають предмети, ознаки, дії, у чомусь подібні між собою. Переважна більшість слів української мови — багатозначні.

 

У тлумачному словнику різні значення багатозначного слова пода­ють в одній статті й нумерують цифрами.

Журавель, -вля, ч. 1. Великий перелітний птах із довгими ногами, шиєю і прямим гострим дзьобом, живе на лісових і степових болотах. 2. Довга жердина, приладнана біля колодязя як важіль для витягування води, або й весь пристрій із такою жерди­ною. 3. Народний сюжетний танець, у якому танцівники зображують журавлів.

 

Багатозначні слова називають предмети, ознаки, дії, у чомусь по­дібні між собою. Однозначних слів у мові менше, ніж багатозначних, адже дуже багато  предметів, ознак, дій є подібними, їх і називають багатозначні слова.

Колодязний журавель обрисами нагадує цибатого птаха, а учасники народного танку «Журавель» наслідують рухи птаха.

Головна значуща частина слова, як і підземна частина рослини, зветься корінь, адже від кореня розростається багато рослин, а від кореня слова за допомогою інших морфем утворюються нові слова.

Пристрій, що дає корис­тувачеві можливість взаємодіяти з комп'ютером, зветься мишка, бо своїм зовнішнім виглядом нагадує таку тварину.

 

Багатозначні слова можуть уживатися в прямому і переносному значеннях.

Інші правила дивись тут...