Я вважаю, що не можна однозначно, як і слова, префікси називати антонімічними. Можна лише вважати деякі префікси антонімічними тільки для певних слів.

   Хочу пояснити свою думку. Наприклад, пари префіксів на – від, при – від, за – від в  певних словах, наприклад, налити – відлити, закрити – відкрити, приплисти – відплисти надають словам протилежного значення. З іншого погляду, наприклад, розглянемо слова приїхати, приплисти. Антонімом до першого є слово поїхати, до другого – відплисти. Для слова від’їхати краще підходить під’їхати, до заїхати – виїхати. Як бачимо, у даному випадку нема сталої пари таких префіксів. Не можна сказати однозначно, що така то пара префіксів є антонімічними. Також ряд префіксів, наприклад, не-, без- завжди надають словам протилежного значення. Наприклад, совісний та безсовісний. Ці слова з антонімічної пари, причому в першому слові нема префікса, а в другому наявний. Це саме стосується, наприклад, правда – неправда. Їх можна називати заперечними.

  Тому я краще формулював би думку так, що ряд префіксів можуть надавати словам протилежного значення, тобто за допомогою деяких префіксів можна утворити антоніми.