На мою думку деякі суфікси можна називати антонімічними.

   До них можу віднести зменшувально-пестливі та збільшувально-згрубілі суфікси. Вони надають словам протилежного звучання. Наприклад, порівняємо слова морозець та морозище. У першому випадку розуміємо слабкий холод, то в другому – сильний. Слова можна вважати антонімами, бо вони протилежні за значенням. А така пара слів однозначно утвориться за допомогою пари зменшувально-пестливого та збільшувально-згрубілого суфіксів.

   Можна стверджувати, що зменшувально-пестливий та збільшувально-згрубілий суфікс до слова утворять  антонімічну пару.