Інші правила дивись тут...

4 КЛАС

Багато дієслів на постфікс –ся (-сь) називають дію, спрямовану виконавцем на самого себе: одягається, взуваються, умиваюсь, умиваюся.

Постфікс –ся (-сь) слід пов’язувати з прийменником, враховуючи милозвучність мови:  бавлюсь у пісочниці, бавлюся з дітьми.

Дієслова на –ться пишемо зі знаком м’якшення.

 

7 КЛАС

Поняття «зворотне дієслово» («зворотна форма дієслова») тлумачиться неоднаково, що пов’язане з різним розумінням категорії стану. Наприклад, поширеним є погляд, що це всі дієслова з постфіксом (часткою) -ся незалежно від походження та значення стану.

 

За вираженням різних відношень дії до її суб’єкта та об’єкта:

1) власне-зворотні виражають дію, спрямовану на діяча: умиватися, одягатися, взуватися;

2) взаємно-зворотні позначають дію двох чи кількох осіб, кожна з яких є одночасно суб’єктом і об’єктом: зустрічатися, змагатися, бавитися;

3) загально-зворотні найчастіше позначають внутрішній стан людини: хвилюватися, журитися, сміятися, сердитися;

4) непрямо-зворотні позначають дію, здійснювану у власних інтересах, об’єкт дії виступає у функції непрямого додатка або й зовсім відсутній: збиратися, листуватися;

5) активно-безоб’єктні позначають дію як характеристику суб’єкта: (собака) кусається, (троянда) колеться;

6) пасивно-якісні позначають дію, якої може зазнавати суб’єкт через свої особливі властивості: (скло) б’ється, (папір) загинається.

 

Дієслова зазначених семантичних груп утворюються від незворотних перехідних дієслів.

У деяких дієсловах, утворених від неперехідних, постфікс -ся утворює безособове значення: дихається, живеться, спиться.

 

Є дієслова, які без постфікса -ся не вживаються: сміятися, намагатися, пишатися, сподіватися, вагатися, сумніватися, старатися.

Інші правила дивись тут...