Інші правила дивись тут...

3 КЛАС

Прийменник – це службова частина мови, що служить для зв’язку слів. Прийменники пишемо окремо від інших слів.

Прийменники «допомагають» зв'язувати слова між собою у словосполученнях і реченнях.

Прийменники (в, у, на, під, над, перед, до, з, із, за, біля, при, під, для, над, між, без, від, із-за тощо) найчастіше вживаються разом з іменниками. Наприклад: по (снігу), з (гірки).

Ці службові слова, що не відповідають на питання й, зазавичай, допомагають визначити місцезнаходження одних предметів  відносно до інших.

 

Прийменник по найчастіше вживається тоді, коли:

 

• дія спрямована на якусь поверхню: по світу блукати,

 

• йдеться про напрямок дії: ходити по садочку, діброві.

 

Прийменники не слід плутати з префіксами

Таблиця порівняння префікса з прийменником, щоб правильно їх розрізняти.

Прийменники — це окремі слова

Префікс — це частина слова

Пишуться окремо від інших слів

Пишуться разом зі словом

з мила (прийменник з іменником)

змила (дієслово з префіксом з-)

 Перевірка написання

після прийменника можна поставити запитання: з (чого?) мила

підібрати спільнокореневе слово без префікса: мило

після прийменника можна вставити додаткове слово: з (ароматизованого) мила

службові слова ніколи не стоять перед дієсловами

 

Перевірка для прийменника (між прийменником і наступними словами можна вставити допоміжне слово або запитання, також службові слова ніколи не стоять перед дієсловами):

зайти за (ким?) другом, погуляти по (чому?) парку, допливти до (чого?) берега.

зайти за (своїм) другом, погуляти по (весняному) парку, допливти до (протилежного) берега.

Перевірка для префікса (змінити слово на спільнокореневе, службові слова ніколи не стоять перед дієсловами):

зайти (бо йти) за другом, погуляти (бо гуляти) по парку, допливти (бо плив) до берега.

Інші правила дивись тут...