Інші правила дивись тут...

3 КЛАС

Прийменник – це службова частина мови, що служить для зв’язку слів.

Прийменники (в, на, під, над, перед, до, за, без, від, із-за та ін.) найчастіше вживаються разом з іменниками. Наприклад: по (снігу), з (гірки).

Ці службові слова, що не відповідають на питання й, зазавичай, допомагають визначити місцезнаходження одних предметів  відносно до інших.

 

Прийменники не слід плутати з префіксами. 

Таблиця порівняння префікса з прийменником, щоб правильно їх розрізняти.

Прийменники — це окремі слова

Префікс — це частина слова

Пишуться окремо від інших слів

Пишуться разом зі словом

з мила (прийменник з іменником)

змила (дієслово з префіксом з-)

після прийменника можна поставити запитання з (чого?) мила

 

після прийменника можна вставити додаткове слово з (ароматизованого) мила

 

  

Інші правила дивись тут...