Інші правила дивись тут...

Дієслова на -ть, -ться пишуть зі знаком м'якшення: знають, навчаються.

Дієслова на -ться вимовляють так: сміються [с'м'ійуц':а], граються [грайуц':а].

Дієслова на -ш, -шся пишуть без знака м'якшення: знаєш, навчаєшся. Вимовляють їх так: [знаеиш], [навчайеис':а].

 

Вимовляй:                  Пиши:

[ц':а], [с':а]               -ться, -шся

поведе[ц':а]                поведеться

набере[ц':а]                набереться

вчи[с':а]                    вчишся

сміє[с':а]                    смієшся

Інші правила дивись тут...