Інші правила дивись тут...

Дієслова на -ть, -ться (-дься) пишуть з літерою знак м'якшення: знають, навчаються, погодься.

Дієслова на -ться (зворотні дієслова) вимовляють так: сміються [с' м’ і й у ц': а], граються [г р а й у ц': а].

Дієслова на -ш, -шся пишуть без знака м'якшення: знаєш, навчаєшся. Вимовляють їх так: [з н а еиш], [н а в ч а й еи с' :а].

 

У дієсловах на –ться, -шся відбувається уподібнення приголосних звуків:  

Вимовляй:                  Пиши:

[ц':а], [с':а]               -ться, -шся

поведе[ц':а]                поведеться

набере[ц':а]                набереться

йде[ц':а]                    йдеться

миє[с': а]                   миєшся

вчи[с':а]                    вчишся

сміє[с':а]                    смієшся

 

 

Закон письма і вимови вивчай:

написано -шся, а ти [с':а] вимовляй.

Раненько прокидаєшся,

зарядкою займаєшся,

водою обливаєшся,

швиденько одягаєшся,

в дорозі не спиняєшся.

Так, друже мій, ніколи

не спізнишся до школи.

     (Алла Свашенко)

Закон письма і вимови вивчай:

Написано -ться, а ти [ц’:а] вимовляй.

Хто рано прокидається,

зарядкою займається,

водою обливається,

і швидко одягається,

в дорозі не спиняється.

Той, друже мій, ніколи

не спізниться до школи.

Інші правила дивись тут...