Інші правила дивись тут...

Дієслова на -ть, -ться пишуть з літерою знак м'якшення: знають, навчаються.

Дієслова на -ться (зворотні дієслова) вимовляють так: сміються [с' м’ і й у ц': а], граються [г р а й у ц': а].

Дієслова на -ш, -шся пишуть без знака м'якшення: знаєш, навчаєшся. Вимовляють їх так: [з н а еиш], [н а в ч а й еи с' :а].

 

У дієсловах на –ться, -шся відбувається уподібнення приголосних звуків:  

Вимовляй:                  Пиши:

[ц':а], [с':а]               -ться, -шся

поведе[ц':а]                поведеться

набере[ц':а]                набереться

йде[ц':а]                    йдеться

миє[с': а]                   миєшся

вчи[с':а]                    вчишся

сміє[с':а]                    смієшся

Інші правила дивись тут...