Інші правила дивись тут...

ПРЕФІКС (від лат. prae – попереду і fixus – прикріпле­ний) — значуща частина слова, що стоїть перед коренем.

 

Префікси: у, в, на, до, над, з, із, за, біля, перед, при, під, від, до, для, без, над, між. 

 

За допомогою префіксів утворюються нові слова: прийшов, зайшов, прийшов, відійшов, перейшов.

У слові може бути кілька префіксів: що-най-вищий, пере-роз-по-діл, до-по-мога.

 

Префікс позначаємо так ¬: 

 

Перш ніж позначити префікс, необхідно:

1. Змінити слово, визначити в ньому закінчення й основу.

2. Дібрати кілька спільнокореневих слів і визначити корінь.

3. Виділити частину слова перед коренем. Потім позначити його.

 

Не слід плутати префікс (частина слова) і прийменник (окреме слово)! 

Інші правила дивись тут...