Інші правила дивись тут...

Лексика — це сукупність усіх слів мови, її словниковий склад. 
Лексика української мови за вживанням: активна та пасивна.

 

АКТИВНА — слова повсякденного вжитку, якими мовці користуються в особистому житті й суспільному житті (загальновживані слова).

ПАСИВНА — слова, що вийшли з ужитку (застарілі — історизми і архаїзми) й нові, які ще не стали звичними для багатьох мовців (неологізми), оскільки усі вони рідко вживаються.

 
Застарілі слова
• історизми — це слова, що називають явища, предмети минулих епох і не мають відповідників у сучасній українській літературній мові (вони вийшли зі вжитку водночас із поняттями, які називали слова): воєвода, панщина, кріпак, свитка, кобеняк, повіт, боярин, призьба.
• архаїзми — це застарілі синоніми до сучасних слів або слова, що змі­нили своє значення: десниця (права рука), уста (губи), ректи (говорити).
 

Нові слова (неологізми) — це слова й словосполучення, що з’явилися в мові нещо­давно, але поступово входять до широкого вжитку.

З часом вони стають загальновживаними словами (космонавт, телебачення). Більшість такої лексики стає інтернаціональною (менеджер, спонсор, комп'ютер).

Серед нових слів розрізняють:

неологізми, що називають нові предмети або поняття: мобільний зв'язок, менеджер, спонсор, комп'ютер, електронна пошта, фейк, смартфон, блог, ґаджет селфі, чизкейк, коворкінг;  

авторські неологізми (письмен­ницькі новотвори): зграя, послуга, почуття, рівність (Пантелеймона Куліша), свідоцтво, чинник, привід (Івана Франка), про­мінь, невідборонно (Леся Українка), сонцебризно (Павла Тичини).

Нові слова, утворені письменниками, не завжди стають загальновживаними: невідборонно, сонцебризно.

 
Професійні слова (професіоналізми) — слова, які вживаються людьми певної професії: терапевт, скальпель, педрада, унаоч­нення, класний журнал, картина, натютморт, баланс, кредит, бланширування, шинкування.
Професійні слова виникають і там, де термінології не може бути: за­виснути (тимчасово припинити роботу) — з мовлення програмістів; вікно (незаповнений між уроками час) — з мовлення вчителів; карнизик(верхня частина опуклості глечика) — з мовлення гончарів. У художніх творах професійні слова вживають для точнішо­го відтворення життя, праці та побуту представників певних професій.
 
Діалектні слова (діалектизми) — слова, які вживаються лише жителями певної місцевості: вуйко (дядько), пательня (сковорода), п'єц (піч), бараболя (картоп­ля), оседок (житло), перепудитися (злякатися), губи (гриби), мешти (туфлі), філіжан­ка (чашка), коцик (покривало) та ін.
 
Просторічна лексика (просторіччя) — слова, що виходять за межі літературного вжитку: секлетар (секретар), пожалуста, до свідання, пика, пертися, верзти, варнякати.
 
Жаргонізми (сленг, сленгізми) — емоційно забарвлені слова, які використо­вують представники різних груп, особливо вони поширені серед молоді (здебільшого використовують у тек­стах розмовного і ху­дожнього стилю, адже в лі­тературній мові такі слова набувають емоційного забарвлення). 

Розрізняють:

• молодіжний сленг: мажор (син заможних батьків), юзер (комп'ютерний користувач), лайк (уподобайка), троль (користувач-провокатор), тачка (машина), кльово (добре), фігня (нісенітниця);

• професійний сленг, наприклад, з мовлення військових: арта (артилерійський обстріл), бронік (бронежилет); з мовлення програмістів: хард (диск), девайси (обладнання), дрова (драйвери), софт (програма).

 

Терміни — слова, що називають певні поняття, вживають науковці, військові, спортсмени, діячі мистецтва у своїй професійній діяльності, застосовуються в на­уковому та офіційно-діловому стилях. Вони назива­ють певні поняття:
      • науки (спрощення, відмінювання, абстракція, вища нервова діяльність);
      • техніки (динамік, процесор, операційна система);
      • мистецтва (інтермецо, амплуа, інженю, соло, па-де-де, нот­ний стан).
 
Групи слів за вживанням:
• загальновживані слова – слова, які використо­вують усі люди неза­лежно від фаху, місця проживання, їх використовують усі люди в усному й писемному мовленні, таких слів у мові — більшість, вони називають явища й предмети: родина, неділя; краси­вий, легкий; ходити, говорити, мати, дочка, брат, сестра, хліб, сіль, вода, пшениця.
• стилістично забарвлені слова, які вживають у текстах різних стилів.
До стилістично забарвлених слів належать:
• книжна лексика — слова, властиві передовсім писемному мовленню: держава, мир, істина, намір, меценатство, спостережен­ня, рішення;
Книжна лексика поділяється на такі групи:
• суспільно-політична лексика — слова, пов'язані з політичним і громадським життям суспільства і людини в суспільстві: Верховна Рада, парламент, народний депутат, Рада Європи, вибори, преса;
• наукова лексика — слова, що вживаються в науковій літературі та мовленні науковців: аргумент, дослід, спостереження, зіставлен­ня, експеримент, іменник, словосполучення, речення, клітина, раді­ус, систематизувати, класифікувати, пульсари, магнітні хвилі;
• офіційно-ділова лексика — слова, уживані в діловому спілку­ванні, зокрема в документах (ділових паперах): закон, наказ, заява, реєстрація, інструкція, відрядження, угода, посвідчення, протокол.
• розмовна лексика — слова, що їх уживають у побутовому мов­ленні (у словниках біля та­ких слів роблять позначку розм.) і які виразно передають оцінку осіб, предметів, явищ і почуттів: синок, мастак, смакота, хапуга, злюка, горлопанити, байдикувати, електричка, мобілка, маршрутка, велик, телик.

Інші правила дивись тут...