Інші правила дивись тут...

Лексика — це сукупність усіх слів мови, її словниковий склад.

 

Лексичне значення — це те, що слово означає.

Напри­клад, іменник пасажир означає людину, яка здійснює по­їздку різними видами транспорту.

Усі слова, крім службових, мають лексичне значення.

Лексичне значення слова пояснюють у тлумачних слов­никах.

 

Слова можуть бути однозначними та багатозначними.

 

Лексикологія (від грец. lexikos – словесний, словни­ковий і logos – учення) — це розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови.

 

Лексична помилка – це вживання слова в невластивому значенні, повтор слова в реченні або в сусідніх реченнях, перекручування та вживання зайвих слів тощо.

Слова слід вживати у властивому їм значенні.

Інші правила дивись тут...