Інші правила дивись тут...

Соно́рні та шу́мні приголосні звуки розрізняють за способом творення по впливу голосу та шуму.

 

Сонорні приголосні звуки – це приголосні звуки, при творенні яких голос переважає над шумом.

В українській мові 9 сонорних приголосних звуків:

[в], [й], [м], [н], [н' ], [л], [л' ], [р], [р' ]

Пам’ятаємо вираз  «майоріла нива», «майорів  лан», «мінераловий»

Усі сонорні приголосні звуки належать до дзвінких приголосних і не мають парних глухих.

 

Шумні приголосні звуки – це приголосні звуки, при творенні яких переважає шум.

В українській мові 23 шумних приголосних звуки:

• шумні дзвінкі приголосні  [б],[д],[д'],[з],[з'],[дз],[дз'],[ж],[дж],[ґ],[г], у яких шум переважає над голосом.

 

• шумні глухі [п],[ф],[т],[т'],[с],[с'],[ц],[ц'],[ш],[ч],[к],[х], бо у них голос узагалі відсутній. 

        Пам’ятаємо вираз про цирк «хочу "це" - фокус і шапіто».

 

Голосовий апарат людини

Інші правила дивись тут...