Інші правила дивись тут...

Таблиця дзвінких і глухих приголосних звуків

Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки

Не утворюють пар

Дзвінкі (шумні)

[б]

[г]

[ґ]

[д]

[д']

[ж]

[з]

[з']

[дж]

[дз]

[дз']

 

сонорні

[в][л][л'][м]

[н][н']

[й][р][р'] 

Глухі

(шумні)

[п]

[х]

[к]

[т]

[т']

[ш]

[с]

[с']

[ч]

[ц]

[ц']

[ф]

 

Соно́рні та шу́мні приголосні звуки розрізняють за способом творення по впливу голосу та шуму.

 

Сонорні приголосні звуки – це приголосні звуки, при творенні яких голос переважає над шумом.

В українській мові 9 сонорних приголосних звуків:

[в], [й], [м], [н], [н' ], [л], [л' ], [р], [р' ]

Пам’ятаємо один з виразів  «майоріла нива», «майорів  лан», «мінераловий», «ми винили рій» 

Усі сонорні приголосні звуки належать до дзвінких приголосних і не мають парних глухих.

 

Шумні приголосні звуки – це приголосні звуки, при творенні яких переважає шум.

В українській мові 23 шумних приголосних звуки:

• шумні дзвінкі приголосні  [б],[д],[д'],[з],[з'],[дз],[дз'],[ж],[дж],[ґ],[г], у яких шум переважає над голосом.

 

• шумні глухі [п],[ф],[т],[т'],[с],[с'],[ц],[ц'],[ш],[ч],[к],[х], бо у них голос узагалі відсутній. 

        Пам’ятаємо вираз про цирк «хочу "це" - фокус і шапіто».

        Або пам’ятаємо вираз «киця хоче спати у шафі».

 

Голосовий апарат людини

Інші правила дивись тут...