Інші правила дивись тут...

В українській мові приголосні звуки місцем творення (за активним мовним органом їх творення) поділяються на губні, язикові та глоткові:

 

• налічується 5 губних приголосних звуків (у їх творенні найактивніші губи):

[б], [п], [в], [м], [ф]

Пам’ятаємо вираз   «побув у Фоми»

 

• тільки 1 глотковий приголосний звук (у його творенні найактивніша глотка):

[г]

 

• решта 26 язикових приголосних звуків (у їх творенні найактивніший язик)

     — передньоязикові [д], [д'], [т], [т'], [з], [з'], [c], [c'], [ц], [ц'], [дз], [дз'], [ж],        [ч], [ш], [дж], [л], [л'], [н], [н'], [р], [р'];

Серед деяких передньоязикових приголосних звуків за фоносемантикою розрізняють:

свистячі [з], [с], [ц], [дз], [дз']

шиплячі [ж], [ш], [ч], [дж]

    — середньоязиковий [й];

    — задньоязикові [ґ], [к], [х].

 

 

Також серед приголосних звуків виділяють 3 носові приголосні звуки [м], [н], [н'], у творенні яких також бере участь носова порожнина.

Голосовий апарат людини

Інші правила дивись тут...