На мою думку, прочитані речення утворюють текст.

    У даному висловлюванні вони пов'язані за змістом. Це розповідь (опис, міркування, роздуми) про … Зазвичай тексти пишуть з певною метою, у них наявна головна думка. Речення розташовані у певному порядку згідно будови тексту, утворюючи завершеність думки. Вони пов’язані граматично закінченнями та іншими словами (займенниками, сполучниками,   синонімами, повторами, спільнокореневими словами). До них можна підібрати заголовок.

    Ось тому прочитані речення утворюють текст.