1. Вимовте слова-назви намальованих предметів. (Буква ґ).

Аґрус, ґудзик, ґава.

2. Зробіть звуко-буквений аналіз слова аґрус.

Аґрус [ •'–| – • – ]    [а ґ р у с]  

3. Прочитайте слова кожного рядка. Утворіть і запишіть із ними речення.

Чорненький, цуцик, ґудзик, загубив. На, ґелґотіли, подвір'ї, гуси.

Довідка: Біля, ріс, ґанку, горіх.

Чорненький цуцик загубив ґудзик. На подвір'ї ґелґотіли гуси. Біля ґанку ріс горіх. 

Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова.

Подвір'ї [ – • –| – •'–| • ]   [п о д в' і р й і]

4. Прочитайте слова в колонках. З'єднайте їх за значенням. Запишіть за зразком.

Ґречний — шанобливий, увічливий.

Ґазда — господар, хазяїн. 

Ґвалт — сильний крик, галас.

Ґрати — металева загорожа. 

5. ЦУЦИК І ҐУДЗИК

Загубив маленький цуцик

від штанців чорненький ґудзик. 

Все подвір'я обшукав 

всіх курей перепитав, 

всі стежинки обійшов, 

але ґудзик не знайшов. 

Що робити, що робити? 

Як штанці йому носити?

              Тетяна Пустовар

Прочитайте речення. Поміркуйте, у кого трапилася така біда.

Що робити, що робити? 

Як штанці йому носити?

Така біда трапилася з цуциком, бо він загубив від штанців чорненький ґудзик. 

Виберіть словосполучення, які б ви сказали цуцикові: не переживай; ми тобі допоможемо; не хвилюйся; не плач.

Не плач, ми тобі допоможемо.