Буква я.

1. Вимовте звуки, які позначає виділена буква. Скільки звуків і букв у словах?

ясен — 5 зв., 4 б.      [=•'| – • –]         [йасен]

тополя — 6 зв., 6 б.   [– •|– •'| =•]      [топол'а]

2. Знайдіть до слів відповідні схеми. З букв виділеного слова складіть нові слова. Запишіть їх.

яблуко  [= •' | – – •| – •]      [й а б л у к о]

вишня    [– •' –| =•]           [в и ш н' а]

квасоля [– – •|– •'|=•]          [к в а с о л' а]

Квас, соя, оса, клас, ля, осока, воля, сова, Оля, Коля, Валя.

3. Прочитайте слова. Випишіть ті, у яких звуків більше, ніж букв. Із виділеним словом складіть і запишіть речення. 

Маяк, маля, диня, явір, чапля, бабуся.

Маяк – 5 зв., 4 б.         [– •'|= • –]    [м а й а к]

явір – 5 зв., 4 б.          [=•'| – • –]    [й а в' і р]

Явір похилився над тихою водою.

4. Пригадайте оповідання Д. Красицького «Малий маляр».

МАЛИЙ МАЛЯР.

Катря допомагала матері: мела долівку, з лави, з мисника стирала пилюку, поралася в хаті.

Тарас сидів на долівці й держав у руках вуглинку. Він уже обписав геть усю стіну й почав розмальовувати долівку.

На білій стіні красувалися гілки дерев, листя, квіти.

— Що це ти наробив? Я ж казала тобі, Катре, не давай Тарасику вуглинок. Бач, усю стіну змережив! — Мати відібрала вуглинку.

— Ой, ой, ой!.. Справді, що ти понамальовував? Мало тобі вчора попало, то ти й сьогодні хочеш?

Катря відвела Тараса в куток і почала підмазувати стіну. Малому не сиділось, він знайшов біля печі іншу вуглинку і тут же в кутку почав малювати півня на стіні.

— Ти знов за своє? Що то таке?

— То — півень бондаренківський!

— Хоч би свого малював, а то бондаренківського...

— Е, наш не такий! Бондаренківський півень гребенястий. Ач, який гребінь! — Тарас показав Катрі на малюнок.

Катря тільки розвела руками.

Тоді Тарас випорхнув на вулицю, розгладив долонею пилюку й почав паличкою виводити півників.

— Не гуляй, Тарасе, на вулиці, грайся на подвір'ї, — наказала Катря, а сама пішла на город із сапою.

Постеливши серед двору ряднину (покривало з домотканого полотна), Тарас ліг горілиць. Глибоке блакитне небо висіло над Кирилівкою, над хатою, садом, і йому здавалось, що воно живе, крутиться.

Легенький вітрець віяв з городу. На небі пливли білі, як снігові намети взимку, дивовижні хмари, вони міняли обриси, нагадували звірів і птахів.

— Он півник, півник! Такого півника і я вмію малювати, — і малий маляр аж голову підвів, пильно вдивляючись у хмарину.

Ось одірвався хвостик, зникла голова, півник уже скидався на кицьку. Хіба так буває? Був півник, а зараз кицька...

З-за вишняка показалася на небі хмара. Зразу вона ні на що не була схожа, а далі розтягнулася, закучерявилася і попливла прямісінько на сонце. (За Дмитром Красицьким).

Про кого в ньому йдеться? Прочитайте уривок із тексту. Що в ньому описано? Випишіть підкреслені слова, уставляючи пропущені букви.

З-за вишн..ка показалис.. на небі хмари. Зразу вони ні на що не були схожі, а потім розтягнулис.., закучер..вилис.. і попливли пр..місінько на сонце. Вони нагадували звірів і птахів.

— Он півник, півник! Такого півника і я вмію малювати, — і малий мал..р аж голову підвів, пильно вдивляючись у хмаринку.

В оповіданні Д. Красицького «Малий маляр» розповідається про дитячі роки Тараса Григоровича Шевченка.

Вишняка, показалися, розтягнулися, закучерявилися, прямісінько, маляр.

5. Спишіть речення. Чому виділені слова пишемо з великої букви?

Тарас Григорович Шевченко — видатний український поет і художник.

Ім'я, прізвище та ім'я по батькові пишемо з великої букви.