Буква ю.

1. Вимовте звуки, які позначає виділена буква. Скільки звуків і букв у словах? 

людина — 6 зв, 6 б.   [=•| – •'| – •]      [л у д и н а]

юнак — 5 зв., 4 б.      [=•|– •' –]         [й у н а к]

2. Знайдіть до слів відповідні схеми. Складіть речення з одним словом (усно).

тюльпан [=•=|– •' –]              [т' у л' п а н]

крюк [– = •' –]                    [ к р' у к]

юрта [=•' – | – •]                [й ю р т а]

Тюльпан цвіте навесні.

Юрта на снігу стоїть. 

3. Складіть і запишіть слова, рухаючись за стрілочками.

Дошию, вишию, зашию.

4. Доберіть і спишіть пари слів за зразком. 

Зразок: читати — читаю.

Малювати — малюю , працювати — працюю , вишивати — вишиваю

5. Спишіть текст, уставляючи букви. Назвіть букви, які позначають два звуки.

..рко приїхав до бабусі ..стини. Бабуся ..стина живе в селі ..рківці. Біля бабусиної хати росте великий пл..щ. Дідусь ..рій радо зустрічає онука.

Юрко приїхав до бабусі Юстини. Бабуся Юстина живе в селі Юрківці. Біля бабусиної хати росте великий плющ. Дідусь Юрій радо зустрічає онука.

6. Прочитайте текст. Спишіть виділені слова, уставляючи букви. Вимовте звуки вписаних букв.

КВІТЕНЬ

Квітень із кошика пензлика взяв, писанки-крашанки розмал..вав: квітко.. , пташко., і травичко.. , потім яличко., і команичко...

Розмалював [у]: квіткою [йу] , пташкою [йу], травичкою [йу], яличкою [йу], команичкою [йу] (конюшиною).

 

Писанка — розмальоване куряче яйце, призначене для Великодніх свят. Писанки дарують друзям і рідним, промовляючи: «Бажаю Вам (тобі) доброго здоров'я!», «Зі святом Вас (тебе)!», «Христос Воскрес!».