Знак м'якшення (ь). Буквосполучення ьо.

1. Прочитайте загадку. Запишіть слово-відгадку, зробіть звуко-буквений аналіз цього слова.

На дубі сидів — 

картузик надів, 

з дуба впав — 

і картузик спав.

      (жолудь)

Жолудь – 5 зв., 6 б. [– •' | – • =]    [ж о л у д']

2. Допишіть слова за зразком. Вимовте звук, який позначає підкреслена буква.

Зразок: біла — біленька.

Чорна — чорненька, мала — маленька, гарна — гарненька.

Прочитайте слова. Чому слова другої колонки діляться на склади? Зверніть увагу на кількість звуків і букв у словах першої колонки.

Слова першої колонки є односкладовими, оскільки знак м'якшення (ь) звука не має. 

міль (3 зв., 4 б.)     мо-лі (4 зв., 4 б.)        

кріль (4 зв., 5 б.)    кро-лі (5 зв., 5 б.)    

сіль (3 зв., 4 б.)      со-лі (4 зв., 4 б.)

пень (3 зв., 4 б.)     пень-ки (5 зв., 6 б.)

3. Спишіть текст, уставляючи слова з довідки.

Улітку поле ... . Зацвів синій ... . Біліють ніжні.... Червоніє яскравий .... Яка ... краса! 

Довідка: кольорове, льон, ромашки, мак, польова.

Улітку поле кольорове . Зацвів синій льон . Біліють ніжні ромашки. Червоніє яскравий мак. Яка польова краса! 

4. Пригадайте оповідання М. Герасименка «Мобільний телефон».

МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН

Сергійко лежав на канапі й дивився телепередачу. Раптом почув, що хтось його гукає. Вийшов на ґанок, бачить: біля хвіртки стоїть Оля, його однокласниця.

— Доброго ранку, Сергію! — привіталася вона.

— Здрастуй, Олю!

— Я до теїбе, Сергію. Може, ти мені допоможеш?

— У чому?

— У мене пропажа! — Очі дівчинки наповнилися сльозами: — Учора я загубила в лісі свій мобільний телефон.

— А ти хоч приблизно знаєш, де його загубила?

— Аякже. На галявині, що біля озера.

— Не хвилюйся, Олю. Якщо там ніхто не побував і не натрапив на нього, то ми його обов'язково знайдемо, — запевнив її Сергійко. — Зараз я візьму велосипед і поїдемо.

— Ось на цьому пеньочку я сиділа, — показала Оля. — Потім ходила отут, збирала ягоди.

Але Сергійко чомусь не дуже дослухався до того, що говорила Оля.

Він дістав із кишені свій мобільний телефон і заходився натискати на ньому кнопки.

—  Що ти робиш? — дивиться на нього Оля.

— Хочу погукати твій телефон.

— Як це?

— А ось так, — пояснює Сергійко. — Наберу його номер — і він озветься.

 

І тут же з-під невеликого кущика собачої кропиви, що ріс неподалік пенька, почулася весела пісенька. Оля з радістю кинулася туди. Адже то «співав» її мобільник. (За Миколою Герасименком).

Прочитайте текст. Як звали дівчинку? Чи знайшовся її телефон?

— У мене пропажа! — Очі дівчинки наповнилися сльозами. — Я загубила свій мобільний телефон. Сиділа ось на цьому пеньочку.

Дівчинку звали Оля. Її телефон знайшовся. Сергійко допоміг дівчинці.

Випишіть слова із знаком м'якшення. Поділіть їх на склади для переносу.

Ко-льо-ро-ве, льон, по-льо-ва.

 

Правила користування мобільним телефоном:

1. Коли телефонуєте, запитайте, чи може людина говорити.

2. У транспорті говоріть тихо й коротко.

3. Вимикайте телефон у школі, лікарні, театрі.