Інші правила дивись тут...

Буква знак м'якшення (ь) звуку не позначає, вона тільки пом'якшує попередній приголосний звук: день [д е н'].

 

Буквосполучення ьо пишемо для пом'якшення попереднього приголосного звука перед голосним звуком [о] в середині складу:

сьогодні (сьо-год-ні), деньок (де-ньок).

Інші правила дивись тут...