Інші правила дивись тут...

Знак м'якшення (ь) звука не має, воно пом'якшує попередній приголосний звук.

 

Буквосполучення ьо пишемо для пом'якшення попереднього приголосного звука перед звуком [о] в середині складу: сьо-год-ні, де-ньок.

Інші правила дивись тут...