Назви міст, сіл, річок, озер, морів і гір пишуться з великої букви.

1. Прочитайте пари слів. Чи однаково вони звучать? Чи однаково пишуться слова кожної пари? Чому? Спишіть назви міста, села, річок.

вовк – Вовк (річка)

прут – Прут (річка)

долина – Долина (місто)

вишеньки – Вишеньки (село)

Слова кожної пари звучать однаково.

Слова, які означають назву річки, міста та села, пишуться з великої букви.  

Вовк, Прут, Долина, Вишеньки.

2. Вилучіть зайве слово в кожному рядку. Запишіть їх. З виділеним словом складіть і запишіть речення.

Тернопіль, Дніпро, Одеса, Львів 

Карпати, Дністер, Десна, Рось 

Черемош, Київ, Прут, Буг

Зайве слово Дніпро.   (Пояснення: Тернопіль, Одеса, Львів - міста, а Дніпро - річка).

Зайве слово Карпати.  (Пояснення: Дністер, Десна, Рось - річки, а Карпати - гори).

Зайве слово Київ.       (Пояснення: Черемош, Прут, Буг - річки, а Київ - місто).

Київ – столиця України.

Міст Київ дуже гарне.

3. Прочитайте текст. Поясніть правопис підкреслених слів.

Пробудився зайчик, чує — їде машина за машиною.

— Звідки вас стільки?

— Зі Снятина!

— З Хотина й Новоселиці!

— А куди ви?

— У Косів. на ярмарок!

Узбіччям квапиться лисиця з найстаршою донькою Лискою.

                                                     (За Зіркою Мензатюк)

Снятин, Хотин, Новоселиці, Косів – назви міст. Лиска – власна назва лисиці. Пишуться з великої букви.

4. Прочитайте текст. Чим він цікавий?

Старий Семен сказав синам:

— Скосіть сіно.

Старий Семен сказав синам:

— Спасибі.

Текст цікавий тим, що всі слова починаються звуком [с].

Спишіть текст, уставляючи букви. Складіть розповідь із чотирьох речень про своє місто (село).

Столиця ..країни — ..иїв. Це красиве місто стоїть на берегах ..ніпра. Воно засноване трьома братами — ..иєм, ..еком і ..оривом. На честь братів названо київські гори — ..екавиця та ..оревиця.

Столиця України — Київ. Це красиве місто стоїть на берегах Дніпра. Воно засноване трьома братами — Києм, Щеком і Хоривом. На честь братів названо київські гори — Щекавиця та Хоревиця.

Моє місто називається ... Воно дуже велике і гарне. Там багато високих будинків. У парках гуляють люди. Біля міста тече річка ...

Моє село називається ... Біля нього тече річка .... У селі є великий клуб. Село дуже гарне та чисте.