Інші правила дивись тут...

Абетка (алфавіт, азбука) — сукупність літер (букв), прийнятих у писемності якої-небудь мови і розміщених у певному порядку (тобто букви, розташовані в усталеному порядку).

Слово алфавіт — грецького походження, утворене від назви двох грецьких букв альфа і бета (спочатку буква альфа була перевернутою, на вигляд нагадувала голову бика, згодом її повернули головою донизу, і буква А набула сучасного вигляду, а буква бета спочатку мала інший вигляд і означала дім, хата).

Слово азбука  це назва алфавіту від перших двох літер слов'янського алфавіту аз і буки.

Слово абетка — це назва алфавіту перших літер українського алфавіту а і бе.

 

БУКВИ. 

Буква — письмовий знак, що позначає один звук або сполучення двох звуків. Усі букви, крім букви ь (знак м'якшення), мають дві форми — велику й малу. М'який знак (ь) на початку слова не вживається, тому така велика літера відсутня.

Букви ми бачимо, читаємо і пишемо.

В українській абетці 33 букви. Вони мають свої назви. Букви є великі та малі, друковані й писані. 

А а (а)         Б б (бе)        В в (ве)         Г г (ге)       Ґ ґ (ґе)     Д д (де)

Е е (е)         Є є (є)          Ж ж (же)       З з (зе)       И и (и)     І і (і)

Ї ї (ї)           Й й (ій, йот)       К к (ка)         Л л (ел)      М м (ем)   Н н (ен)

О о (о)        П п (пе)         Р р (ер)        С с (ес)       Т т (те)     У у (у)

Ф ф (еф)      Х х (ха)         Ц ц (це)        Ч ч (че)      Ш ш (ша)   Щ щ (ща)

ь (знак м’якшення)          Ю ю (ю)        Я я (я)

 

ЗВУКИ.

На письмі букви позначають звуки. Звуки ми чуємо і вимовляємо. З них утворюються слова. 

В українській мові є 38 звуків:

6 голосних звуків [а],[о],[у],[е],[и],[і] (вони позначаються десятьма буквами: а, я, о, у, ю, е, є, и, і, ї). Голосні звуки є наголошеними і ненаголошеними.

32 приголосних звуки [б'] [в] [г] [ґ] [д] [д'] [ж] [з] [з'] [дж] [дз] [дз'] [й] [к] [л] [л'] [м] [н] [н] [п] [р] [р'] [с] [с'] [т] [т'] [ф] [х] [ц'] [ч] [ш]. Приголосні звуки є дзвінкими і глухими, твердими і м’якими

Звук — елемент людської мови, утворений за допомогою органів мовлення.

Буква м’який знак і апостроф не є звуками, вони лише позначають відповідно м’якість чи твердість попередніх приголосних.

 

Розрізняють звуки мовні (голосні та приголосні) та немовні (звуки природи)

Інші правила дивись тут...