Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Бевз В., Васильєва Д."

СТОРІНКА 51

Завдання 1 Довжина гумки дорівнює 4 см, а довжина половини гумки дорівнює 2 см

 

Завдання 3 Натуральні числа

Розташували числа в порядку зростання (від меншого до більшого): 0, 1, 3, 5, 7, 9

 

Завдання 4  Віднімання

6 – 2 = 4    9 – 5 = 4    6 – 3 = 3   9 – 6 = 3   9 – 0 = 9    6 – 6 = 0    6 – 4 = 2

 

Завдання 1 Знайди 10 відмінностей

Завдання 2

Предмети складаються з таких фігур: квадрати, прямі, круги, ламані

«Зайвий» предмет посередині  (пряма замість ламаної)

 

Завдання 3  На першому малюнку 2 чотирикутники, на другому малюнку 3 чотирикутники

 

СТОРІНКА 52

Завдання 1

1) У букеті 4 троянди і 1 тюльпан. Всього 5 квітів

4 + 1 = 5          4 і 1 всього 5

2) У Софійки було 4 книжки. Вона прочитала 1 книжку. Їй залишилось прочитати ще 3 книжки

4 – 1 = 3      4 без 1 залишиться 3

3) На дереві було 8 синичок. Прилетіла ще 1 синичка. Стало 9 синичок.

8 + 1 = 9       8 і 1 стане 9

4) На дереві було 8 синичок. 1 синичка полетіла. Залишилось 7 синичок

8 – 1 = 7       8 без 1 залишиться 7

 

Завдання 2  Правильні нерівності

3 + 1 > 3  (4 > 3)       4 + 1 > 5 – 1 (5 > 4)

 

Завдання 3   Неправильна рівність

3 + 1 = 5 – 1      1 + 2 = 4 – 1       4 + 1 = 5 – 1   (5 ≠ 4)

 

Завдання 4  Склад числа

1) 3 + 2 = 5      1 + 4 = 5    1 + 4 = 5

2) 2 + 6 = 8      4 + 4 = 8     5 + 3 = 8

3) 4 + 5 = 9      6 + 3 = 9     7 + 2 = 9

 

Завдання 5   Коло     Круг

 

СТОРІНКА 53

Завдання 1 Які з чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 можна записати в порожні квадратики, щоб одержати правильну нерівність?

□ > 5    6 > 5   7 > 5    8 > 5     9 > 5

□ < 7    1 < 7   2 < 7    3 < 7    4 < 7     5 < 7     6 < 7

5 > □    5 > 1   5 > 2    5 > 3    5 > 4

7 < □    7 < 8   7 < 9

 

Завдання 2 Проста задача на додавання

На полиці стояло 6 книжок. Мрійниця поставила ще 1 книжку. Скільки книжок тепер стоїть на полиці?

Було

Поставила

Стало

6 книжок

1 книжку

?

Короткий запис

Було (стояло) — 6 книжок

Поставила — 1 книжку

Стало — ?

Схема

Розв’язання

6 + 1 = 7 (к.) – книжок тепер стоїть на полиці

Відповідь: тепер на полиці стоїть 7 книжок

 

Завдання 3 До трьох вагончиків іграшкового потяга Поспішайко приєднав ще один. Скільки вагончиків матиме цей потяг?

Було

Приєднав

Стало

3 вагончики

1 вагончик

?

Короткий запис

Було — 3 вагончики

Приєднав — 1 вагончик

Стало — ?

Схема

Розв’язання

3 + 1 = 4 (в.) – вагончиків матиме цей потяг

Відповідь: цей потяг матиме 4 вагончики

 

Завдання 4

Задача на знаходження суми

Оленка і Софійка складали вежу. Оленка поклала 2 кубики конструктора, а Софійка – 1 кубик. Скільки всього кубиків має вежа?

Оленка

Софійка

Всього

2 кубики

1 кубик

?

Короткий запис

Оленка — 2 кубики

Софійка — 1 кубик

Всього — ?

Схема

Розв’язання

2 + 1 = 3 (к.) – всього кубиків має вежа

Відповідь: вежа має 3 кубики

 

Задача на віднімання

На гілці клена було 8 листочків. На землю впав 1 листочок. Скільки листочків залишилось на гілці?

Було

Упав

Залишилось

8 листочків

1 листочок

?

Короткий запис

Було — 8 листочків

Упало — 1 листочок

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

8 – 1 = 7 (л.) – листочків залишилось на гілці

Відповідь: на гілці залишилось 7 листочків

 

СТОРІНКА 54

Завдання 1

8 – 1 = 7     8 – 2 = 6    5 + 1 = 6    5 + 2 = 7

3 + 1 = 4    3 + 2 = 5    6 – 1 = 5    6 – 2 = 4

 

Завдання 2

5 + 2 = 7      5 + 1 + 1 = 6 + 1 = 7      7 + 2 = 9      7 + 1 + 1 = 8 + 1 = 9

8 – 2 = 6       8 – 1 – 1 = 7 – 1 = 6       4 – 2 = 2       4 – 1 – 1 = 3 – 1 = 2

 

Завдання З

На малюнку 7 рибок, 9 черв'ячків.  Нерівність  7 < 9

Зліва направо (—>) рухаються 4 риби

Практична робота

4 + 2 = 6

 

СТОРІНКА 55

Завдання 1 На гілці висіло 10 яблук. Два впало на землю. Скільки яблук залишилося на гілці?

Було

Упало

Залишилось

10 яблук

2 яблука

?

Короткий запис

Було (висіло) — 10 яблук

Впало — 2 яблука

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

10 – 2 = 8 (яб.) – яблук залишилося на гілці

Відповідь: на гілці залишилось 8 яблук

 

Завдання 2

Задача на віднімання

У небі було 5 парашутистів. Два з них уже приземлилося. Скільки парашутистів ще перебуває в небі?

Було

Приземлилось

Залишилось

5 парашутистів

2 парашутисти

?

Короткий запис

Було — 5 парашутистів

Приземлилось — 2 парашутисти

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

5 – 2 = 3 (п.) – парашутистів ще перебуває в небі

Відповідь: у небі перебувають ще 3 парашутисти

 

Ту саму задачу можна розглядати як задача на знаходження невідомого доданка

У небі було 5 парашутистів. Два з них уже приземлилося. Скільки парашутистів ще перебуває в небі?

Приземлилися

Не приземлилися

Залишилось

2 парашутисти

?

5 парашутистів

Короткий запис

Приземлилися — 2 парашутисти

Не приземлилось — ?

Всього — 5 парашутистів

Схема

Розв’язання

5 – 2 = 3 (п.) – парашутистів ще перебуває в небі

Відповідь: у небі перебувають ще 3 парашутисти

 

Завдання 3

1) Задача на додавання

У кошику було 7 яблук. Туди поклали ще 2 яблука. Скільки яблук стало в кошику?

Було

Доклали

Стало

7 яблук

2 яблука

?

Короткий запис

Було — 7 яблук

Доклали — 2 яблука

Стало — ?

Схема

Розв’язання

7 + 2 = 9 (яб.) – яблук стало в кошику

Відповідь: у кошику стало 9 яблук

 

2) Задача на знаходження невідомого доданка (розв’язується дією віднімання)

У кошику були яблука. Після того, коли доклали ще 1 яблуко, в кошику стало 8 яблук. Скільки яблук було в кошику спочатку?

Було

Доклали

Стало

?

1 яблуко

8 яблук

Короткий запис

Було — ?

Доклали — 1 яблуко

Стало — 8 яблук

Схема

Розв’язання

8 – 1 = 7 (яб.) – яблук було в кошику спочатку

Відповідь: спочатку в кошику було 7 яблук

 

Завдання 4

Всього зображено 7 геометричних фігур (квадрат, трикутник, круг,  крива, промінь, пряма, ламана)

Многокутники: квадрат, трикутник, круг. Якщо вилучити многокутники, залишиться 4 геометричні фігури (крива, промінь, пряма, ламана)

 

Завдання 5

1) У Софійки було 6 кришечок. Дівчинка поламала 2 кришечки. Скільки цілих кришечок залишилось?

Було

Поламала

Залишилось

6 кришечок

2 кришечки

?

Короткий запис

Було — 6 кришечок

Поламалися — 2 кришечки

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

6 – 2 = 4 (к.) – цілих кришечок залишилось

Відповідь: залишилось 4 цілих кришечки

 

2) Мама приготувала 4 рибок. За обідом 2 рибки з'їли. Скільки рибок залишилось?

Було

З’їли

Залишилось

4 рибки

2 рибки

?

Короткий запис

Було (приготувала) — 4 рибки

З'їли — 2 рибки

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

4 – 2 = 2 (р.) – рибок залишилось

Відповідь: залишилось 2 рибки 

Інші завдання дивись тут...