Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас 

Лишенко Г.П., Тарнавська С.С.", 2018 року видання

СТОРІНКА 113

Завдання 7  На малюнку знайшли трикутник, чотири чотирикутники і п’ятикутник:

Завдання 8 Олесь, Русланка й Ілько змага­лися з бігу. До фінішу Олесю залишилося 10 м, Ількові — 5 м, а Русланці — 15 м. Хто з них най­ближче до фінішу? 

Олесь

10 м

Русланка

5 м (найближче до фінішу)

Ілько

15 м

Завдання 1  Натуральні числа

Полічили десятками до 100: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ,80 , 90, 100

Полічили п'ятірками до 30: 5, 10, 15, 20, 25, 30

Числа шостого десятка: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Числа третього десятка: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Числа восьмого десятка: 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

 

Завдання 2

27 = 2 дес. 7 од. (двад­цять сім)      30 = 3 дес. (тридцять)

90 = 9 дес. (дев'яно­сто)                 45 = 4 дес. 5 од. (сорок п'ять)

16 = 1 дес. 6 од. (шістнад­цять)       22 = 2 дес. 2 од. (двадцять два)

 

Завдання 3

Як зміняться числа 68, 96, 45 якщо поміняти міс­цями цифри в їх записі?

68 < 86,  96 > 69, 45 < 54

Двоцифрові числа, що мають однакову кількість десятків і одиниць: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99

 

Завдання 4  Порівняння чисел

45 < 54    63 > 39    97 > 89   17 < 71    30 > 29

 

Завдання 5  «Круговий» приклад

9 – 4 + 3 = 5 + 3 = 8            8 – 7 + 6 = 1 + 6 = 7

7 + 3 – 5 = 10 – 5 = 5           5 – 4 + 9 = 1 + 9 = 10

10 – 8 + 2 = 2 + 2 = 4             4 – 3 + 5 = 1 + 5 = 6

6 + 4 – 8 = 10 – 8 = 2              2 – 2 + 9 = 0 + 9 = 9

 

Завдання 6 Для школи придбали 3 десятки м'ячів, а скакалок — на 1 десяток менше. Скільки скакалок придбали?

Короткий запис

М'ячі — 3 дес. штук

Скалки — ?, на 1 дес. штук менше

Розв'язання

3 дес. – 1 дес. = 2 дес. (с.) – скалок придбали

2 спосіб

Короткий запис

М'ячі — 30 штук

Скалки — ?, на 10 штук менше

Розв'язання

30 – 10 = 20 (с.) – скалок придбали

 

Завдання 7  Задачі на віднімання

1)  У шафі було 10 обручів. Спортсмени взяли 4 обручі. Скільки обручів залишилося у шафі?

Було

Взяли

Залишилось

10 обручів

4 обручі

?

Короткий запис

Було — 10 обручів

Узяли — 4 обручі

Залишилося — ?

Схема

Розв'язання

10 – 4 = 6 (об.) – обручів залишилося у шафі

Відповідь: у шафі залишилось 6 обручів

 

2)  У сітці було 16 м'ячів. Спортсмени взяли 6 м'ячів. Скільки м'ячів  залишилося у сітці?

Було

Взяли

Залишилось

16 м'ячів

6 м'ячів

?

Короткий запис

Було — 16 м'ячів

Узяли — 6 м'ячів

Залишилося — ?

Схема

Розв'язання

16 – 6 = 10 (м.) – м'ячів залишилося у сітці

Відповідь: у сітці залишилося 10 м'ячів

 

Завдання 8

СТОРІНКА 114

Завдання 1, 2

Двоцифрові числа, у яких 8 од.: 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98

Двоцифрові числа, у яких 6 од.: 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 

Завдання 3  Прості задачі на різницеве порівняння

1) У першій групі було 8 дітей, у другій – 3 дітей. На скільки більше дітей у першій групі, ніж у другій?

Короткий запис

І група — 8 дітей, на ? більше

ІІ група — 3 дітей

Схема

Розв'язання

8 – 3 = 5 (д.) – на стільки більше дітей у першій групі, ніж у другій

Відповідь: на 5 дітей більше у першій групі, ніж у другій

 

2) У першій групі було 8 дітей, у другій – 3 дітей. На скільки менше дітей у другій групі, ніж у першій?

Короткий запис

І група — 8 дітей

ІІ група — 3 дітей, на ? менше

Схема

Розв'язання

8 – 3 = 5 (д.) – на стільки менше дітей у другій групі, ніж у першій

Відповідь: на 5 дітей менше у другій групі, ніж у першій

 

Завдання 4 Задача на зменшення на деяке число

В Оленчиній книжці 5 десятків сторінок, а в Сашковій — на 2 десятки сторінок менше. Скільки сто­рінок у Сашковій книжці?

Короткий запис

В Оленки — 50 сторінок

У Сашка — ?, на 20 сторінок менше

Короткий запис

В Оленки — 50 сторінок

У Сашка — ?, стільки ж, але без 20 сторінок

Схема

Розв'язання

50 – 20 = 30 (стор.) – сто­рінок у Сашковій книжці

Відповідь: у Сашковій книжці 30 сто­рінок

 

Завдання 5

1) Задача на віднімання

На полиці було 10 книг. Продали 4 книги. Скільки книг залишилося на полиці?

Було

Продали

Залишилось

10 книг

4 книги

?

Короткий запис

Було — 10 книг

Продали — 4 книг

Залишилося — ?

Схема

Розв'язання

10 – 4 = 6 (кн.) – книг залишилося на полиці.

Відповідь: 6 книг залишилося на полиці.

 

2) Задача на знаходження суми

Першого дня продали 10 книг, а другого – 4 книги. Скільки всього книг продали за два дні? 

Перший день

Другий день

Всього

10 книг

4 книги

?

Короткий запис

I день — 10 книг

II день — 4 книги

Всього — ?

Схема

Розв'язання

10 + 4 = 14 (кн.) – книг продали за два дні.

Відповідь: 14 книг продали за два дні.

 

Завдання 6  «Круговий» приклад

30 + 5 – 1 = 35 – 1 = 34            34 – 30 + 10 = 4 + 10 = 14

14 – 4 + 10 = 10 + 10 = 20        20 + 8 + 1 = 28 + 1 = 29

29 + 1 + 8 = 30 + 8 = 38           38 + 1 – 9 = 39 – 9 = 30

 

Завдання 7  Довжина першого відрізка 4 см, другого – 3 см. Накресли відрізок, довжина яко­го дорівнює сумі довжин цих відрізків.

4 + 3 = 7 (см) – довжина шуканого відрізка 

Завдання 8  Знайшли 6 відмінностей

Інші завдання дивись тут...