Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас 

Лишенко Г.П., Тарнавська С.С.", 2018 року видання

СТОРІНКА 97

Завдання 1 Натуральні числа

Числа другого десятка: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Числа, менші від 10, щоб кожне наступне число було на 2 меншим від попереднього: парні 8, 6, 4, 2

та непарні 9, 7, 5, 3, 1

 

Завдання 2 Проста задача на знаходження невідомого доданка

У маршрутному таксі їхало 10 пасажирів, 5 з них — діти. Скільки дорослих їхало в таксі?

Діти

Дорослі

Всього

5 пасажирів

?

10 пасажирів

Короткий запис

Діти — 5 пасажирів

Дорослі — ?

Всього — 10 пасажирів

Схема

Розв'язання

10 – 5 = 5 (п.) – дорослих пасажирів їхало в таксі

Відповідь: 5 дорослих їхало в таксі

 

Завдання 3  Перший автовоз — 9 машин, другий автовоз — 6 машин

9 > 6    6 < 9

Задача на різницеве порівняння

На першому автовозі було 9 машин, а на другому – 6 машин. На скільки більше машин на першому автовозі?

Короткий запис

І автовоз — 9 машин, на ? більше

ІІ автовоз — 6 машин

Розв'язання

9 – 6 = 3 (м.) – на стільки більше машин на першому автовозі

Відповідь: на 3 машини більше на першому автовозі, ніж на другому

 

Задача на різницеве порівняння

На першому автовозі було 9 машин, а на другому – 6 машин. На скільки менше машин на другому автовозі?

Короткий запис

І автовоз — 9 машин

ІІ автовоз — 6 машин, на ? менше

Розв'язання

9 – 6 = 3 (м.) – на стільки менше машин на другому автовозі

Відповідь: на 3 машини менше на другому автовозі, ніж на першому

 

Задача на знаходження суми

На першому автовозі було 9 машин, а на другому – 6 машин. Скільки всього машин на автовозах?

І автовоз

ІІ автовоз

Всього

9 машин

6 машин

?

Короткий запис

І автовоз — 9 машин

ІІ автовоз — 6 машин

Всього — ?

Розв'язання

9 + 6 = 15 (м.) – всього машин на автовозах

Відповідь: на автовозах 15 машин

 

Завдання 4 Задача на додавання зі зайвими даними

На катері каталося 6 дітей і 2 дорослих. При­йшло ще 4 дітей з дорослими. Скільки дітей тепер на катері?

Було

Прийшло

Стало

6 дітей

4 дітей

?

Короткий запис

Було (каталося) — 6 дітей

Прийшло — 4 дітей

Стало — ?

Схема

Розв'язання

6 + 4 = 10 (д.) – дітей тепер на катері

Відповідь: на катері тепер 10 дітей

 

Завдання 5 Задача на знаходження невідомого доданка

По річці йшли баржі, з них 4 було з піском. Скіль­ки барж ішло з іншим вантажем, якщо всіх барж було 10?

Пісок

Інший вантаж

Всього

4 баржі

?

10 барж

Короткий запис

З піском — 4 баржі

З іншим вантажем — ?

Всього — 10 барж

Схема

Розв'язання

10 – 4 = 6 (б.) – барж ішло з іншим вантажем

Відповідь: з іншим вантажем ішло 6 барж

 

Завдання 6  «Круговий» приклад

10 + 4 = 14    14 – 1 = 13    13 – 10 = 3    3 + 6 = 9

9 + 10 = 19    19 – 1 = 18    18 – 1 = 17    17 – 7 = 10

 

Завдання 7 Ромчик побачив, що родинне авто в паркінгу сто­їть у ряді третім зліва і шостим справа. Скільки авто в цьому ряді?

Міркуємо так

2 + 1 + 5 = 8 (авто) – авто в цьому ряді

2 спосіб

6 – 1 = 5 (авто) – кількість авто справа

3 + 5 = 8 (авто) – авто в цьому ряді

Перевірка: 1, 2, 3 (авто), 4, 5, 6, 7, 8

Відповідь: у цьому ряді 8 авто

 

Завдання 8 

Фігура – спільна частина кожної пари трикутників: трикутник, чотирикутник, п’ятикутник

 

СТОРІНКА 98

Завдання 1  Додавання

10 + 9 = 19       10 + 10 = 20     8 + 10 = 18

 

Завдання 2  Всього трикутників

перший вагон

другий вагон

третій вагон

1 трикутник

1 + 2 = 3 (трикутники)

3 + 3 = 6 (трикутників)

Завдання 3 Задача на збільшення на деяке число

В електропотязі 9 вагонів, а у швидкісному потязі на 10 вагонів більше. Скільки вагонів у швидкісному потязі?

Короткий запис

Електропотяг — 9 вагонів

Швидкісний потяг — ?, на 10 вагонів більше

Короткий запис

Електропотяг — 9 вагонів

Швидкісний потяг — ?, стільки ж і ще 10 вагонів

Схема

Розв'язання

9 + 10 = 19 (в.) – вагонів у швидкісному потязі

Відповідь: у швидкісному потязі 19 вагонів

 

Завдання 4  У товарному потязі 15 цистерн, 10 зерновозів, а решта 6 — платформи. На скільки більше зерновозів, ніж платформ? На скільки більше платформ, ніж зерновозів? Скільки зерновозів і платформ разом?

На скільки більше зерновозів, ніж платформ? На скільки менше платформ, ніж зерновозів?

10 – 6 = 4 (штук.)

На скільки більше цистерн, ніж зерновозів? На скільки менше зерновозів, ніж цистерн?

15 – 10 = 5 (штук)

Скільки всього зерновозів і платформ?

10 + 6 = 16 (штук)

 

Завдання 5 

1) Задача на зменшення на деяке число

На екскурсію їхало 10 дорослих, а дітей — на 4 менше. Скільки дітей їхало на екскурсію?

Короткий запис

Дорослих  10 осіб

Дітей  ?, на 4 осіб менше

Короткий запис

Дорослих  10 осіб

Дітей  ?, стільки ж, але без 4 осіб

Схема

Розв'язання

10 – 4 = 6 (д.) – дітей їхало на екскурсію

Відповідь: на екскурсію їхало 6 дітей

 

1) Задача на збільшення на деяке число

На екскурсію їхало 10 дорослих, а дітей — на 4 більше. Скільки дітей їхало на екскурсію?

Короткий запис

Дорослих  10 осіб

Дітей  ?, на 4 осіб більше

Короткий запис

Дорослих  10 осіб

Дітей  ?, стільки ж і ще 4 осіб

Схема

Розв'язання

10 + 4 = 14 (д.) – дітей їхало на екскурсію

Відповідь: на екскурсію їхало 14 дітей

 

Завдання 6  Склад числа 9: 

8 + 1 = 9    7 + 2 = 9    6 + 3 = 9     5 + 4 = 9

1 + 8 = 9    2 + 7 = 9    3 + 6 = 9     4 + 5 = 9

«Родина» чисел 1, 8, 9: 1 + 8 = 9    8 + 1 = 9   9 – 8 = 1   9 – 1 = 8

«Родина» чисел 2, 7, 9: 2 + 7 = 9    7 + 2 = 9   9 – 2 = 7   9 – 7 = 2

«Родина» чисел 3, 6, 9: 3 + 6 = 9    6 + 3 = 9   9 – 6 = 3   9 – 3 = 6

«Родина» чисел 4, 5, 9: 4 + 5 = 9    5 + 4 = 9   9 – 4 = 5   9 – 5 = 4

 

Завдання 7

10 + 2 – 1 = 12 – 1 = 11      11 – 1 – 3 = 10 – 3 = 7

16 – 6 – 4 = 10 – 4 = 6        6 + 3 + 1 = 9 + 1 = 10

 

Завдання 8 Знаки «+» або «-»

4 – 3 + 5 = 1 + 5 = 6        7 – 2 – 1 = 5 – 1 = 4     8 + 1 – 3 = 9 – 3 = 6

Інші завдання дивись тут...