Інші завдання дивись тут...

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас 

Лишенко Г.П., Тарнавська С.С.", 2018 року видання

СТОРІНКА 101

Завдання 1

Лічимо двійками від 2 до 20: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Лічимо п'ятірками від 5 до 20: 5, 10, 15, 20

Числа, на 1 більші за 17, 15, 19: 18, 16, 20

18 = 17 + 1     16 = 15 + 1    20 = 19 + 1

Числа, менші за 15 і більші за 10: 11, 12, 13, 14

 

Завдання 2

Крупи — 4 купки,  каші — 5 тарілок 

5 > 4   (тарілок з кашею більше, ніж круп)

«Зайва» рідка каша

 

Завдання 3

Каша

Гречана

Рисова

Вівсяна

Пшоняна

Готували

6 разів

10 разів

3 рази

3 рази

Нерівності за таблицею:  6 < 10    6 > 3    10 > 3    3 < 10

1) Проста задача на різницеве порівняння

У їдальні готували гречану кашу 6 разів, а вівсяну – 3 рази. Яку кашу готували частіше (більше разів)? На скільки?

6 > 3  гречану кашу готували частіше

6 – 3 = 3 (р.) – на стільки частіше готували гречану кашу, ніж вівсяну

2) Задача на різницеве порівняння

Рисову кашу готували 10 разів, а гречану – 6 разів. На скільки рідше (менше разів) готували гречану кашу, ніж рисову?

10 – 6 = 4 (р.) – на стільки рідше готували гречану кашу, ніж рисову

2) Задача на знаходження суми

У їдальні готували 3 рази пшоняну кашу і 6 разів гречану. Скільки всього разів готували кашу?

3 + 6 = 9 (р.) – всього разів готували кашу

 

Завдання 4 В 1 кг 5 склянок манки. Скільки склянок манки у 2 кг?

Короткий запис

Перший — 5 склянок

Другий — 5 склянок

Всього — ?

Розв'язання

5 + 5 = 10 (с.) – склянок манки у 2 кг

Відповідь: у двох кілограмах 10 склянок манки

 

Завдання 5 Задача на зменшення на деяке число

Першого дня у крамниці продали 19 кг крупів, а другого дня — на 9 кг менше. Скільки кілограмів крупів продали другого дня?

Короткий запис

І день – 19 кг

ІІ день – ?, на 9 кг менше

Короткий запис

І день – 19 кг

ІІ день – ?, стільки ж, але без 9 кг

Схема

Розв’язання

19 – 9 = 10 (кг) – кілограмів круп продали другого дня

Відповідь: другого дня продали 10 кілограмів круп

 

Завдання 6

1) Задача на знаходження суми

Першого дня продали 10 пачок печива, а другого дня – 8 пачок. Скільки  всього  пачок печива продали за два дні?

Перший день

Другий день

Всього

10 пачок

8 пачок

?

Короткий запис

I день — 10 пачок

II день  — 8 пачок

Всього — ?

Схема

Розв’язання

10 + 8 = 18 (п.) – всього пачок печива продали за два дні

Відповідь: за два дні продали 18 пачок печива

 

2) Задача на знаходження невідомого доданка

За два дні продали 15 кг солі. Першого дня продали 10 кг. Скільки кілограмів солі продали другого дня?

Перший день

Другий день

Всього

10 кг

?

15 кг

Короткий запис

I день — 10 кг

II день  — ?

Всього — 15 кг

Схема

Розв’язання

15 – 10 = 5 (кг) – кілограмів солі продали другого дня

Відповідь: другого дня продали 5 кг солі

 

Завдання 7  Віднімання

Якщо зменшуване збільшити (зменшити) зменшуване на деяке число, то різниця збільшиться (зменшиться) на таке саме число:

5 – 4 = 1

8 – 4 = (5 + 3) – 4 = (5 – 4) + 3 = 1 + 3 = 4

10 – 4 = (5 + 5) – 4 = (5 – 4) + 5 = 1 + 5 = 6

Якщо збільшити (зменшити) від'ємник на деяке число, то різниця зменшиться (збільшиться) на таке саме число:

8 – 4 = 4

8 – 2 = 8 – (4 – 2) = 8 – 4 + 2 = 4 + 2 = 6

8 – 6 = 8 – (4 + 2) = 8 – 4 – 2 = 4 – 2 = 2

 

СТОРІНКА 102

Завдання 1 Натуральні числа

Числа, на 2 менші від кожного із чисел: 10, 9, 12, 7: 8, 7, 10, 5

10 – 2 = 8      9 – 2 = 7     12 – 2 = 10    7 – 2 = 5

Двоцифрові числа, менші від 14: 10, 11, 12, 13

Двоцифрові числа, менші від 16: 10, 11, 12, 13, 14, 15

 

Завдання 2  Молочні —  6 продуктів (молоко, сир, сметана, творог, йогурт, масло), м'ясні — 4 продукти (м'ясо, ковбаса копчена, ковбаса варена, сардельки)

6 > 4        молочних продуктів більше, ніж м'ясних

6 – 4 = 2 (п.) – на стільки більше молочних продуктів, ніж м'ясних

 

Завдання 3

1) Задача на зменшення на деяке число

Було 20 вареників із сиром, а з вишнями — на 10 менше. Скільки було вареників з вишнями?

Короткий запис

Зі сиром – 20 вареників

З вишнями – ?, на 10 вареників менше

Короткий запис

Зі сиром – 20 вареників

З вишнями – ?, стільки ж, але без 10 вареників

Схема

Розв’язання

20 – 10 = 10 (в.) – вареників з вишнями

Відповідь: було 10 вареників з вишнями 

 

2) Задача на різницеве порівняння

Було 20 вареників із сиром, а з вишнями — 10. На скільки менше вареників з вишнями, ніж із сиром?

Короткий запис

Зі сиром – 20 вареників

З вишнями – 10 вареників, на ? менше

Схема

Розв’язання

20 – 10 = 10 (в.) – на стільки менше вареників з вишнями, ніж із сиром

Відповідь: на 10 вареників менше з вишнями, ніж із сиром

 

Завдання 4 На прилавку було 16 кг твердого сиру прямокутної форми, а овальної форми – на 10 кг менше. Скільки кілограмів сиру овальної форми було на прилавку?

Короткий запис

Прямокутна форма – 16 кг

Овальна форма – ?, на 10 кг менше

Короткий запис

Прямокутна форма – 16 кг

Овальна форма – ?, стільки ж, але без  10 кг

Схема

Розв’язання

16 – 10 = 6 (кг) – кілограмів сиру овальної форми було на прилавку

Відповідь: на прилавку було 6 кілограмів сиру овальної форми

  

Завдання 5 В одному глечику 6 склянок молока, а в іншо­му — 10. Скільки склянок молока в обох глечиках?

Один глечик

Інший глечик

Всього

6 склянок

10 склянок

?

Короткий запис

Один глечик – 6 склянок

Інший глечик – 10 склянок

Всього – ?

Схема

Розв’язання

6 + 10 = 16 (с.) – склянок молока в обох глечиках

Відповідь: в обох глечиках 16 склянок молока

 

Завдання 6

1) Сума чисел 16 і 1:  16 + 1 = 17     Різниця чисел 16 і 1:  16 – 1 = 15

2) Сума чисел 19 і 1:  19 + 1 = 20     Різниця чисел 19 і 1:  19 – 1 = 18

 

Завдання 7 Маємо нерівності 8 > 6, 6 > 4, 4 > 2, склали ще кіль­ка істинних нерівностей із цими числами:

8 + 6 > 6 + 4      6 + 4 > 4 + 2     8 + 4 > 6 + 2

6 < 8                  4 < 6                  2 < 4

Інші завдання дивись тут...