Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника 

"Математика 1 клас Лишенко Г.П., Тарнавська С.С., Лишенко К.О."

СТОРІНКА 131

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Завдання 1  У вишиванках використовують зображення птахів, рослин, геометричні фігури

 

Завдання 2  Натуральні числа

Полічили від 53 до 64: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Числа другого десят­ка: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Числа п'ятого десятка: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

Числа, менші за 16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Числа, менші за 45: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, …., 44

 

Завдання 3 Додавання

32 + 10 = 42      доданок + доданок = сума

 

Завдання 4    Птахи — 2 тварини, калина — 9 кетягів

9 > 2  кетягів більше, ніж птахів

9 – 2 = 7 (к.) – на стіль­ки більше кетягів, ніж птахів

На полі 5 зображень квітів, а «зайве» зображення птаха (півня)

 

Завдання 5 Складена задача

У вишивальниці було 16 мотків червоних ниток, а чорних — на 6 менше. Скільки було мотків чорних ниток? Скільки всього було мотків ниток?

Червоні нитки

Чорні нитки

Всього

16 мотків

на 6 мотків менше

?

Короткий запис

Червоні — 16 мотків

Чорні — ?, на 6 мотків менше

Всього — ?

Схема

Вираз   16 + (16 – 6)

Короткий запис №1

Червоні — 16 мотків

Чорні — ?, на 6 мотків менше

Короткий запис №2

Червоні — 16 мотків

Чорні — 10 мотків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки було мотків чорних ниток?

2) Скільки всього було мотків ниток?

Вираз   16 + (16 – 6)

Розв’язання

1) 16 – 6 = 10 (м.) – мотків чорних ниток

2) 16 + 10 = 26 (м.) – всього було мотків ниток

Відповідь: було 26 мотків ниток

 

Завдання 6 

10 + 5 = 15     7 + 4 = 7 + (3 + 1) = (7 + 3) + 1 = 10 + 1 = 11

6 + 5 = 6 + (4 + 1) = (6 + 4) + 1 = 10 + 1 = 11

 

СТОРІНКА 132

Завдання 7 Проста задача на додавання

Вишивальниця вишила 3 жіночих сорочки, 4 чоловічих та 2 дитячі. Скільки всього сорочок вишила вишивальниця?

Жіночі

Чоловічі

Дитячі

Всього

3 сорочки

4 сорочки

2 сорочки

?

Короткий запис

Жіночі — 3 сорочки

Чоловічі — 4 сорочки

Дитячі — 2 сорочки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

4 + 2 + 3 = 9 (с.) – всього сорочок вишила вишивальниця.

Відповідь: вишивальниця вишила 9 сорочок

 

Завдання 8

8 + 10 = 18          30 + 20 = 50        451 = 44

6020 = 40         36 + 0 = 36          960 = 96

 

Завдання 9

На малюнку 10 відрізків: АС, СЕ, ЕК, КМ, АЕ, АК, АМ, СК, СМ, ЕМ

Довжина найкоротшого відрізка ЕК = 1 см

1 + 2 = 3 (см) – довжина нового відрізка

Завдання 2 Задача на збільшення на деяке число

Перша вишивальниця вручну вишила 10 рушни­ків, а друга на швейній машині вишила за той самий час на 9 рушників більше. Скільки рушників вишила друга вишивальниця?

Короткий запис

І вишивальниця — 10 рушників

ІІ вишивальниця — ?, на 9 рушників  більше

Короткий запис

І вишивальниця — 10 рушників

ІІ вишивальниця — ?, стільки ж і ще 9 рушників

Схема

Розв’язання

10 + 9 = 19 (р.) – рушників вишила друга вишивальниця

Відповідь: друга вишивальниця вишила 19 рушників

Інші завдання дивись тут...