Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Оляницька Л."

СТОРІНКА 70 Табличні випадки додавання та віднімання

Завдання 1 «Чарівний» ланцюжок

10 – 5 = 5   5 + 3 = 8   8 – 6 = 2   2 – 2 = 0  0 + 4 = 4   4 + 6 = 10

 

Завдання 2 Взаємозв'язок дій додавання і віднімання (до кожної рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання)

«Родина» чисел 5, 4, 9: 4 + 5 = 9    5 + 4 = 9    9 – 4 = 5   9 – 5 = 4

«Родина» чисел 3, 7,10: 3 + 7 = 10  7 + 3 = 10   10 – 7 = 3   10 – 3 = 7

«Родина» чисел 2, 5, 7: 5 + 2 = 7  2 + 5 = 7   7 – 2 = 5    7 – 5 = 2

 

Завдання 3  Порівняння чисел

5 – 5 < 5 + 5    (різниця менша, ніж сума)

4 + 4 < 5 + 5   (де менший доданок, там менша сума)

9 – 1 > 8 – 1    (де більше зменшуване, там більша різниця)

 

Завдання 4

1) Проста задача на віднімання

На тарілці було 6 апельсинів. З’їли 4 апельсини. Скільки апельсинів залишилося на тарілці?

Було

З’їли

Залишилось

6 апельсинів

4 апельсини

?

Короткий запис

Було — 6 апельсинів

З’їли — 4 апельсини

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

6 – 4 = 2 (ап.)

Відповідь: на тарілці залишилось 2 апельсини

 

2) Проста задача на знаходження невідомого доданка

На тарілці було 9 фруктів. 5 мандаринів, а решта – апельсини. Скільки апельсинів було  на тарілці?

Мандарини

Апельсини

Всього

5 фруктів

?

9 фруктів

Короткий запис

Мандарини — 5 фруктів

Апельсини — ?

Всього — 9 фруктів

Схема

Розв’язання

9 – 5 = 4 (ап.)

Відповідь: на тарілці було 4 апельсини

 

Завдання 5 Перший відрізок завдовжки 5 см, а другий — на 3 см дов­ший. Побудуй ці відрізки

5 + 3 = 8 (см) – довжина другого відрізка

Завдання 6 Проста задача на знаходження суми

До дитячого центру йшло 8 дітей, а назустріч їм — 2 дітей. Скільки дітей ішло до дитячого центру?

Прямо

Назустріч

Всього

8 дітей

2 дітей

?

Короткий запис

Прямо — 8 дітей

Назустріч — 2 дітей

Всього — ?

Схема

Розв’язання

8 + 2 = 10 (д.)

Відповідь: до дитячого центру йшло 10 дітей

 

Завдання 7

1) У прямокутнику розмістили круг, а в крузі – трикутник. Яка фігура займає найменше місця, а яка найбільше?

Найменше місця займає фігура усередині — трикутник, а найбільше фігура ззовні — прямокутник

1) У трикутнику розмістили круг. Яка фігура займає найменше місця, а яка найбільше?

Найменше місця займає фігура усередині — круг, а найбільше фігура ззовні — трикутник

 

СТОРІНКА 71  Додавання та віднімання числа 6

Завдання 1 Відновили цифровий ряд

1, 2, 3, 5, 7, 10

1 + 1 = 2

2 + 1 = 3

3 + 2 = 5

5 + 2 = 7

7 + 3 = 10

9, 7, 5, 3, 1

9 – 2 = 7

7 – 2 = 5

5 – 2 = 3

3 – 2 = 1

Завдання 2  1 + 2 + 4 = 3 + 4 = 7          8 – 2 – 4 = 6 – 4 = 2

 

Завдання 3

2 + 6 = 8    7 – 6 = 1    4 + 6 = 10    9 – 6 = 3   6 + 1 = 7

6 – 6 = 0    3 + 6 = 9    10 – 6 = 4    4 + 5 = 9   8 – 6 = 2

 

Завдання 4 Проста задача на знаходження невідомого доданка

10 дітей брали участь у лижних змаганнях. Двоє дітей ді­йшло до фінішу. Скільки дітей ще продовжують змагання?

Фінішували

Не фінішували

Всього

2 дітей

?

10 дітей

Короткий запис

Фінішували — 2 дітей

Не фінішували — ?

Всього — 10 дітей

Схема

Розв’язання

10 – 2 = 8 (д.)

Відповідь: ще продовжують змагання 8 дітей

 

Завдання 5 №1 – чотирикутник, №2 – чотирикутник, №3 – прямокутник, №4 – чотирикутник, №5 – не многокутник, №6 – квадрат, №7 – чотирикутник

Групи фігур за кольором: червоні і жовті.

Групи фігур за формою: прямокутники і чотирикутники (не прямокутники). «Зайва» фігура №5 серед многокутників.

Групи фігур за розміром: великі і малі.

 

СТОРІНКА 72  Задачі на різницеве порівняння

Завдання 1

3 + 6 = 9   9 – 5 = 4    4 + 4 = 8   8 – 6 = 2   2 + 1 = 3

 

Завдання 2

4 + 5 + 1 = 9 + 1 = 10      7 – 5 = 2    0 + 1 = 0     

9 – 6 = 3       10 – 6 – 3 = 4 – 3 = 1

 

Завдання 3  Прості задачі на різницеве порівняння

1) У повітря злетіло 4 червоні кульки і 1 синя. На скільки більше червоних кульок, ніж синіх?

Короткий запис

Червоні — 4 кульки, на ? більше

Сині — 1 кулька

Схема

Розв’язання

4 – 1 = 3 (к.) – на стільки більше червоних кульок, ніж синіх

Відповідь: на 3 кульки більше червоних, ніж синіх

 

2) Короткий запис

У повітря злетіло 4 червоні кульки і 1 синя. На скільки менше синіх кульок, ніж червоних?

Короткий запис

Червоні — 4 кульки

Сині — 1 кулька, на ? менше

Схема

Розв’язання

4 – 1 = 3 (к.) – на стільки менше синіх кульок, ніж червоних

Відповідь: на 3 кульки менше синіх, ніж червоних

 

Завдання 4  Папуга Кеша вивчив 7 слів, а папуга Гоша — 5 слів. На скіль­ки більше слів вивчив папуга Кеша, ніж папуга Гоша?

Короткий запис

Кеша — 7 слів, на ? більше

Гоша — 5 слів

Схема

Розв’язання

7 – 5 = 2 (сл.) – на стільки більше слів вивчив папуга Кеша, ніж папуга Гоша

Відповідь: на 2 слова більше вивчив папуга Кеша, ніж папуга Гоша

 

Завдання 5

«Родина» чисел 7, 2, 9:  7 + 2 = 9   2 + 7 = 9   9 – 2 = 7   9 – 7 = 2

«Родина» чисел 4, 6, 10: 4 + 6 = 10   6 + 4 = 10   10 – 4 = 6   10 – 6 = 4

 

Завдання 6 Виміряли лінійкою довжину кожного відрізка:

Рожевий відрізок — 6 см

Зелений відрізок — 8 см

8 – 6 = 2 (см) – на стіль­ки сантиметрів зелений відрізок довший, ніж рожевий.

 

СТОРІНКА 73  Різницеве порівняння чисел

Завдання 1 

9 – 6 = 3     3 + 7 = 10   10 – 4 = 6   6 + 2 = 8

8 – 4 = 4     4 + 1 = 5      5 – 5 = 0    0 + 9 = 9

 

Завдання 2 Порівняння чисел

7 > 4 на 3  (бо 7 – 4 = 3)        3 < 5 на 2  (бо 5 – 3 = 2)

4 < 7 на 3  (бо 7 –  4 = 3)       5 > 3 на 2  (бо 5 – 3 = 2)

5 > 4 на 1  (бо 5 – 4 = 1)        2 < 7 на 5  (бо 7 – 2 = 5)

9 > 5 на 4  (бо 9 – 5 = 4)       6 < 7 на (бо 7 – 6 = 1)

5 < 8 на 3  (бо 8 – 5 = 3)      10 > 8 на 2  (бо 10 – 8 = 2)

 

Завдання 4  Прості задачі на різницеве порівняння

1) Під першою ялинкою 2 подарунки, а під другою – 6. На скільки менше подарунків під першою ялинкою, ніж під дру­гою?

Короткий запис

І ялинка — 2 подарунки, на ? менше

ІІ ялинка — 6 подарунків

Схема

Розв’язання

6 – 2 = 4 (п.) – на стільки менше подарунків під першою ялинкою, ніж під дру­гою

Відповідь: на 4 подарунки менше під першою ялинкою, ніж під дру­гою

 

2) Під першою ялинкою 2 подарунки, а під другою – 6. На скільки більше подарунків під другою ялинкою, ніж під першою?

Короткий запис

І ялинка — 2 подарунки

ІІ ялинка — 6 подарунків, на ? більше

Схема

Розв’язання

6 – 2 = 4 (п.) – на стільки більше подарунків під другою ялинкою, ніж під першою

Відповідь: на 4 подарунки більше під другою ялинкою, ніж під першою

 

Завдання 5 Виміряли лінійкою довжину кожного відрізка:

Синій відрізок — 5 см

Зелений відрізок — 2 см

Червоний відрізок — 7 см

5 – 2 = 3 (см) – на стільки сантиметрів синій відрізок довший за зелений

7 – 5 = 2 (см) – на стільки сантиметрів синій відрізок коротший від червоного

 

СТОРІНКА 74  Додавання та віднімання числа 7

Завдання 1 Рівняння

3 + 7 = 10

4 + 2 = 6 (бо 6 – 4 = 2)

4 + 5 = 9 (бо 9 – 5 = 4)

1 + 7 = 8

8 – 5 = 3

6 – 4 = 2  (бо 6 – 2 = 4)

10 – 4 = 6 (бо 6 + 4 = 10)

10 – 3 = 7

Завдання 2

1 + 3 + 4 = 4 + 4 = 8     8 – 3 – 4 = 5 – 4 = 1

 

Завдання 3

7 – 3 = 4   3 + 7 = 10   10 – 7 = 3   1 + 7 = 8   5 + 3 – 4 = 8 – 4 = 4

 

Завдання 4 Проста задача на збільшення на деяке число

На змагання прибуло 7 сноубордистів, а лижників – на 2 спортсменів більше. Скільки лижників прибуло на змагання?                                                   

Короткий запис

Сноубордисти — 7 спортсменів

Лижники — ?, на 2 спортсменів більше

Короткий запис

Сноубордисти — 7 спортсменів

Лижники — ?, стільки ж і ще 2 спортсменів

Схема

Розв’язання

7 + 2 = 9 (л.)

Відповідь: на змагання прибуло 9 лижників

 

Завдання 5

1) Друга морквина має неправильно виміряну довжину 10 см, бо 10 см – 5 см = 5 см

2) Короткий запис

Неправильно — 10 см

Правильно — 5 см, на ? коротша

10 – 5 = 5 (см) – на стільки сантиметрів ця морквина коротша

3) Найдовша третя морквина має довжину 7 см

Інші завдання дивись тут...